Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_132 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 132~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +襤K襤NC襤 BLM \\
 +Bu ziyaretten d繹rt g羹n sonra yola koyuldu Pelageya. Kendisi ve iki bavulunu ta覺yan araba mahalleden 癟覺k覺p k覺rda yol almaya balay覺nca arkaya bakt覺, yaam覺n覺n en dertli ve zor d繹neminin ge癟tii, yeni ac覺lar, yeni sevin癟lerle dolu baka bir d繹nemin balad覺覺 o mahalleden bir daha geri d繹nmemek 羹zere ayr覺ld覺覺n覺 sezinliyordu. \\
 +Fabrika, koyu k覺rm覺z覺 renkte dev bir 繹r羹mcek gibi, kapkara kurumla 繹rt羹l羹 d羹zl羹羹n 羹zerinde yay覺l覺yordu g繹klere uzanan bacalar覺yla. Tek katl覺 i癟i evleri fabrikan覺n 癟evresinde s覺k覺m覺t覺. Bas覺k, kurun簾 evler batakl覺覺n k覺y覺s覺nda toplanm覺t覺. Ufak, donuk pencereleri hallerinden yak覺n覺rcas覺na birbirine bak覺yordu. Fabrika gibi koyu k覺rm覺z覺 renkte olan kilise, evlerden yukar覺 y羹kseliyor,​ ama 癟an kulesi fabrika bacalar覺ndan daha al癟akta kal覺yordu. \\
 +Ana i癟ini 癟ekti, boaz覺n覺 s覺kan bluzunun yakas覺n覺 a癟t覺. \\
 +Arabac覺, yular覺 at覺n s覺rt覺nda sallayarak: \\
 +竄Deh!罈 diyordu. \\
 +Ka癟 ya覺nda olduu belli olmayan, seyrek sakall覺, u癟uk g繹zl羹, paytak bir adamd覺. Yalpalaya yalpalaya araban覺n yan覺ndan y羹r羹yordu. Yolculuun hedefi belli ki onu hi癟 ilgilendirmiyordu. Paytak bacaklar覺n覺 g羹l羹n癟 bi癟imde uzatarak: \\
 +竄Deh!罈 diyordu. \\
 +Sesi cans覺zd覺. A覺r 癟izmelerinde kurumu 癟amurlar \\
 +vard覺. \\
 +Ana 癟evresine bir g繹z gezdirdi. Ruhu gibi, tarlalarda bombotu. \\
 +Beygir ac覺nacak durumdayd覺. Kafas覺n覺 sall覺yor, ayaklar覺 g羹neten 覺s覺nan kal覺n kum tabakas覺na g繹m羹l羹rken lap \\
 +lup sesler 癟覺kar覺yordu. 襤yi yalanmam覺 olan eski araba g覺c覺rd覺yordu. B羹t羹n bu sesler tozlarla birlikte yolcunun ard覺nda kal覺yordu... \\
 +Nikolay 襤vanovi癟 kentin ucunda, tenha bir sokakta, yal覺l覺ktan 癟繹kmek 羹zere olan iki katl覺 karanl覺k bir evin bitiiindeki k羹癟羹k, yeil boyal覺 bir evde oturuyordu. Evin 繹n羹nde s覺k bitkilerle dolu ufak bir bah癟e vard覺. Leyl璽klar覺n,​ akasyalar覺n dallar覺, gen癟 kay覺nlar覺n g羹m羹 yapraklar覺,​ evin 羹癟 odas覺n覺n pencerelerinden i癟eri tatl覺 bak覺lar f覺rlat覺yordu. Odalar sessiz ve temizdi. Yapraklar覺n dili g繹lgeleri d繹emenin 羹zerinde sessizce tireiyordu. Duvarlarda, sert bak覺l覺 kiilerin portreleri alt覺nda kitap y羹kl羹 raflar uzan覺yordu. \\
 +Nikolay, Anay覺 ufak bir odaya soktu. Bir penceresi bah癟eye, bir penceresi s覺k otlar biten avluya bak覺yordu. Bu odan覺n duvarlar覺 da kitap y羹kl羹 dolaplar ve raflarla kapl覺yd覺. \\
 +竄Burada rahat olur musunuz?罈 diye sordu. \\
 +竄Bence mutfak daha iyi,罈 dedi Ana. 竄Oras覺 temiz, ayd覺nl覺k..罈 \\
 +Nikolay bir eyden korkuyormu gibi davran覺yordu. Ama ezile b羹z羹le onu kand覺rmaya ura覺p da mutfaktan cayd覺r覺nca,​ bir anda neesi yerine geldi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​