Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_134 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 134~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Kahvalt覺 ederken dedi ki: \\
 +竄Tara y繹netiminde pek tats覺z bir g繹rev yapar覺m: k繹yl羹lerimizin nas覺l mahvolduklar覺n覺 incelerim...罈 Su癟lu gibi g羹lemsedi: \\
 +竄S羹rekli a癟l覺k y羹z羹nden g羹癟s羹z d羹en bu zavall覺lar erkenden 繹l羹rler. ocuklar覺 c覺l覺z doar, g羹z sinekleri gibi d繹k羹l羹rler. Bu 璽fetin nedenlerini biliyoruz asl覺nda; onlar覺 iyice inceledik mi, maa覺m覺z覺 al覺r覺z, g繹revimiz de bitmi olur. Zaten maa almaktan baka bir ey yapt覺覺m覺z yok ya...罈 \\
 +竄Peki siz nesiniz? renci mi?罈 diye sordu Pelageya. \\
 +竄Hay覺r, okul 繹retmeniyim ben. Babam Viatka'​da fabrika m羹d羹r羹; ben 繹retmen oldum. Ama, k繹yl羹lere kitap da覺tt覺覺m i癟in hapse att覺lar beni. Sonra bir kitabevinde memur olarak 癟al覺t覺m. Ama orada tedbirsiz davrand覺m, yine yakalad覺lar. Arkangei'​e s羹rd羹ler beni. Orada da ba覺m valiyle bel璽ya girdi, bu sefer Beyaz Deniz k覺y覺s覺ndan k羹癟羹k bir k繹ye g繹nderdiler. Orada be y覺l kald覺m.罈 \\
 +G羹nele dolup taan ayd覺nl覺k odada sesi durgun ve tekd羹ze 癟覺k覺yordu. Ana 癟ok dinlemiti bu t羹r 繹yk羹leri, Pavel'​in arkadalar覺 bu 繹yk羹leri ni癟in b繹ylesine rahat, sanki ka癟覺n覺lmaz olaylarm覺 gibi anlat覺rlard覺,​ buna hi癟 bir zaman akl覺 ermemiti. \\
 +竄Bug羹n k覺zkardeim gelecek,罈 dedi Nikolay. \\
 +竄Evli mi?罈 \\
 +竄Dul. Kocas覺 Sibirya'​ya s羹r羹ld羹, oradan ka癟t覺 ve yabanc覺 羹lkelerde veremden 繹ld羹. 襤ki y覺l oldu.罈 \\
 +竄K覺zkardeiniz sizden k羹癟羹k m羹?罈 \\
 +竄Alt覺 ya b羹y羹k. Ona 癟ok ey bor癟luyum. G繹receksiniz ne g羹zel 癟alar! Bu piyano onun. Burada bulunan bir癟ok ey onun; kitaplar benim..!罈 \\
 +竄Nerede oturur?罈 \\
 +Nikolay g羹l羹msedi:​ \\
 +竄Her yerde. Nerede g繹z羹n羹 daldan budaktan esirgemez birine gerek duyulursa o da oradad覺r.罈 竄O da m覺 eyle... bu davayla ura覺r?​罈 竄Elbette!罈 \\
 +Daireye gitmek 羹zere evden ayr覺ld覺. Ana, bunca kiinin inatla, ina癟la destekledii 竄bu dava罈y覺 d羹羹nmeye balad覺. Bu insanlar覺n kar覺s覺nda,​ gecenin karanl覺覺nda bir dala kar覺lam覺 gibi bir duyguya kap覺l覺yordu. \\
 +leye doru, siyahlar giymi, uzun boylu 癟evik v羹cutlu bir kad覺n 癟覺kageldi. Ana, kap覺y覺 a癟覺nca ziyeret癟i k羹癟羹k, sar覺 bir vilizi yere at覺p Pelageya'​n覺n elini yakalad覺: \\
 +竄Siz Pavel'​in annesisiniz deil mi?罈 \\
 +Ana, kad覺n覺n 覺kl覺覺 kar覺s覺nda ezilip b羹z羹ld羹. \\
 +竄Evet,罈 diye kar覺l覺k verdi. \\
 +竄Tam d羹羹nd羹羹m gibisiniz!罈 \\
 +Aynan覺n kar覺s覺na ge癟ip apkas覺n覺 癟覺kard覺, konumas覺n覺 s羹rd羹rd羹:​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​