Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_147 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 147~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +g羹decek bir 癟oban bulunmas覺 gerektiini anlat覺yordu. Ya! 襤te b繹yle! Ben alay ettim, dedim ki: eer tilki ormana y繹netici olarak atan覺rsa, y覺覺nla t羹y birikir, ama kulardan \\
 +eser kalmaz, dedim. Bana yan yan bakt覺, kar覺l覺k vermeye yeltendi, dedi ki, halk sab覺rl覺 olmal覺 dedi, boyun emeli, Allaha dua etmeli ki ac覺 癟ekmek i癟in kuvvet versin, dedi. Ben de dedim ki, halk 癟ok dua ediyor, ama herhalde Allah覺n zaman覺 yok, iitmiyor dedim! Bana 癟att覺: neymi, o dediin dualar? Ben de cevap verdim dedim ki: '​mr羹m boyunca bir tek dua 繹rendim ben, t羹m halk覺n duas覺 bu: ya Rab, atoya tula ta覺may覺,​ ta yemeyi, odun kusmay覺 繹ret bana.1 S繹z羹m羹 bitirmeme izin vermedi.罈 \\
 +Ribin ans覺z覺n s繹z羹n羹 yar覺da kesip Sofia'​ya sordu: 竄Siz soylular s覺n覺f覺ndan bir han覺mefendi misiniz?罈 \\
 +Sofia ak覺nl覺kla 羹rperdi. 竄Nereden anlad覺n覺z?​罈 \\
 +竄yle...罈 dedi Ribin g羹lerek. 竄Sizin al覺nyaz覺n覺z bu, b繹yle domusunuz! Sorun bu! Ba覺na bir pamuklu earp 繹rtmekle insan soyluluk g羹nah覺n覺 gizleyebilir mi san覺yorsunuz?​ Bir papaz c羹ppe giymese de, papaz olduu bellidir. Dirseinizi az 繹nce masaya dayad覺n覺z,​ s覺癟ray覺p y羹z羹n羹z羹 ekittiniz,​ 癟羹nk羹 masa 覺slakt覺. S覺rt覺n覺z ise o kadar dik ki, bir i癟inin s覺rt覺 b繹yle duramaz...罈 \\
 +Kaba sesi ve alayc覺 s繹zleriyle Sofia'​y覺 g羹cendirmesinden korkan Ana tel璽la, sert癟e s繹ze kar覺t覺: \\
 +竄Benim dostumdur o, Mikhail; iyi bir insand覺r, davam覺za hizmet yolunda a覺rtm覺t覺r sa癟lar覺n覺. ey yapmamal覺s覺n...罈 \\
 +竄G羹cendirecek bir ey mi s繹yledim?​罈 \\
 +Sofia Mikhail'​e bakt覺, kesin bir tav覺rla: \\
 +竄Bana bir diyeceiniz mi vard覺?罈 diye sordu. \\
 +竄Ben mi? Evet. Diyeceim u: 癟ok olmad覺, yeni bir olan geldi buraya, Yakov'​un kuzeni. Hasta. Verem. Onu da 癟a-覺rsak olur mu?罈 \\
 +竄Elbette, 癟a覺r覺n.罈 \\
 +Ribin g繹zlerini k覺sarak Sofia'​ya bakt覺, sesini al癟altt覺: \\
 +竄Yefim, git 癟a覺r olan覺... S繹yle akama gelsin...罈 \\
 +Yefim kasketini giydi, kimseye bakmadan, hi癟 bir ey s繹ylemeden,​ a覺r ad覺mlarla uzakla覺p ormana dald覺. Ribin ba覺yla onu g繹stererek:​ \\
 +竄Ac覺 癟ekiyor!罈 dedi. 竄Askere gitmesi gerekiyor. Yakov da 繹yle. Yakov gidemem diyor. b羹r羹 de gidemez, ama gitmek ister... askerlerin bilin癟lendirilebileceini akl覺na koymu bir kez.. Bana sorarsan覺z,​ insan, aln覺yla vurarak duvar y覺kamaz. Ellerine s羹ng羹 verilince y羹r羹rler... Evet, ac覺 癟ekiyor Yefim! 襤gnati de yaras覺n覺 deip durur. Ne gerei var?罈 \\
 +襤gnati, Ribin'​e bakmadan: \\
 +竄Gerei var!罈 diye homurdand覺. 竄Alayda, artland覺racaklar onu, ve o da 繹b羹rleri gibi halka ate edecek.罈 Ribin d羹羹nceli d羹羹nceli:​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​