Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_156 [2015/11/10 15:03]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:ana_156 [2015/11/10 17:03] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 156~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Kalmad覺... kazayla d繹kt羹m!罈 dedi. \\
 +癟羹 birden g羹lmeye balad覺lar. \\
 +Ger癟i s羹tten s繹zediyorlard覺,​ ama Pelageya baka ey d羹羹nd羹klerini sezinliyordu:​ kendisine de. Sofia'​ya da iyilik diliyorlard覺,​ ama s繹zle belirtmiyorlard覺 duygular覺n覺,​ Sofia da fark覺na varm覺 olacak ki heyecanland覺,​ utanga癟 bir al癟akg繹n羹ll羹l羹kle '​Teekk羹r ederiz, arkadalar'​dan baka bir ey s繹yleyemedi. \\
 +Hastan覺n bouk sesi iitildi. Ate s繹n羹yordu. \\
 +K繹yl羹ler hafif bir sesle: \\
 +竄G羹le g羹le!罈 dediler. \\
 +Bu h羹z羹nl羹 s繹zc羹k uzun s羹re kad覺nlar覺n kula覺nda 癟覺nlad覺. \\
 +A覺r a覺r y羹r羹y羹p gittiler orman yolundan. Ana, Sofia'​n覺n arkas覺ndan y羹r羹yor, bir yandan da konuuyordu:​ \\
 +竄Her ey iyi ge癟ti, 繹yle iyi ge癟ti ki, sanki d羹 g繹rm羹 gibiyim. Ger癟ei 繹renmek istiyorlar, ekerim, bilmek istiyorlar! T覺pk覺 kilisedeki gibi, b羹y羹k bir yortu g羹n羹, sabah ayininden 繹nce... Rahip hen羹z gelmemi olur, kilisenin i癟i karanl覺k, her ey sakin, korku duyars覺n, kalabal覺k gelmeye balar... Surda burda ikonlar覺n 繹n羹nde mumlar yak覺l覺r, sonra... yava yava karanl覺k defedilir. Tanr覺n覺n evi ayd覺nlan覺r.罈 \\
 +Sofia, neele: \\
 +竄Doru!罈 diye kar覺l覺k verdi. 竄Yaln覺z, burada, Tanr覺n覺n evi, t羹m yery羹z羹!罈 \\
 +Ana kafas覺n覺 d羹羹nceli Bir tav覺rla sallad覺. \\
 +竄T羹m yery羹z羹!罈 diye yineledi. 竄yle iyi bir ey ki bu, inan覺lmas覺 g羹癟... Ve siz 繹yle g羹zel konutunuz ki, Sofiac覺覺m,​ 癟ok g羹zel konutunuz! Oysa ben sizden holanmayacaklar diye korkmutum...罈 \\
 +Sofia bir s羹re sonra: \\
 +竄襤nsan onlar覺n yan覺nda daha sadeleiyor...罈 Sesi neeli deildi bu kez. \\
 +Ribin'​den,​ hastadan, onca dikkatle dinleyen ve acemice, ama i癟tenlikle dostluk g繹steren delikanl覺lardan s繹zettiler. Tarlalara vard覺klar覺nda,​ g羹ne douyordu kar覺lar覺nda. G羹ne hen羹z g繹r羹nm羹yordu,​ ancak pembe 覺覺nlardan saydam bir yelpaze yay覺yordu g繹kte. Otlarda 癟iy taneleri bahar enliinin 癟ok renkli k覺v覺lc覺mlar覺 gibi par覺lt覺 sa癟覺yordu. Kular uyan覺yor, neeli c覺v覺lt覺lar覺yla sabah覺 canland覺r覺yordu. Ana dalg覺n dalg覺n s繹ylendi: \\
 +竄Kimi zaman birisi konuur da konuur, ne dedii anla覺lmaz. Ta ki bir s繹zc羹k s繹yler, bilmiyorum ne bi癟im bir s繹zc羹k, basit bir laf ve bu tek laf birdenbire her eyi ayd覺nl覺a kavuturur.... Bu hasta da 繹yle. ok dinledim, ben kendim de biliyorum i癟ilerin fabrikada, her yerde nas覺l 癟al覺t覺r覺ld覺klar覺n覺. Ama buna ta k羹癟羹k yatan al覺m覺覺zd覺r,​ bize dokunmaz fazla. Ve birdenbire 繹yle onur k覺r覺c覺, 繹yle tiksindirici bir ey s繹yledi ki... Aman Allah覺m! Patron b繹yle rezillikler yapabilsin d簾ye insanlar t羹m yaant覺lar覺n覺 癟al覺makla ge癟irsin, nas覺l olur? Bunun ba覺lan覺r yan覺 yok!罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​