Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_139 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 139~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Ama anlaman覺z gerek! Bir kad覺n, hele ac覺s覺 varsa, m羹zii anlamazl覺k edemez...罈 \\
 +Kuvvetle tulara vurdu. Bir 癟覺l覺k t覺nlad覺. Korkun癟 bir haberle y羹reinden vurulan ve derin iniltiler 癟覺karan bir insan覺n 癟覺l覺覺... rkek gen癟 sesler birbirini kovalarcas覺na 癟il yavrusu gibi da覺ld覺. Sonra yeniden kal覺n, 繹fkeli bir ses y羹kseldi, b羹t羹n 繹teki sesleri bast覺rd覺. Mutlaka bir fel璽ket patlak vermiti. Ama 繹yle bir fel璽ket ki, s覺zlanma deil, 繹fke douruyordu. Baka bir ses daha iitildi, ve bu yumuak, g羹癟l羹 ses, g羹zel, yal覺n, inand覺r覺c覺,​ coturucu bir ark覺 tutturdu. \\
 +Ana'​n覺n y羹rei evsahiplerine tatl覺 s繹zler s繹ylemek isteiyle doldu. M羹zikten sarho olmu gibi g羹l羹ms羹yor,​ onlara yararl覺 olabileceini san覺yordu. Yap覺lacak bir i bulmak i癟in 癟evresine g繹z gezdirdi, semaveri haz覺rlamak i癟in ayak u癟lar覺na basa basa mutfaa gitti. \\
 +Ne var ki, yararl覺 olmak istei bt覺nunla bitmedi. ay ikram ederken, bir yandan da s覺k覺lgan bir g羹l羹msemeyle konuuyordu. Sevgi dolu s覺cak g繹zleriyle kendi y羹reini de ar覺tmak istiyordu sanki! \\
 +竄Bizler, halktan olan kimseler, her eyi duyar覺z ama duygular覺m覺z覺 dile getirmekte g羹癟l羹k 癟ekeriz. Utan覺r覺z, 癟羹nk羹 anlar覺z ama s繹yleyemeyiz. Bu s覺k覺lganl覺k y羹z羹nden 癟ou zaman kendi d羹羹ncelerimize k覺zar覺z. Yaam her y繹nden sille indirir, yaralar bizi. Dinlenmek isteriz, ama d羹羹nceler engel olur.罈 \\
 +Nikolay g繹zl羹羹n羹 silerek dinliyordu. Sofia g繹zlerini a癟m覺; Ana'ya bak覺yordu. S繹n羹k sigaras覺n覺 i癟meyi unutmu \\
 +tu. H璽l璽 piyanonun 繹n羹nde, enstr羹mana doru yar覺 d繹n羹k oturuyor, arada s覺rada sa elinin ince uzun parmaklar覺n覺 hafif癟e tularda gezdiriyordu. Piyanonun sesi Ana'​n覺n s繹zlerine kar覺覺yordu. Pelageya duygular覺n覺 yal覺n, i癟ten s繹zlerle anlat覺yordu:​ \\
 +竄imdi ise, kendimden ve bakalar覺ndan az 癟ok s繹-zedebilmeye bal覺yorum,​ 癟羹nk羹... anlamaya balad覺m, art覺k kar覺lat覺rma yapabiliyorum. Bundan 繹nce, kar覺lat覺rma olana覺m yoktu. Bizim durumumuzda olanlar覺n hepsi ayn覺 bi癟imde yaarlar, ama imdi bakalar覺n覺n nas覺l yaad覺klar覺n覺 g繹r羹yorum,​ ben nas覺l yaard覺m onu da an覺ms覺yorum,​ ve... ac覺 oluyor, zor oluyor bu kar覺lat覺rma!罈 \\
 +Sesini al癟att覺: \\
 +竄Belki de doru d羹r羹st s繹zler s繹ylemiyorum,​ ve s繹ylemem hi癟 de gerekli deil belki, 癟羹nk羹 siz her eyi biliyorsunuz...罈 \\
 +Sesi alamakl覺 oldu. G繹zleri dost癟a g羹l羹yordu. 竄Ama sizin iyiliinizi ne kadar istediimi g繹stermek i癟in i癟imi d繹kmek istiyordum!罈 Nikolay tatl覺 bir sesle: 竄G繹r羹yoruz!罈 dedi. \\
 +Pelageya konuma isteini bir t羹rl羹 doyuram覺yordu. Kendisi i癟in yenilik olan ve 癟ok daha 繹nemli g繹r羹nen eylerden s繹zetti. Kendisini k羹癟羹k d羹羹ren olaylarla, ses etmeden katland覺覺 ac覺larla dolu yaant覺s覺n覺 anlatt覺. fkesiz anlatt覺. Dudaklar覺nda ac覺mal覺 bir g羹l羹mseme vard覺. z羹nt羹l羹 y覺llar覺n renksiz 癟ilesini s繹k羹yor, kocas覺ndan yedii darbelerin say覺s覺n覺 hesapl覺yordu. Ve kendisi de a覺yordu ne kadar bo bahanelerle dayak yediine, ve de dayaktan ka癟may覺 hi癟 beceremediine... \\
 +Sofia ile Nikolay a覺z a癟madan dinliyorlard覺. Hayvan yerine konulan ve uzun s羹re yak覺nmaks覺z覺n kendini hayvan gibi hisseden bir beeri yarat覺覺n basit 繹yk羹s羹ndeki derin anlam ikisini de a覺r bir 羹z羹nt羹ye bouyordu. Sanki binlerce kiinin yaant覺s覺 dile geliyordu onun az覺nda. Ana'​n覺n yaa \\
 +m覺nda her ey yal覺n ve s覺radand覺,​ ama bu yal覺nl覺k, bu sadelik, yery羹z羹nde yaayan say覺s覺z insan覺n yazg覺s覺yd覺,​ ve Ana'​n覺n 繹yk羹s羹 bir simge deeri ta覺yordu. Nikolay dirseklerini masaya dayam覺 ba覺n覺 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​