Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rus_klasikleri:ana_157 [2015/11/09 17:02]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:ana_157 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 157~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana'​n覺n kafas覺 hastan覺n anlatt覺klar覺na tak覺ld覺. B繹ylesine yozlama, b繹ylesine k羹stahl覺k,​ 癟ok eskiden iittii ve zamanla unutmu olduu garip davran覺lar覺 an覺msatt覺 kendisine. \\
 +竄yle 癟ok yiyip doyuyorlar ki, i癟leri bulan覺yor art覺k! Bir kaymakam varm覺, at覺n覺 k繹yde gezdirir, mujikleri at覺n覺 selamlamaya zorlarm覺. Sel璽m vermeyeni hapse atarm覺. Neden yaparm覺 bunu? Anlayan beri gelsin!罈 \\
 +Sofia, yeni doan g羹n羹n sabah覺 gibi canl覺 bir zafer ark覺s覺 m覺r覺ldanmaya balad覺.
 +=== YED襤NC襤 BLM ===
 +Pelageya'​n覺n yaant覺s覺 garip bir rahatl覺k i癟inde ge癟iyordu. Bu rahatl覺k kimi zaman a覺rt覺yordu onu. Olu hapisteydi, a覺r bir cezaya 癟arpt覺r覺lacan覺 biliyordu., Ama bunu her d羹羹nd羹羹nde,​ Andrey'​in,​ Fedor'​un ve daha bakalar覺n覺n y羹z羹 de kendiliinden canlan覺veriyordu belleinde. Olunun imaj覺, yazg覺s覺n覺 paylaan b羹t羹n arkadalar覺n覺n bir simgesi oluyor, Ana'​n覺n g繹z羹nde b羹y羹d羹k癟e b羹y羹yor, 繹yle bir par覺lt覺 sa癟覺yordu ki, d羹羹ncelerini Pavel'​in 羹zerine toplamay覺 baaram覺yor,​ fark覺na varmadan herkesi birden d羹羹n羹yordu. Bu d羹羹nceler her yere uzan覺yor, her eye deiniyor, her eyi ayd覺nlatmak,​ bir tek tablo halinde toplamak istiyor, belirli bir ayr覺nt覺 羹zerinde durmas覺n覺 繹nl羹yor, olunun ba覺na gelenlerden duyduu 羹z羹nt羹y羹 ve korkuyu unutturuyordu Ana'​ya. \\
 +ok ge癟meden Sofia yolculua 癟覺kt覺, be-alt覺 g羹n sonra d繹nd羹. Canl覺 ve neeliydi. Birka癟 saat sonra yeniden kay覺plara kar覺t覺, bir daha on be g羹n sonra ortaya 癟覺kt覺. Sanki yaam覺n i癟inde uzun gezintiler yap覺yor, oradan ge癟erken nee ve m羹zik sa癟mak i癟in kardeinin evine uruyordu. \\
 +Bu m羹zik art覺k houna gidiyordu Ana'​n覺n. Dinlerken, g繹s羹ne bir s覺cakl覺k dolduunu, y羹reinin daha d羹zenli 癟arpt覺覺n覺 duyuyordu. 襤yi s羹r羹lm羹,​ bol sulanm覺 bir toprakta tohumlar nas覺l filizlenirse,​ seslerin g羹c羹 de Ana'​n覺n kafas覺nda canl覺, atak d羹羹nceler yeertiyor,​ g羹zel s繹zler douruyordu. \\
 +Ana, Sofia'​n覺n derbederliini bir t羹rl羹 hog繹remiyordu. Gen癟 kad覺n giyeceklerini,​ eyalar覺n覺 birer k繹eye f覺rlat覺r, her yana izmarit ve k羹l d繹kerdi. Pelageya onun atak konuma bi癟imine hi癟 al覺am覺yordu. Nikolay'​覺n a覺rbal覺 tavr覺 ve konumas覺n覺n tatl覺 ciddilii ile ablas覺n覺n hali aras覺nda dalar'​ kadar fark vard覺. Erikin say覺lmaya can atan ve insanlar覺 tuhaf oyuncaklar olarak g繹ren bir yeni yetme k覺za benzetiyordu Sofia'​y覺. Hep 癟al覺man覺n kutsall覺覺ndan dem vurur, ama pasakl覺l覺覺 y羹z羹nden Ana'​n覺n iini 癟oalt覺rd覺 budalaca. zg羹rl羹k 羹st羹ne s繹ylev 癟eker, ama kar覺 癟覺k覺lmas覺na katlanamaz, sab覺rs覺zl覺覺,​ sonu gelmez tart覺malar覺 y羹z羹nden herkesi rahats覺z ederdi. Sofia 癟eliki kumkumas覺yd覺. Ana 繹l癟羹l羹 bir sevecenlik g繹steriyor,​ k覺za g繹z kulak oluyordu. Fakat Nikolay'​覺n uyand覺rd覺覺 s覺cak duygular覺 hissetmiyordu Ana ona kar覺. \\
 +Daima kayg覺l覺 olan Nikolay hep ayn覺 tekd羹ze ve d羹zenli yaant覺y覺 s羹rd羹r羹yordu. Saat sekizde kahvalt覺 eder, gazeteyi okur ve haberleri Ana'ya aktar覺rd覺. Pelageya onu dinlerken, insanlar覺n yaam覺n 癟arklar覺 aras覺nda ac覺m覺s覺zca ezilip nas覺l paraya d繹n羹t羹klerini a癟覺k se癟ik g繹r羹yordu:​ Nikolay'​覺n,​ Andrey'​le ortak y繹nleri olduunu g繹r羹yordu. Andrey gibi o da insanlardan kinsiz s繹zediyor, hepsini sorumlu tutuyordu toplumun k繹t羹 d羹zeninden. Ancak, yeni bir yaama kar覺 inanc覺 Andrey'​inki kadar ateli de deildi, ayd覺nl覺k da. Hep sakin sakin konuuyordu,​ namuslu ve sert bir yarg覺癟 sesiyle. Korkun癟 eyler anlatt覺覺 zaman bile tatl覺, ac覺mal覺 bir g羹l羹mseme eksik olmazd覺 dudaklar覺ndan,​ ama g繹zlerinde souk, kat覺 bir par覺lt覺 g繹r羹l羹rd羹. Bu bak覺覺 g繹ren Ana, bu adam覺n hi癟 kimseyi, hi癟 bir eyi ba覺lamayaca覺n覺,​ ba覺lamayaca覺n覺 anlard覺. Onun kat覺l覺覺ndan 羹z羹nt羹 duyar, g羹n ge癟tik癟e daha 癟ok baland覺覺 Nikolay'​a ac覺rd覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​