Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_146 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 146~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Yaln覺z, bana ate edecein zaman kafama nian al, beni sakatlama, tek kurunla 繹ld羹r.罈 Yefim sert癟e: \\
 +竄Anlad覺k!罈 diye kestirip att覺. 竄Bunu daha nce de s繹yler mistin.罈 \\
 +竄Durun 癟ocuklar覺罈 dedi Ribin. \\
 +Y羹zlerine bakarak kolunu a覺r a覺r kald覺rd覺, Ana'​y覺 g繹sterdi. \\
 +竄u kad覺na bak覺n! Olu y羹zde y羹z hap覺 yutmutur art覺k...罈 \\
 +Ana zay覺f ve kayg覺l覺 .bir sesle: \\
 +竄Ni癟in b繹yle s繹yl羹yorsun?​罈 diye sordu. \\
 +竄yle!.. Sa癟lar覺n bir ey uruna aarm覺 olmal覺! Peki, bak覺n bakal覺m, 繹lm羹 m羹 bu kad覺n? ld羹rebildiler mi? Pelageya, kitap getirdin mi?罈 \\
 +Ana, Ribin'​e bakt覺, bir an sessiz kald覺ktan sonra: \\
 +竄Getirdim,​罈 dedi. \\
 +Ribin elini masaya vurdu. \\
 +竄襤te!罈 dedi. 竄Tamam! Seni g繹r羹r g繹rmez anlam覺t覺m. Kitap getirmeyeceksen ne diye buralara gelecektin? G繹r羹yor musunuz? Olunu al覺p g繹t羹rm羹ler,​ anas覺 onun yerine ge癟mi.罈 \\
 +Yumruunu s覺kt覺, tehditler, k羹f羹rler savurdu. \\
 +Ana 羹rkt羹 onun halinden. Ribin'​e bakt覺, y羹z羹n羹n 癟ok deimi olduunu g繹rd羹. Zay覺flam覺t覺. Sakal覺 alt覺ndan elmac覺k kemikleri f覺rlam覺t覺. G繹zlerinin mavimt覺rak saydam tabakas覺nda ince k覺rm覺z覺 damarlar g繹r羹l羹yordu,​ sanki 癟oktand覺r uyku uyumam覺 gibiydi. Burnu, y覺rt覺c覺 bir kuun gagas覺 gibi kemikli ve kamburdu. Eskiden k覺rm覺z覺 olan, imdi katrana bulanm覺 g繹mleinin iliklenmemi yakas覺ndan kupkuru k繹pr羹c羹k kemikleri ve g繹s羹n羹n g羹r, siyah k覺llar覺 g繹ze 癟arp覺yordu. Halinde tavr覺nda eskisinden daha karanl覺k, daha i癟 s覺k覺c覺 bir ey vard覺. 襤癟in i癟in tutuan g繹zlerindeki parlakl覺k, 繹fkenin ateiyle ayd覺nlat覺yordu y羹z羹n羹. Sofia'​n覺n benzi daha da solgunlam覺t覺;​ g繹zlerini k繹yl羹lerden ay覺rm覺yor,​ susuyor \\
 +du, ignati kalar覺n覺 癟atm覺, ba覺n覺 sall覺yordu. Yakov kul羹benin yak覺n覺nda duruyor kaz覺klardan kabuk par癟alar覺 kopar覺yordu 繹fkeyle. Yefim, Ana'​n覺n arkas覺ndan a覺r ad覺mlarla y羹r羹yordu. Ribin s羹rd羹rd羹:​ \\
 +竄Ge癟en g羹n bucak m羹d羹r羹 beni 癟a覺rtt覺,​ dedi ki. 'Ulan, neler anlatm覺s覺n rahibe, it! Ben de dedim ki: 'Neden it oluyormuum?​ Ekmeimi kazanaca覺m diye can覺m 癟覺k覺yor, kimseye k繹t羹l羹k etmedim'​. Havlamaya balad覺, surat覺ma bir yumruk indirdi... 癟 g羹n kodese kapatt覺rd覺 b罈ni! Ya! demek b繹yle konuuyorsunuz halkla! Demek b繹yle! Benden af bekleme, iblis herif! Bana yap覺lan bu hakaretin 繹c羹n羹 ben almasam bir bakas覺 alacak, senden almasa 癟ocuklar覺ndan alacak, bunu akl覺na koy! Siz halk覺n kam覺n覺 demir pen癟elerinizle detiniz, oraya kin ektiniz, art覺k merhamet beklemeyin, al癟aklar! 襤te b繹yle!罈 \\
 +fkesinden k繹p羹r羹yordu. Sesi 繹yle titriyordu ki, Ana korkuya kap覺ld覺. \\
 +Ribin biraz yat覺覺r gibi oldu, sonra yine konumaya balad覺: 竄Ne demitim peki ben papaza? Bir toplant覺dan sonra sokakta k繹yl羹leri ba覺na toplam覺, insanlar覺n bir s羹r羹 olduunu, onlar覺 her zaman \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​