Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_151 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 151~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Halk ad覺na te羹kk羹rler! Halk daha anlayam覺yor ger癟ei. Ama ben anlam覺 bulunuyorum,​ o y羹zden onun ad覺na ben teekk羹r ediyorum size.罈 \\
 +S覺k s覺k soluyor, havay覺 yudum yudum cierlerine 癟ekiyordu, susam覺癟as覺na. Sesi kesik kesik 癟覺k覺yordu. Kuru, g羹癟s羹z ellerini g繹s羹nde gezdiriyor, pard繹s羹s羹n羹 iliklemeye ura覺yordu. \\
 +Sofia: \\
 +竄Gecenin bu saatinde ormanda dolamak size iyi gelmez,罈 dedi. 竄Yapraklar nemli, solua zararl覺.罈 Adam nefes nefese: \\
 +竄Bana iyi gelen hi癟 bir ey yok art覺k!罈 diye kar覺l覺k verdi. 竄竄Ancak 繹l羹m paklar beni.罈 \\
 +Konumas覺 羹z羹c羹yd羹. Her eyiyle ac覺ma uyand覺r覺yordu. Bir ie yaramayan, gereksiz bir ac覺ma. Bir f覺癟覺n覺n 羹zerine oturdu. Bacaklar覺n覺n k覺r覺laca覺ndan korkuyormu gibi dikkatle b羹kt羹 dizlerini, terden 覺slanm覺 aln覺n覺 sildi. Sa癟lar覺 kuru, cans覺zd覺. \\
 +Ateten alevler y羹kseldi. Alevlerin yalad覺覺 g繹lgeler salland覺, ormana s覺覺nd覺. Atein 羹st羹nde bir an 襤gnati'​nin yuvarlak surat覺 g繹r羹ld羹. Alevler s繹nd羹. Bir duman kokusu yay覺ld覺. Sessizlik ve sis, hastan覺n s繹zlerini dinlemeye haz覺rlan覺r gibi 癟繹kt羹 aa癟s覺z alan覺n 羹zerine. \\
 +竄Ama ben, bir su癟un tan覺覺 olarak halka yararl覺 olabilirim daha. Bak覺n bana... Yirmi sekiz ya覺nday覺m ve 繹lmek 羹zereyim! On y覺l 繹nce, fazla 癟aba harcamadan iki y羹z kilo kald覺r覺rd覺m omuzlar覺mda! Bu s覺hhatle ben yetmi y覺ldan fazla yaar覺m diye d羹羹n羹rd羹m. Oysa on y覺l yaad覺m, daha ileri gidemiyorum. Patronlar soydular beni, k覺rk y覺l覺m覺 癟ald覺lar,​竄k覺rk y覺l!罈 \\
 +Ribin bouk bir sesle: \\
 +竄Bunun ark覺s覺 da bu ite!罈 dedi: \\
 +Yeni bir alev demeti f覺k覺rd覺 korlardan. G繹lgeler yine ormana ka癟覺t覺,​ yine atee doru geri geldi, sessiz bir dans tutturup titredi durdu. Kurun簾 dallar korlar i癟inde 癟at覺rday覺p inliyordu. Aa癟lar覺n yapraklar覺 bir s覺cak hava ak覺m覺na tutulup h覺覺rdad覺. Neeli canl覺 alevler, sar覺 ve k覺z覺l diller halinde kucakla覺p oyna覺yor,​ k覺v覺lc覺mlar sa癟arak havaya y羹kseliyordu. Kavrulmu bir yaprak u癟tu. G繹kteki y覺ld覺zlar k覺v覺lc覺mlara g羹l羹ms羹yor,​ sanki yan覺na 癟a覺r覺yordu onlar覺. \\
 +竄Bu benim ark覺m deil. Binlerce kii ayn覺 ark覺y覺 s繹ylemekte,​ ve mutsuz yaamlar覺n覺n halk i癟in yararl覺 bir ders olduunu anlamamakta.罈 \\
 +襤ki b羹kl羹m oldu, sars覺la sars覺la 繹ks羹rmeye balad覺. \\
 +Yakov bir g羹羹m koydu masan覺n 羹zerine, yan覺na bir beyaz soan hevengi att覺. \\
 +竄Gel Saveli, s羹t getirdim sana,罈 dedi. \\
 +Hasta, ba覺yla reddetti. Yakov onu kolundan tutup masaya g繹t羹rd羹. \\
 +Sofia, al癟ak ve sitemli bir sesle: \\
 +竄Baksan覺za,​罈 dedi Ribin'​e,​ 竄niye buraya getirttiniz onu? Her an 繹lebilir.罈 \\
 +竄Olabilir!罈 dedi Ribin. 竄Ama 繹l羹nceye dek konumas覺na izin vermeli.\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​