Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_153 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 153~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Oyun i癟in, alay i癟in, elence i癟in, kan覺m覺z pahas覺na hereyi sat覺n alabilmek i癟in, bir ark覺c覺, atlar, g羹m羹 tad覺mlar, alt覺n kaplar, 癟ocuklar i癟in pahal覺 oyuncaklar... Sen 癟al覺, hababam 癟al覺, 癟al覺 ki ben para biriktireyim,​ metresime alt覺n oturak armaan edeyim.罈 \\
 +Ana dinliyor, 癟evresine bakm覺yordu. Karanl覺kta,​ Pavel'​in ve arkadalar覺n覺n se癟tikleri yolun ayd覺nl覺k bir erit gibi uzay覺p par覺ldad覺覺n覺 g繹r羹yordu. \\
 +Yemek bittikten sonra atein 癟evresinde topland覺lar. Alevler kuru odunu h覺zla yak覺p k羹l ediyordu. Arka tarafta, karanl覺k, orman覺 ve g繹羹 sar覺yordu. Hasta, b羹y羹yen g繹zlerini alevlere dikmiti. Habire 繹ks羹r羹yor,​ tir tir titriyordu. Sanki yaam覺n son damlalar覺 bitkin v羹cudunu bir an 繹nce b覺rak覺p gitmek i癟in acele ediyor, sab覺rs覺zl覺kla g繹s羹n羹 zorluyordu. Alevin 覺覺klar覺 y羹z羹nde oyna覺yor,​ ama 繹lg羹n derisine canl覺l覺k veremiyordu. Yaln覺z g繹zleri parl覺yordu s繹nmez bir atele. \\
 +Yakov eildi. \\
 +竄Kul羹beye girmek ister miydin, Saveli? diye sordu. Hasta kendini zorlayarak: \\
 +竄Niye?罈 dedi. 竄Burada oturmak istiyorum. 襤nsanlar \\
 +aras覺nda ge癟erecek fazla zaman覺m kalmad覺...罈 \\
 +Bak覺覺n覺 arkadalar覺 羹zerinde gezdirdi. Bir an sessiz durdu, sonra soluk bir g羹l羹mseme ile: \\
 +竄Aran覺zda kendimi iyi hissediyorum,​罈 diye ekledi. \\
 +竄Size bak覺yorum da, a癟g繹zl羹l羹k y羹z羹nden 繹l羹me teslim edilenlerin 繹c羹n羹 belki sizler al覺rs覺n覺z diye d羹羹n羹yorum...罈 \\
 +Kimse kar覺l覺k vermedi. Hasta, ba覺n覺 g繹s羹 羹zerine eip uyuklamaya balad覺. Ribin onu seyretti, usulca: \\
 +竄Bizi g繹rmeye gelir, oturur, hep ayn覺 eyi anlat覺r,罈 dedi. 竄Rezil edilen insan覺n 繹yk羹s羹 hep. Sanki bu pis aka g繹zlerini ak覺tm覺 da baka hi癟 bir ey g繹remez olmu gibi, t羹m ruhunu bu 繹yk羹ye koymutur.罈 \\
 +竄Daha ne olsun?罈 dedi Ana d羹羹rifeeli bir tav覺rla. 竄Eer binlerce insan g羹nbeg羹n 癟al覺maktan kahroluyorsa,​ ve eer bu, patronun paras覺n覺 bu bi癟imde sa癟覺p savurmas覺na yar覺yorsa, daha ne olsun istersin?罈 \\
 +竄Ama dinlemesi can s覺k覺yor art覺k,罈 dedi 襤gnati. 竄Bu 繹yk羹y羹 bir kez dinleyen de unutmaz bir daha, boyuna yinelemenin gerei yok ki. Temcit pil璽v覺 gibi. Az覺na sak覺z olmu.罈 \\
 +Ribin can s覺k覺nt覺s覺yla:​ \\
 +竄Anlam覺yor musun?罈 dedi. 竄Bu 繹yk羹 onun i癟in her ey, t羹m yaam覺 da ondan. On kez anlatt覺 bana, yinede zaman zaman kukulanas覺 geliyor insan覺n. yle zamanlar olur ki, insan覺n 癟irkefliine,​ 癟覺lg覺nl覺覺na inanamazs覺n,​ herkese ac覺man tutar, zengine de, yoksula da... Zengin de yolunu a覺rabilir! Birinin a癟l覺ktan d繹ner g繹z羹, 繹b羹r羹n羹n ise alt覺ndan. Ey insanlar, ey kardelerim dersin kendi kendine, silkinin, uyan覺n, d羹羹n羹n,​ d羹羹nmekten korkmay覺n!罈 \\
 +Hasta irkildi, g繹zlerini a癟t覺, yere uzan覺p yatt覺. Yakov sessizce kalkt覺, kul羹beye gidip koyun postundan bir 羹stl羹k getirdi. Saveli'​nin 羹zerine 繹rtt羹, yine Sofia'​n覺n yan覺na oturdu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​