Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_143 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 143~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Kimi zaman Sofia ark覺 s繹yl羹yordu. Sesi pek g羹癟l羹 deildi, ama g羹zeldi. Yeni ark覺lar... g繹ky羹z羹nden,​ aktan s繹z eden. Ya da birden iirler okumaya bal覺yordu,​ tarlalar覺, ormanlar覺, Volga'​y覺 kutlayan iirler. Ve Ana g羹l羹ms羹yor,​ ba覺n覺 iirin ritmine g繹re sallayarak dinliyor, kendinden ge癟iyordu. \\
 +Y羹rei sevgi, hayal ve 覺l覺k bir havayla y羹kl羹 olarak mutluluklara dal覺yordu. Bir yaz akam覺 ufak, eski bir bah癟eye dalar gibi. \\
 +BE襤NC襤 BLM \\
 +癟羹nc羹 g羹n羹 bir k繹ye vard覺lar. Ana, tarlada 癟al覺an bir k繹yl羹ye katran yap覺mevinin nerede bulunduunu sordu. Ormanda, aa癟 k繹klerinin merdiven basamaklar覺 gibi uzand覺覺 dik bir ke癟i yolundan inip bir a癟覺kl覺a vard覺lar. Bu aa癟s覺z yuvarlak alanda katran birikintileriyle odun k繹m羹r羹 ye yonca y覺覺l覺yd覺. \\
 +Ana, 癟evresine kayg覺yla bak覺narak: 竄襤te geldik!罈 dedi. \\
 +S覺r覺klardan ve dallardan yap覺l覺 bir kul羹benin yak覺n覺nda,​ yere 癟ak覺l覺 kaz覺klara oturtulmu tahtalardan oluan bir masan覺n 癟evresinde Ribin, Yefim ve iki baka gen癟 oturuyorlard覺. Ribin simsiyaht覺,​ g繹mleinin aral覺覺ndan 癟覺plak g繹s羹 g繹r羹n羹yordu. nce Ribin g繹rd羹 iki kad覺n覺, elini g繹zlerine siper ederek sessiz sedas覺z bekledi. \\
 +Ana, uzaktan: \\
 +竄G羹nayd覺n,​ Mikhail karde!罈 diye ba覺rd覺. \\
 +Ribin yerinden kalk覺p a覺r ad覺mlarla kad覺nlar覺 kar覺lamaya gitti, Pelageya'​y覺 tan覺y覺nca durdu, kapkara eliyle sakal覺n覺 s覺vazlayarak g羹l羹msedi. \\
 +Ana yaklat覺: \\
 +竄Hac覺 olmaya gidiyoruz!罈 dedi. 竄Ge癟erken bir uraya-l覺m dedik. Bu da arkada覺m,​ ad覺 Anna...罈 \\
 +Kurnazl覺覺ndan gurur duydu. Ciddi duran Sofia'​ya g繹z ucuyla bakt覺. \\
 +Ribin donuk bir g羹l羹msemeyle:​ \\
 +竄G羹nayd覺n!罈 diye kar覺l覺k verdi. \\
 +Ana'​n覺n elini s覺kt覺. Sofia'​y覺 sel璽md覺, devam etti: \\
 +竄Yalana gerek yok. Kent deil buras覺, yalan dolan iste \\
 +mez. Hepimiz birbirimizi biliriz.罈 \\
 +Masada oturan Yefim yolcular覺 dikkatle inceliyor, arkadalar覺na bir eyler f覺s覺ld覺yordu. Kad覺nlar yakla覺nca kalkt覺, sessizce sel璽mlad覺. b羹r gen癟ler, gelenleri g繹rmemi gibi yerlerinden k覺p覺rdamad覺lar. \\
 +Ribin, Ana'​n覺n omuzuna hafif癟e vurdu: \\
 +竄Burada keiler gibi ya覺yoruz!罈 dedi. 竄Kimse gelmez bizi g繹rmeye, k繹yde deil, kar覺s覺 hastanede, ben vekilhar癟 gibi bir eyim. Otursana. ay i癟er misiniz? Bir ey yersiniz de-ilmi? S羹t getirir misin, Yefim?罈 \\
 +Yefim a覺r a覺r kul羹beye gitti. Yolcular torbalar覺n覺 indirdiler. Olanlardan biri, uzun bolu, kuru bir 癟ocuk, onlara yard覺m etmek i癟in kalkt覺. b羹r olan iri yar覺 idi, pa癟avralar giymiti; dirseklerini masaya dayam覺, ba覺n覺 ka覺yor, bir ark覺 m覺r覺ldan覺yor,​ d羹羹nceli bir tav覺rla yeni gelenlere bak覺yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​