Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_144 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 144~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +A覺r katran kokusu keskin bir 癟羹r羹m羹 bitki kokusuna kar覺覺yor,​ insan覺n ba覺n覺 d繹nd羹r羹yordu. \\
 +Ribin uzun boylu genci g繹stererek:​ \\
 +竄Bunun ad覺 Yakov,罈 dedi. 竄Bu da 襤gnati. Eee, olundan ne haber?罈 \\
 +Ana i癟ini 癟ekti: \\
 +竄Hapiste!罈 \\
 +竄Yine mi?罈 diye hayk覺rd覺 Ribin. 竄Houna gidiyor galiba...罈 \\
 +襤gnati ark覺y覺 kesti. Yakov, Ana'​n覺n elinden sopay覺 ald覺: 竄Otur!罈 dedi. \\
 +竄Siz de otursan覺za!罈 dedi Ribin, Sofia'​ya. Gen癟 kad覺n sesini 癟覺karmad覺,​ bir k羹t羹e oturdu, dikkatle Ribin'​i inceledi. \\
 +Ribin de Ana'​n覺n kar覺s覺na oturdu, sordu: \\
 +竄Ne zaman g繹t羹rd羹ler?​罈 \\
 +Sonra kalas覺n覺 sallayarak: \\
 +竄ans覺n yok, Pelageya!罈 diye hayk覺rd覺. \\
 +竄Zarar覺 yok!罈 \\
 +竄Demek al覺覺yorsun?​罈 \\
 +竄Yoo, ama baka 癟覺karyol olmad覺覺n覺 g繹r羹yorum.罈 \\
 +竄Tamam, hakl覺s覺n!罈 dedi Ribin. 竄Hadi, anlat bakal覺m.罈 \\
 +Yefim bir bakra癟 i癟inde s羹t getirdi, masan覺n 羹zerinden bir fincan ald覺, 癟alkalad覺,​ sut d羹ldurdu, Sofia'​n覺n 繹n羹ne koydu. Bir yandan da dikkatle Ana'​n覺n anlatt覺klar覺n覺 dinliyordu. Y羹r羹rken de, i g繹r羹rken de hi癟 g羹r羹lt羹 etmiyordu. Ana s繹z羹n羹 bitirince bir sessizlik oldu. Kimse kimseye bakm覺yordu. 襤gnati t覺rna覺yla masan覺n tahtas覺nda ekiller 癟iziyordu. Yefim, Ribin'​in arkas覺nda ayakta duruyor, onun omuzuna yaslan覺yordu. Bir aac覺n, g繹vdesine s覺rt覺n覺 dayayan Yakov kollar覺n覺 g繹s羹n羹n 羹zerinde kavuturmu,​ ba覺n! emiti. Sofia g繹z ucuyla k繹yl羹lere bak覺yordu. \\
 +Ribin keyifsiz keyifsiz: \\
 +竄襤te,罈 dedi, 竄a癟覺k癟a yap覺yorlar,​ yapacaklar覺n覺!..罈 Yefim kayg覺l覺 bir g羹l羹mseyile:​ \\
 +竄Eer,罈 dedi, 竄bizim burda b繹yle bir y羹r羹y羹 d羹zenlenmi olsayd覺, mujikler bizi 繹ld羹resiye d繹verlerdi!罈 \\
 +襤gnati kafas覺n覺 sallayarak onaylad覺: \\
 +竄Bizi pataklarlar valla! Hay覺r, ben fabrikaya gireceim, fabrika daha iyi.罈 \\
 +Ribin: \\
 +竄Pavel'​i yarg覺layacaklar diyorsun, 繹yle mi?罈 diye sordu. 竄Peki, ne ceza verirler, s繹ylediler mi sana?罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​