Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_150 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 150~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +ALTINCI BLM \\
 +K繹m羹rc羹ler geri geldiler. 襤lerini bitirdikleri i癟in sevin癟liydiler. Onlar覺n seslerinden uyanan Ana esneyerek, g羹l羹mseyerek,​ kul羹beden d覺ar覺 癟覺kt覺. Okay覺c覺 bak覺覺n覺 hepsinin 羹zerinde gezdirdi. \\
 +竄Siz 癟al覺覺rken ben bir han覺mefendi gibi uyumuum!罈 \\
 +dedi. \\
 +竄Ba覺l覺yoruz seni!罈 dedi Ribin. \\
 +Daha sakindi. Yorgunluk, a覺r覺 cokunluunu gidermiti. \\
 +竄襤gnati, yemei haz覺rla,罈 dedi. 竄Burada ev ilerini n繹betlee yapar覺z. Bug羹n 襤gnati'​nin s覺ras覺.罈 \\
 +竄S覺ram覺 seve seve verebilirim bakas覺na!罈 dedi 襤gnati. Konumalara kulak vererek yongalar, dallar toplamaya balad覺 ate yakmak i癟in. \\
 +Yefim, Sofia'​n覺n yan覺na oturup cevap verdi: \\
 +竄Ziyaretler herkesi ilgilendirir!罈 \\
 +竄Sana yard覺m edeyim, 襤gnati,罈 dedi Yakov. \\
 +Kul羹beye gitti bir somun ekmek getirip kesti, dilimleri masaya koydu. \\
 +Yefim usulca: \\
 +竄Hit!罈 dedi. 竄繹ks羹r羹yor...罈 Ribin kulak kabartt覺: 竄Evet, geliyor...罈 Ve Sofia'​ya d繹nerek a癟覺klad覺:​ \\
 +竄Bir tan覺k g繹receksiniz. Onu kentlerde gezdirmek, alanlarda g繹stermek isterdim. Herkesin dinlemesini isterdim. Hep ayn覺 eyi yiweref\"​arna herkesin iitmesi gerek...罈 \\
 +Sessizlik ve karanl覺k derinleip younla覺yordu. Ses \\
 +ler daha tatl覺 癟覺k覺yordu. Sofia ile Ana, k繹yl羹leri inceliyorlard覺. Hepsinin de hareketleri a覺rd覺. Bir t羹r sak覺nganl覺k seziliyordu davran覺lar覺nda. Onlar da iki kad覺n覺n hareketlerini izliyorlard覺. \\
 +Uzun boylu kamburca bir adam ormandan 癟覺kt覺. B羹t羹n a覺rl覺覺yla bir sopaya yaslanarak yava yava y羹r羹yordu. Soluk soluayd覺:​ \\
 +竄Ben geldim!罈 dedi ve 繹ks羹rmeye balad覺. \\
 +Topuklar覺na dek inen bir pard繹s羹 vard覺 s覺rt覺nda. Yuvarlak, buruuk apkas覺 alt覺ndan soluk sar覺 renkte, kaz覺k gibi, seyrek sa癟 tutamlar覺 d繹k羹l羹yordu y羹z羹ne. Sararm覺, kemikli yanaklar覺nda seyrek bir sakal vard覺. Az覺 aral覺kt覺. ukura ka癟m覺 g繹zleri, karanl覺k bir maarada yanan ate gibi par覺ld覺yor- \\
 +du. \\
 +Ribin onu Sofia'​ya tan覺t覺nca,​ yeni gelen sordu: \\
 +竄Kitap getirmisiniz,​ 繹yle mi?罈 \\
 +竄Evet.罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​