Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_152 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 152~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Sal覺覺n覺 boa harcad覺, insanlar i癟in biraz daha ac覺 癟ekebilir, 繹nemli deil. Sorun bu!罈 \\
 +竄Sanki holan覺yorsunuz!罈 diye hayk覺rd覺 Sofia. 竄Holand覺覺n覺z ey ne?罈 \\
 +Ribin k覺za bir bak覺 f覺rlat覺p somurtu: 竄Kibar beyler holan覺r 襤sa'​y覺 癟arm覺hta inler g繹rmekten, bizler, insanlarda arar覺z al覺nacak dersi, ve sizin de insanlar覺 繹rnek alman覺z覺 isteriz.罈 \\
 +Ana korkuya kap覺l覺p: \\
 +竄Hadi, hadi, yeterfdedi. \\
 +Masaya oturan hasta yeniden s繹ze balam覺t覺:​ 竄襤nsan覺 i alt覺nda tahrip ederler. Ni癟in? mr羹n羹 癟alarlar. Ni癟in? Sorar覺m size. Bizim patron -ben Nefedov fabrikas覺nda harcad覺m 繹mr羹m羹-, bizim patron bir ark覺c覺ya bir alt覺n tuvalet leeni, hatta yine alt覺ndan yap覺lma bir oturak armaan etti. Benim g羹c羹m, benim 繹mr羹m bu alt覺n覺n i癟inde ite. Buna harcand覺. Adam覺n biri, metresini sevindirsin diye beni i alt覺nda 繹ld羹rd羹... benim kan覺mla metresine alt覺ndan bir oturak sat覺n ald覺!罈 \\
 +竄Tanr覺n覺n tasvirine g繹re yarat覺ld覺覺 iddia edilen insandan bak ne bi癟im yararlan覺yorlar!罈 dedi Yefim. \\
 +Ribin elini masaya vurup hayk覺rd覺: \\
 +竄Ama bunu ba覺ra ba覺ra anlatmal覺s覺n!罈 \\
 +Yakov al癟ak sesle ekledi: \\
 +竄Buna katlanmamal覺s覺n!罈 \\
 +襤gnati'​nin dudaklar覺nda bir g羹l羹mseme belirdi. \\
 +癟-delikanl覺,​ ger癟ee susam覺 ruhlar覺n o duymaz bilmez dikkatiyle dinliyor, Ribin az覺n覺 a癟ar a癟maz b羹t羹n g繹zler ona dikiliyordu. \\
 +Saveli'​nin s繹zleri, y羹zlerinde garip bir g羹l羹mseme oluturuyordu. Bu g羹l羹msemede ac覺ma duygusu sezilmiyordu. \\
 +Ana, Sofia'​ya doru eildi, f覺s覺lt覺yla sordu: \\
 +竄S繹yledikleri doru mu?罈 \\
 +竄Evet, doru. Gazeteler yazd覺yd覺 bu armaan iini. Moskova'​da olmu...罈 \\
 +竄Ve cezaland覺r覺lmad覺 herif,罈 dedi Ribin. 竄Onu cezaland覺rmak gerekirdi oysa. Bir meydana s羹r羹klemek,​ par癟a par癟a kesmek, kokmu etini k繹peklere atmak gerekirdi. Ama halk bir uyans覺n, bak o zaman ne a覺r cezalar verecek.罈 \\
 +竄Buras覺 souk,罈 dedi hasta. \\
 +Yakov kalkmas覺na yard覺m etti, atein yan覺na g繹t羹rd羹 onu. evresinde g繹lgeler titreen ate p覺r覺l p覺r覺ld覺, alevlerin neeli dans覺n覺 ak覺nca izliyordu sanki. Saveli bir k羹t羹羹n 羹zerine oturdu, kuru, saydam ellerini korlara doru uzatt覺. Ribin bir ba iaretiyle Sofia'​ya g繹sterdi onu: \\
 +竄Kitaplardan daha g羹癟l羹 bu! Bir i癟i kolunu makineye kapt覺r覺r ya da 繹l羹rse kabahat kendisinde, ama bir adam覺n kan覺n覺 emseler sonra da le gibi bir k覺y覺ya f覺rlatsalar,​ bunun a癟覺klamas覺 yoktur. Herhangi bir cinayeti anlar覺m da, zevk i癟in insanlara eziyet etmeyi akl覺m almaz. Ni癟in ikence ederler bizlere? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​