Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_149 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 149~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +襤ki kad覺n覺n i癟eri girdiini g繹ren 襤gnati ba覺n覺 kald覺rd覺, elini k覺v覺rc覺k sa癟lar覺na kald覺r覺p yeniden eildi dizleri 羹zerinde duran gazeteye. Ribin, ayak羹st羹, gazeteyi damdaki bir 癟atlaktan s羹z羹len bir g羹ne 覺覺n覺na tutuyor, 覺覺nla birlikte yer deitirerek okuyordu. Dudaklar覺 k覺p覺rd覺yordu. Yakov diz 癟繹km羹, g繹s羹n羹 tahta ranzaya dayam覺t覺;​ o da okuyordu. \\
 +Ana bir k繹eye oturdu. Sofia elini Ana'​n覺n omuzuna atm覺, sessizce adamlara bak覺yordu. \\
 +Yakov ba覺n覺 癟evirmeksizin hafif sesle: \\
 +竄Mikhail Baba,罈 dedi, 竄Biz mujiklere z覺lg覺t覺 vermiler.罈 \\
 +Ribin delikanl覺ya bak覺p g羹l羹msedi:​ \\
 +竄Bizi seviyorlar da ondan.罈 \\
 +襤gnati burnunu 癟ekti, ba覺n覺 kald覺rd覺. \\
 +竄Bak ne yaz覺yor: '​K繹yl羹 insan olmaktan 癟覺km覺t覺r...'​ Elbette insan deil art覺k.罈 \\
 +竄Yok can覺m! Bilgi癟 m羹sveddesi sen de! Gel i癟ime gir, biraz k覺p覺rda hele, g繹r羹r羹z sonra, insan olarak m覺 癟覺kars覺n,​ hayvan olarak m覺?罈 \\
 +Ana, Sofia'​n覺n kula覺na: \\
 +竄Ben uzanaca覺m,​罈 dedi. 竄Ne de olsa biraz yorgunum. \\
 +Bu koku da ba覺m覺 d繹nd羹r羹yor. Sana dokunmuyor mu?罈 竄Hay覺r.罈 \\
 +Ranzan覺n 羹zerine uzand覺, 癟ok ge癟meden uyuklad覺. Sofia yata覺n baucunda oturdu. Hep okuyanlar覺 seyrediyordu. Bir yandan da Ana'ya musallat olan yabanar覺lar覺n覺 ya da b繹cekleri kovuyordu. Pelageya k覺s覺k g繹zkapaklar覺 aras覺ndan bunu g繹r羹yor, k覺z覺n davran覺覺 houna gidiyordu. \\
 +Ribin yaklat覺, kal覺n sesiyle f覺s覺ldad覺:​ \\
 +竄Uyuyor mu?罈 \\
 +竄Evet.罈 \\
 +Bir an Pelageya'​ya bakt覺, i癟ini 癟ekti: \\
 +竄Olunun yolunu izleyen ilk anad覺r belki de ... 襤lk ana!罈 \\
 +Sofia: \\
 +竄Onu rahats覺z etmeyelim, gidelim burdan,罈 dedi. \\
 +竄Evet, 癟al覺mam覺z gerek. Sohbet etmek ho, ama akama konuuruz. Hadi 癟ocuklar.罈 \\
 +癟羹 birden 癟覺k覺p gittiler. Sofia kul羹benin yak覺n覺nda kald覺, Ana 繹yle d羹羹nd羹:​ \\
 +'​羹k羹r Allaha, uyutular! iyi, bu i y羹r羹yecek.'​ \\
 +Orman覺n ve katran覺n keskin kok覺ftunu i癟ine 癟ekerekten derin bir uykuya dald覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​