Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_133 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 133~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +癟 odada bambaka bir hava vard覺. Hafif, ho bir hava. 襤nsan ister istemez sesini al癟alt覺yor,​ duvarlarda sabit bak覺larla canl覺lar覺 izleyen kiilerin sakin d羹羹ncelerini bozmaktan ka癟覺n覺yordu. \\
 +Ana, pencerenin k覺y覺s覺na s覺ralanm覺 saks覺lar覺n topra覺n覺 elledi. \\
 +竄i癟ekleri sulamak gerek,罈 dedi. Nikolay su癟lu bir tav覺rla: \\
 +竄Ya, evet!罈 dedi. 竄Valla, 癟i癟ekleri severim ama onlarla uraacak zaman覺m yok.罈 \\
 +Bir ey 癟ekti Pelageya'​n覺n dikkatini: bu rahat evde bile Nikolay dikkatle y羹r羹yor, 癟evresinde bulunan her eye yabanc覺ym覺 gibi davran覺yordu. Y羹z羹n羹 bakt覺覺 eylere yaklat覺r覺yor,​ sa elinin ince parmaklar覺yla g繹zl羹羹n羹 d羹zelterek \\
 +g繹zlerini k覺rp覺t覺r覺yor,​ kendisini ilgilendiren eyaya ilgiyle bak覺yordu. Kimi zaman o eyay覺 eline al覺yor, y羹z羹ne yaklat覺r覺yor,​ iyice inceliyordu. Sanki Ana ile birlikte yeni gelmiti o eve, sanki odada bulunan her ey kendisine yabanc覺yd覺,​ t覺pk覺 Anaya olduu gibi... Pelageya, onu bu denli dalg覺n g繹r羹nce kendi evindeymi gibi oldu, hi癟 yard覺rgamad覺 yabanc覺 evi. Nikolay'​覺n ard覺ndan her yeri dolat覺, her eyin yerini belledi, nas覺l yaad覺覺 konusunda sorular y繹neltti. Nikolay, gerektii bi癟imde davranmayan,​ ama baka t羹rl羹 yapamayan, ve bu nedenle 繹z羹r dileyen bir kimse tavr覺yla yan覺tl覺yordu onun sorular覺n覺. \\
 +Ana 癟i癟ekleri sulad覺, piyanonun 羹zerinde darmada覺n覺k duran notlar覺 d羹zg羹nce istif etti, sonra semavere bakt覺. \\
 +竄Bunu temizlemek gerek,罈 dedi. \\
 +Nikolay parma覺yla metali yoklad覺, parma覺n覺 burnuna g繹t羹r羹p koklad覺. Y羹z羹 pek ciddilemiti. Ana hog繹r羹yle g羹l羹msedi. \\
 +Akam, yataa girip de o g羹nk羹 olaylar覺 akl覺na getirince, ba覺n覺 yast覺ktan kald覺r覺p ak覺nca 癟evresine bakt覺, 繹mr羹nde ilk kez bir yabanc覺n覺n 癟at覺s覺 alt覺nda yat覺yordu. Oysa hi癟 s覺k覺lganl覺k duymuyordu. Sevgiyle d羹羹nd羹 Nikolay'​覺. Ona elinden geldiince yard覺m etmek, yaant覺s覺na biraz s覺cakl覺k, sevecenlik katmak istei duydu. Onun s覺k覺lganl覺覺,​ g羹l羹n癟 becereksizlii,​ yaam覺n pratik y繹n羹n羹 hi癟 bilmemesi, duru g繹zlerinin hem 癟ocuksu, hem ak覺ll覺 havas覺 duyguland覺r覺yordu Ana'​y覺. Sonra akl覺 yeniden oluna gitti. 1 May覺s'​覺 d羹羹nd羹. Bu tarih art覺k yeni bir anlam ta覺yor, yeni titreimler yarat覺yordu. O g羹n羹n getirdii ac覺 da bir baka t羹rl羹yd羹:​ insan覺 tepeleyen bir yumruk gibi inmiyor, balar覺 yere edirmiyordu. Y羹rei eziyor, sakin bir 繹fke uyand覺r覺yordu yaln覺z, ve bu 繹fke eik s覺rtlar覺 dorultuyor,​ balan dikletiriyordu. \\
 +Kentteki gece yaant覺s覺n覺n g羹r羹lt羹leri aa癟lar覺n yapraklar覺n覺 sarsarak a癟覺k pencereden i癟eriye doluyordu. Pelageya'​n覺n tan覺mad覺覺 bu g羹r羹lt羹ler uzaktan geliyor, eve varana dek g羹c羹n羹 yitiriyor ve odan覺n i癟inde eriyordu. Ana \\
 +bu seslere kulak kabartt覺 } ve: \\
 +竄ocuklar覺n her biri bir yana 癟ekilip gidiyor u d羹nyada!罈 diye d羹羹nd羹. \\
 +Ertesi sabah erkenden semaveri temizledi, yakt覺, bula覺klar覺 y覺kay覺p yerine yerletirdi ve hi癟 g羹r羹lt羹 etmedi. Sonra mutfakta oturup Nikolay'​覺n uyanmas覺n覺 bekledi. Sonunda 繹ks羹r羹羹 iitildi ve delikanl覺 g繹r羹nd羹. Bir eliyle g繹zl羹羹n羹 tutuyor, 繹b羹r eliyle boaz覺n覺 koruyordu. Pelageya, sel璽m覺na kar覺l覺k verdikten sonra semaveri odaya ta覺d覺. O s覺rada Nikolay yerlere su s覺癟rataraktan y覺kan覺yor,​ sabunu, di f覺r癟as覺n覺 yere d羹羹r羹yor,​ kendi beceriksizliine homurdan覺yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​