Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_136 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 136~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄S覺k覺lganl覺k duysayd覺m sizi uyarmaya kalk覺覺r m覺yd覺m?罈 \\
 +Ve ak覺nl覺覺n覺 gizlemeden, kendi kendine konuuyormu gibi s繹ylendi: \\
 +竄Daha d羹n geldim sizin eve, bug羹n sanki evimdeymi gibi davran覺yorum,​ hi癟 bir eyden 癟ekinmiyorum azima geleni s繹yl羹yorum...罈 \\
 +Sofia: \\
 +竄yle olmak gerek!罈 diye hayk覺rd覺. Pelageya s羹rd羹rd羹:​ \\
 +竄Akl覺m nerde bilmem. Kendimi bile tan覺m覺yorum. Eskiden, birisine a癟覺k y羹reklilikle bir s繹z etmeden 繹nce laf uzun s羹re evelenir gevelenir, zemin haz覺rlan覺rd覺,​ imdi ise... hemen i癟ten olunuyor, eskiden ak覺ldan bile ge癟irilmeyen eyler yekten s繹yleniyor...罈 \\
 +Sofia ikinci bir sigara yakt覺. Duru, tatl覺 bak覺larla Ana'​y覺 s羹z羹yordu.,​ \\
 +Ana, kafsan覺 kurcalayan soruyu geciktirmedi:​ \\
 +竄Pavel'​i ka癟覺rtaca覺n覺z覺 s繹yl羹yorsunuz. Peki ama, ka癟t覺ktan sonra nas覺l yaayacak?​罈 \\
 +Sofia bir kahve daha doldurdu. \\
 +竄ocuk oyunca覺 bu!罈 dedi. 竄Bir s羹r羹 ka癟ak nas覺l ya覺yorsa o da 繹yle yaayacak... 繹rnein daha bug羹n bir ka癟akla birlikteydim. ok deerli bir adam. Be y覺l i癟in s羹rg羹n edilmiti, 羹癟-bu癟uk ay kald覺 orada....罈 \\
 +Ana g繹zlerini ay覺rmadan Sofia'​ya bakt覺, g羹l羹msedi,​ kafas覺n覺 sallayarak al癟ak sesle: \\
 +竄Ah!罈 dedi, 竄o ne g羹nd羹 o, 1 May覺s g羹n alt羹st etti beni. \\
 +Ayn覺 zamanda iki yol izliyormuum gibi huzursuzum. Bir bak覺yorsunuz her eyi anlad覺覺m覺 san覺yorum, sonra birdenbire sisler aras覺ndaym覺覺m gibi bir duyguya kap覺l覺yorum,​ 繹rnein siz, bak覺yorum da siz bir han覺mefendisiniz,​ ve bu davayla ura覺yorsunuz... Pavel'​i tan覺yorsunuz,​ beeniyorsunuz,​ bunun i癟in size teekk羹r ederim...罈 Sofia g羹ld羹. \\
 +竄As覺l size teekk羹r etmek gerek!罈 dedi. Ana i癟ini 癟ekti: \\
 +竄Niye bana olsun? B羹t羹n bunlan ona 繹reten ben deilim ki.罈 \\
 +Sofia sigaras覺n覺 癟ay barda覺n覺n taba覺na b覺rakt覺, ba覺n覺 sarst覺, alt覺n sar覺s覺 sa癟lar覺 dalga dalga omuzlar覺na d繹k羹ld羹. \\
 +竄Art覺k soyunmal覺, bu cici eyleri 羹zerimden atmal覺y覺m,​罈 dedi. \\
 +Ve odadan 癟覺kt覺. \\
 +NC BLM \\
 +Nikolay akama doru eve d繹nd羹. Yemee oturdular. Sofrada, Sofia ka癟a覺 nas覺l bulduunu, nas覺l saklad覺覺n覺 g羹lerek anlatt覺. Casuslardan korkuyor, ad覺m ba覺nda casus g繹r羹yordu. Ka癟ak da pek ak覺n g繹z羹koyordu. Bunlar覺, anlat覺rken Sofia'​n覺n ses tonu zor bir i baaran ve bundan sevin癟 duyan bir i癟inin b繹b羹rleniini and覺r覺yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​