Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_141 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 141~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana, Sofia'​ya:​ \\
 +竄Yorulmaz m覺s覺n覺z?​罈 diye sordu. \\
 +竄Y羹r羹meye pek al覺k覺n olmad覺覺m覺 m覺 san覺yorsunuz?​ Merak etmeyin, al覺k覺n覺m.罈 \\
 +ocukken yapt覺覺 afacanl覺klarla 繹v羹n羹yormu gibi Sofia neeyle devrimci 癟al覺malar覺n覺 anlatmaya balad覺. D羹zmece bir ' kimlik belgesiyle baka bir ad alt覺nda yaamak zorunda kalm覺t覺. Polislerden yakas覺n覺 kurtarmak i癟in k覺l覺k deitiriyor,​ onlarca kiloluk yasak kitaplar覺 kentten kente ta覺yor, s羹rg羹ne g繹nderilen arkadalar覺n ka癟覺覺n覺 繹rg羹tl羹yor,​ onlara s覺n覺r覺 ge癟irtiyordu. Evinde "gizli bir bas覺mevi kurulmutu. Bunu 繹renen jandarmalar evi aramaya gelmilerdi,​ ama birka癟 saniye 繹nce hizmet癟i k覺l覺覺na girmeye zaman bulabilmi,​ evden 癟覺karken binan覺n kap覺s覺nda jandarmalarla kar覺 \\
 +lam覺t覺. S覺rt覺nda manto ve atk覺, elinde bir gaz bidonu, o k覺 k覺yamette kentin bir ucundan 繹b羹r ucuna y羹r羹m羹t羹. Baka bir kez, dostlar覺 ziyaret etmek i癟in bilmedii bir kente gitmiti. Gidecei evin merdivenini 癟覺karken, orada arama yap覺ld覺覺n覺 farketmiti. Geri d繹nmek i癟in 癟ok ge癟ti. Korkmadan alt kat覺n kap覺s覺n覺 vurmu, valiziyle i癟eri girmi, yabanc覺lara durumunu a癟覺k癟a anlatm覺t覺. Emin bir tav覺rla: \\
 +竄襤sterseniz beni ele verirsiniz, ama bunu yapaca覺n覺z覺 sanm覺yorum,​罈 demiti. \\
 +A覺r覺 korkuya kap覺lan yabanc覺lar sabaha dek uyumam覺lar,​ her an kap覺lar覺na vurulmas覺n覺 beklemilerdi. Gelgelelim Sofia'​y覺 jandarmalara teslim etmeye bir t羹rl羹 elleri varmam覺, sabah olunca da onunla birlikte jandarmalarla alay etmilerdi. Baka bir kez, rahibe k覺l覺覺na girip, kendisini izlemekte olan bir emniyet m羹fettiiyle ayn覺 vagonda, ayn覺 s覺ran覺n 羹zerinde yolculuk etmiti. M羹fetti, adam izlemekteki ustal覺覺yla 繹v羹n羹yor,​ bu ii nas覺l yapt覺覺n覺 Sofia'​ya anlat覺yordu. Onun trende, ikinci mevki vagonlardan birinde bulunduundan emin olduunu s繹yl羹yor tren, istasyonlarda durunca d覺ar覺 f覺rl覺yor, sonra kompart覺mana d繹n羹p: \\
 +竄G繹remiyorum!罈 diyordu Sofia'​ya. 竄Uyuyordur herhalde. Onlar da yorulurlar sonu sonuna; bizim gibi onlar da zor bir yaam s羹r羹yorlar!罈 \\
 +Ana, Sofia'​n覺n anlatt覺klar覺n覺 dinlerken g羹l羹yor, sevecenlikle bak覺yordu ona. Sofia 癟evik bacaklar覺yla hafif, salam ad覺mlar at覺yordu. Y羹r羹y羹羹nde,​ s繹zlerinde,​ biraz bouk ama korkusuz sesinde, ince uzun v羹cudunda, g羹zel bir ruh sal覺覺,​ neeli bir atakl覺k vard覺. Her eye yeni, g繹r羹yormu gibi bak覺yor, her yerde gen癟lik neesini uyand覺ran ayr覺nt覺lar bulunuyordu. \\
 +Bir aac覺 g繹stererek:​ \\
 +竄Bak覺n ne g羹zel bir k繹knar!罈 diye seslendi. Ana, aaca bakmak i癟in durdu. teki aa癟lar gibi bir aa癟t覺 ite; ne daha y羹ksek, ne daha s覺k. Ana g羹l羹msedi:​ 竄G羹zel bir aa癟!罈 diye onaylad覺. \\
 +Sofia'​n覺n kula覺 羹st羹nde r羹zg璽rda u癟uan k覺r sa癟lara tak覺ld覺 g繹z羹. \\
 +竄A! Bir 癟al覺kuu!罈 \\
 +Sofia'​n覺n gri g繹zlerinde "bir sevgi 覺覺覺 yand覺. Bedeni, g繹zle g繹r羹lmeyen 癟al覺kuunun p羹r羹zs羹z sesine doru at覺lmak istedi sanki. Arada s覺rada 癟evik bir hareketle Eilip bir k覺r癟i癟ei kopar覺yor, ince parmaklar覺yla titrek ta癟yapraklar覺n覺 okuyordu. Sevgi vard覺 bu okamada. G羹zel bir ark覺 m覺r覺ldan覺yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​