Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_142 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 142~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +B羹t羹n bunlar Ana'​y覺 bu berrak g繹zl羹 kad覺na yaklat覺r覺yordu. Ayak uydurmaya 癟al覺覺rken fark覺nda olmayarak ona sokuluyordu. Ancak, Sofia'​n覺n s繹zlerinde arada s覺rada 繹yle bir sertlik seziliyordu ki, Ana bunu gereksiz buluyor ve kafas覺nda kayg覺l覺 bir d羹羹nce dolan覺yordu:​ \\
 +'​Mikhail holanmayacak bu kad覺ndan...'​ \\
 +Gelgelelim biraz sonra Sofia yeniden sade, i癟ten s繹zler ediyor .\na sevgiyle ona bak覺p g羹l羹ms羹yordu. \\
 +竄yle gen癟siniz ki daha!罈 diye i癟ini 癟ekti. \\
 +Sofia hayk覺rd覺: \\
 +竄Ne diyorsunuz! Otuz iki ya覺nday覺m!罈 Pelageya g羹ld羹: \\
 +竄Benim demek istediim o deil... sizi g繹ren daha yal覺 da san覺r... Ancak, g繹zlerinizi g繹ren, sesinizi iiten a覺p kai覺r... Bir gen癟 k覺z gibisiniz. Hareketli, zor, tehlikeli bir yaant覺n覺z var, ama yine de g繹nl羹n羹z hep taze ve en.罈 \\
 +竄Ben bir zorluk g繹rm羹yorum yaay覺覺mda. Bundan daha iyi, daha ilgin癟 bir yaam d羹羹nemem... Sizi soyad覺n覺zla 癟a覺raca覺m,​ Nilovna. Pelageya ad覺 size yak覺m覺yor.罈 \\
 +竄Nas覺l isterseniz. yle istiyorsan覺z 繹yle olsun... Size bak覺yorum, sizi dinliyorum ve d羹羹n羹yorum da... 襤nsan覺n g繹nl羹n羹 alman覺n yolunu biliyorsunuz,​ houma gidiyor bu. Bu yol korkusuz, duraksamas覺z a癟覺l覺yor 繹n羹n羹zde. 襤nsan, ruhunu soyup elinize teslim ediyor. Sizleri hepinizi d羹羹n羹yorum da diyorum ki: bunlar k繹t羹l羹羹 yenecekler, mutlaka yenecekler, diyorum.罈 \\
 +Sofia inan癟l覺, g羹癟l羹 bir sesle: \\
 +竄Zaferi kazanaca覺z,​ 癟羹nk羹 癟al覺anlardan yanay覺z!罈 dedi. 竄Karar覺 halk verir. Onunla bir'​ikte her ey baar覺labilir. Yaln覺z, onu bilin癟lendirmek gerek, 癟羹nk羹 bilincini gelitirecek 繹zg羹rl羹e sahip deildir.罈 \\
 +Sofia'​n覺n s繹zleri Ana'da karma覺k bir duygu uyand覺r覺yordu. Ac覺yordu Sofia'​ya. Ni癟in? Kendisi de bilmiyordu, insan覺 yaralamayan,​ dost癟a bir ac覺mayd覺 bu. Onun daha yal覺n s繹zc羹klerle baka s繹zler s繹ylemesini isterdi: \\
 +Usulca, 羹zg羹n bir tav覺rla sordu: \\
 +竄ektiklerinizin 繹d羹l羹n羹 kim verecek size?罈 \\
 +Sofia gururla: \\
 +竄d羹l羹n羹 ald覺k bile!罈 dedi. 竄yle bir yaant覺 bulduk ki bizi tatmin ediyor, ruhumuzdaki t羹m g羹c羹 bu yaant覺da kullanabiliyoruz. Daha ne isteriz?罈 \\
 +Ana, yol arkada覺na bir g繹z att覺, ba覺n覺 yere edi. Yine ayn覺 d羹羹nce ge癟ti kafas覺ndan:​ \\
 +'​Mikhail holanmayacak bu k覺zdan...'​ \\
 +Il覺k havay覺 bol bol cierlerinde dolduruyorlard覺. ok h覺zl覺 y羹r羹m羹yorlar,​ ama ayn覺 tempo ile ad覺m at覺yorlard覺. Hac覺 olmaya gidiyormu gibi geliyordu Ana'​ya. ocukluunu an覺ms覺yordu,​ bir yortu nedeniyle k繹y羹nden ayr覺l覺p uzak bir manast覺ra mucize yaratan bir ikona gittiinde duyduu sevinci... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​