Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_138 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 138~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Pelageya f覺rlam覺,​ mutfaa komu, omuzlar覺na bir ey alm覺, 癟ocuu bir alla sar覺p sarmalam覺,​ ba覺rmadan,​ s覺zlanmadan,​ gecelikle, yal覺nayak sokaa f覺rlam覺t覺. Aylardan may覺st覺, gece serindi. Soka覺n souk tozu ayaklar覺na yap覺覺yor,​ parmaklar覺 aras覺na doluyordu. Bebek al覺yor, 癟覺rp覺n覺yordu. Memesini 癟覺karm覺 olunu g繹s羹ne bast覺rm覺,​ o korkulu yerden uzaklamak i癟in y羹r羹m羹 de y羹r羹m羹t羹. ocuu kuca- \\
 +覺nda sall覺yor, al癟ak sesle ark覺 s繹yl羹yordu:​ 竄Eee-e... e-e-e-e罈 \\
 +G羹n aarmaya balayacakt覺. Birisi rastlar da o yar覺 癟覺plak haliyle g繹r羹r diye korkmu, utanm覺, batakl覺覺n k覺y覺s覺na inmi, gen癟 titrek kavaklar alt覺nda yere oturmutu. Uzun s羹re kalm覺t覺 orada. B羹y羹yen g繹zlerini karanl覺覺n i癟ine dald覺r覺p 癟ocuuna ve k覺r覺lan y羹reine ninni s繹ylemiti:​ \\
 +竄Ee-e-e-e...罈 \\
 +Ba覺n覺n 羹st羹nde, sessizce t羹nemi olan siyah bir ku birdenbire k覺p覺rdanm覺,​ h覺z覺n覺 al覺p uzaklara u癟mutu. Ana uyanm覺, kalkm覺, souktan titreyerek evine y繹nelmiti. Al覺k覺n olduu korkuya, dayaa, yeni hakaretlere g繹羹s germeye... \\
 +Duru, kay覺ts覺z, souk uyumlu sesler son bir kez daha dalgaland覺,​ yava yava s繹nd羹. \\
 +Sofia d繹n羹p usulca sordu kardeine: 竄Houna gitti mi?罈 \\
 +Nikolay birdenbire uyanm覺 gibi 羹rperdi. 竄ok!罈 dedi, 竄ok!罈 \\
 +Ana'​n覺n g繹s羹nde an覺lar覺n yank覺s覺 s羹r羹yordu. Kafas覺na bir d羹羹nce tak覺l覺yordu:​ \\
 +'Bu adamlar d羹zenli, huzur i癟inde ya覺yorlar.Ayak tak覺m覺ndan olduu gibi k羹f羹r etmiyorlar, votka i癟miyorlar,​ bo bir ey i癟in kavga etmiyorlar...'​ \\
 +Sofia sigara yakm覺t覺. ok i癟iyordu, neredeyse u癟 ucuna ekliyordu. Duman覺n覺 i癟ine 癟ekerek: \\
 +竄Zavall覺 Kostia'​n覺n en sevdii par癟ayd覺 bu!罈 dedi. Ve piyanodan hafif, h羹z羹nl羹 bir name daha 癟覺kararak ekledi: \\
 +竄Kendisine bunu 癟almay覺 繹yle severdim ki!.. Nas覺l da ince duyguluydu, her eyden anlard覺...罈 \\
 +'​Herhalde kocas覺n覺 d羹羹n羹yor,"​ diye d羹羹nd羹 Ana, ve g羹l羹msedi. \\
 +Sofia tulara hafif hafif vurarak, al癟ak sesle s羹rd羹rd羹:​ 竄Bana 癟ok mutluluk verdi. yle iyi bilirdi ki yaamas覺n覺!..罈 \\
 +Nikolay sakal覺n覺 癟ekitirerek:​ \\
 +竄Evet,罈 dedi. 竄Ruhundan yaama sevinci f覺k覺r覺rd覺!罈 \\
 +Sofia i癟meye balad覺覺 sigaray覺 att覺, Ana'ya d繹nd羹: \\
 +竄Yapt覺覺m g羹r羹lt羹 sizi rahats覺z etmiyor ya?罈 \\
 +竄Bana sormay覺n, m羹zikten anlamam ben. Burada oturmu hem dinliyor, hem d羹羹nceye dal覺yorum...罈 \\
 +Anlamad覺覺n覺 itiraf etmekten can覺n覺n s覺k覺ld覺覺n覺 gizleyemedi. Sofia 羹steledi: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​