Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_14 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 14~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄G繹rd羹n羹z m羹 ite, tan覺m覺 olduk imdi...罈 Ana hafif癟e i癟 ge癟irdi: 竄Evet,罈 dedi, \\
 +Ve g羹l羹mseyerek gen癟 k覺z覺 s羹zmeye balad覺. K羹癟羹krusyal覺,​ k覺z覺n soyunmas覺na yard覺m etti. 竄Souk mu?罈 \\
 +竄Evet, k覺rlar 癟ok souk. R羹zg璽r var...罈 \\
 +Sesi p羹r羹zs羹z,​ az覺 k羹癟羹k ve etliydi. T羹m羹yle tombul ve k繹rpe bir k覺zd覺. Mantosunu 癟覺kard覺ktan sonra souktan k覺zarm覺 k羹癟羹k elleriyle pembe yanaklar覺n覺 h覺zl覺 h覺zl覺 ovdu ve hemen odaya girdi. Potinlerinin topuklar覺 tahta d繹emede tak覺rd覺yordu. Ana: \\
 +竄Lastik 癟izmesi yokmu!罈 diye d羹羹nd羹. \\
 +Gen癟 k覺z tir tir titriyordu. S繹zc羹kleri uzatarak: \\
 +竄Eveeet...罈 dedi. 竄Dondum vallahi!罈 \\
 +Ana mutfaa doru giderek: \\
 +竄Size hemen bir 癟ay haz覺rlayay覺m,​罈 dedi tel璽la. 竄Is覺n覺rs覺n覺z.罈 \\
 +Gen癟 k覺z覺 癟oktand覺r tan覺yor ve m羹fik bir anne gibi seviyordu sanki 繹yle bir duyguya kap覺lm覺t覺. Mutfaktan, odada konuulanlara g羹l羹mseyerek kulak kabartt覺. \\
 +竄Neeli g繹r羹nm羹yorsunuz,​ Nakhodka ((Anas覺 babas覺 bilinmeyen 竄bulunmu罈 癟ocuk demektir, (癟.n.) \\
 +))!罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺 al癟ak sesle: \\
 +竄繹yle b繹yle...罈 diye kar覺l覺k verdi. 竄Bu dul kad覺n覺n g繹zleri keskin, belki anam覺n g繹zleri de bununki gibi diye d羹羹n羹yordum. Ben s覺k s覺k anam覺 d羹羹n羹r羹m de... ve bana hep sam覺 gibi gelir...罈 \\
 +竄ld羹羹n羹 s繹ylerdiniz ya?罈 \\
 +竄Hay覺r, 繹len anal覺覺m,​ beni evl璽tl覺k edinen kad覺n. Ben ger癟ek anamdan s繹zediyorum. Kiev'​de bir yerde dilendiini. Ve de votka i癟tiini... Ve sarho olunca polislerin onu d繹vd羹klerini d羹羹n羹r羹m.罈 \\
 +Ah! Zavall覺 adam!' diye d羹羹nd羹 ana, ve i癟ini 癟ekti. \\
 +Nataa, 癟abuk 癟abuk, ateli ateli ama sesini y羹kseltmeden konutu. Sonra, K羹癟羹krusyal覺n覺n sesi yeniden 癟覺nlad覺: \\
 +竄Siz daha genceciksiniz,​ arkada, fazla ge癟im s覺k覺nt覺s覺 癟ekmediniz. Bir 癟ocuk d羹nyaya getirmek kolay deil, onu iyi yetitirmek daha da zor...罈 \\
 +'Bak hele!' dedi ana i癟inden., K羹癟羹krusyal覺ya biriki tatl覺 s繹z s繹ylemek isterdi. Ama kap覺 a癟覺ld覺, Nikolay Vesovikov a覺r ad覺mlarla i癟eri girdi. Koca h覺rs覺z Danilo'​nun olu, t羹m mahallede yabani olarak tan覺n覺rd覺. Daima insanlardan ka癟ard覺. Somurtkand覺. Toplumla badamaz yarad覺l覺覺 y羹z羹nden onunla alay ederlerdi. Pelageya ak覺nl覺kla sordu: \\
 +竄Ne istiyorsun, Nikolay?罈 \\
 +Nikolay, elmac覺k kemikleri 癟覺k覺k 癟opur y羹z羹n羹 geni avucuyla sildi, bouk bir sesle: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​