Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_13 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 13~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄K覺zmay覺n can覺m! Sormam覺n nedeni u ki, anal覺覺m覺n aln覺nda da sizinki gibi bir 癟ukur vard覺. Kocas覺 olacak kundura tamircisi, kal覺pla vurmutu da. Anal覺覺m 癟ama覺rc覺yd覺,​ adamda kundurac覺. Beni evl璽t edindikten sonra rastlam覺 o ayyaa; nerede rastlam覺 bilmem. Hay rastlamaz olayd覺! Herif d繹verdi kad覺nca覺z覺. Daha neler neler! d羹m patlard覺 ondan...罈 \\
 +Bu i癟tenlik kar覺s覺nda anan覺n 繹fkesi ge癟ti. Bu orijinal adama aksilendiimi Pavel bilse, k覺zar herhalde, diye d羹羹nd羹. Kabahat ilemi gibi g羹l羹msedi:​ \\
 +竄K覺zd覺覺m yok, ama beni 繹yle bir sorguya 癟ektiniz ki... b繹yle birdenbire... Kocam覺n marifeti bu... Allah rahmet eylesin!.. Siz Tatar m覺s覺n覺z?​罈 \\
 +Adam irkildi. Y羹z羹ne 繹ylesine geni bir g羹l羹mseme yay覺ld覺 ki, kulaklar覺 bile ensesine doru 癟ekildi. Sonra a覺rbal覺l覺kla:​ \\
 +竄Hen羹z hay覺r,罈 dedi. \\
 +Ana akay覺 kavrad覺, g羹l羹msedi. \\
 +竄Konuman覺z bir Rus'un konumas覺na benzemiyor-da!罈 dedi. \\
 +Konuk, ba覺n覺 sallad覺, neeyle hayk覺rd覺: 竄Ben Rus癟ay覺 bir Rus'​tan daha iyi konuurum. Ben K羹癟羹krusyal覺y覺m,​ Kanyev kentindenim.罈 竄Buraya geleli 癟ok oldu mu?罈 \\
 +竄Bir y覺la yak覺n, kentte kald覺m. imdi bir ayd覺r burada, fabrikaday覺m. 襤yi insanlar buldum burada, olunuz ve bakalar覺...罈 \\
 +Ve b覺y覺覺n覺 burarak: \\
 +竄Buraya yerlemek istiyorum...罈 dedi. \\
 +Adamdan holanm覺t覺. Olundan 繹vg羹yle s繹z etmesi minnettarl覺k yaratm覺t覺 i癟inde. 羹kran覺n覺 belirtmek isteiyle: \\
 +竄ay i癟ersiniz tabii,罈 dedi. \\
 +Konuk, omuzlar覺n覺 silkti: \\
 +竄Yaln覺z ba覺ma i癟meyeceim ya?罈 kar覺l覺覺n覺 verdi. 竄Herkes geldikten sonra ikram edersiniz...罈 \\
 +Anan覺n korkular覺 yeniden canland覺. 'Allah vere de hepsi bunun gibi olsa!' dileinde bulundu i癟inden. \\
 +Evin giriinde yine ayak sesleri vard覺. Kap覺 h覺zla a癟覺ld覺. Ana ayaa kalkt覺. Gen癟 bir k覺z覺n girdiini g繹r羹nce pek at覺. \\
 +K覺z k覺sa boyluydu. Basit bir y羹z羹 vard覺, bir k繹yl羹 y羹z羹. A癟覺k renk sa癟lar覺 繹rg羹l羹yd羹. \\
 +竄Ge癟 kalmad覺m ya?罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺:​ \\
 +竄Yo, tam tersine,罈 dedi. 竄Yaya m覺 geldiniz?罈 竄Elbette! Siz Pavel'​in annesi misiniz? 襤yi akamlar! Ad覺m Nataa...罈 \\
 +竄Ya soyad覺n覺z?​罈 竄Vasiliyevna... Ya sizinki?罈 竄Pelageya Nilovna.罈 . \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​