Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_158 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 158~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Nikolay saat dokuzda daireye giderdi. Pelageya ortal覺覺 toplar, temizler, yemei haz覺rlar, y覺kan覺r, s覺rt覺na temiz bir giysi ge癟irir, odas覺nda oturup kitaplardaki resimlere bakard覺. Okumas覺n覺 adamak覺ll覺 繹renmiti art覺k, gelgelelim okuma ona gerginlik veriyordu. Bu y羹zden 癟abuk yoruluyor, s繹zc羹kler aras覺ndaki ba覺 kavrayam覺yordu. Buna kar覺l覺k,​ resimler bir 癟ocuk gibi elendiriyordu onu. Resimlere bakarken, yapyeni, olaan羹st羹,​ nerdeyse elle tutulur bir d羹nya 癟覺k覺yordu kar覺s覺na. Koskocaman kentler, ahane binalar, makineler, gemiler, an覺tlar, insanlarca yarat覺lm覺 paha bi癟ilmez zenginlikler,​ do \\
 +an覺n insana ak覺nl覺k veren t羹rl羹 t羹rl羹 eserlerini g繹r羹yordu. Yaam覺n enginlii sonsuza dek geniliyor,​ her ge癟en g羹n peri masallar覺 gibi inan覺lmaz, m羹thi eyler 癟覺k覺yordu ortaya. Yaam覺n zenginlikleri,​ sonsuz g羹zellikleri,​ Ana'​n覺n uyanmakta olan doymaz ruhunu gittik癟e daha kuvvetle uyar覺yordu. En 癟ok sevdii de, sayfa sayfa resimlerden kurulu bir zooloji kitab覺yd覺. Bu kitap yabanc覺 dilden olmas覺na kar覺n, yery羹z羹n羹n g羹zelliini,​ zenginliini,​ enginliini en iyi bi癟imde g繹stermekteydi. Pelageya: \\
 +竄D羹nya ne kadar da b羹y羹k!罈 diyordu Nikolay'​a. Kendisini en 癟ok duyguland覺ran da b繹ceklerdi,​ 繹zellikle kelebekler. Kelebek desenlerine ak覺n ak覺n bakar ve 繹yle derdi: \\
 +竄Bu ne g羹zellik, Nikolay, 繹yle deil mi? Ne kadar da 癟ok var bu g羹zel eylerden ortal覺kta! Ama 繹n羹m羹zden 繹yle 癟abuk ge癟ip giderler ki, biz onlar覺 g繹remeyiz. 襤nsanlar kap覺r-dan覺p dururlar, hi癟 bir ey bilmezler, ne bir ey g繹rebilirler,​ ne hayranl覺k duyabilirler. Ne zamanlar覺 var, ne hevesleri. Yery羹z羹n羹n ne zengin olduunu, ne 癟ok a覺las覺 eyler bulunduunu bir bilseler, 繹ylesine mutlu olabilirler ki. Hem b羹t羹n bu eyler herkesin, ve herkes de b羹t羹n bu eylerin, 繹yle deil mi?罈 Nikolay g羹l羹mseyerek:​ 竄yle elbette!罈 derdi. Ve resimli yeni kitaplar getirirdi ona. Akamlar覺 konuklar覺 olurdu 癟ou zaman. Bunlardan biri Aleksey Vasiliyev'​di. Soluk y羹zl羹, siyah sakall覺, a覺r, az konuan, yak覺覺kl覺 bir adam. Sonra, Roman Petrov vard覺, k覺rm覺z覺 y羹zl羹, yuvarlak bal覺 bir adam; o da hep dudaklar覺n覺 aklat覺rd覺 birine a癟覺yormu gibi. Ziyaret癟ilerden 襤van Danilov k覺sa boylu, zay覺f, sivri sakall覺, ince, sald覺rgan ve b覺癟ak gibi keskin sesli bir adamd覺. Yegor da geliyordu; arkadalar覺yla akala覺r,​ kendi kendisiyle ve durmadan ilerleyen hastal覺覺yla alay ederdi. Uzak kentlerden gelenler de vard覺. Nikolay onlarla uzun g繹r羹meler yapard覺. Konu, hep i癟ilerdi. Ateli ateli tart覺覺rlar,​ geni el kol hareketleri yaparlar ve bol bol 癟ay i癟erlerdi. Konumalar覺n g羹r羹lt羹s羹 i癟inde Nikolay 癟ar覺lar kaleme al覺r, oradakilere okur, hemencecik kitap harfleriyle kopya ederlerdi. Ana karalamalar覺n y覺rt覺k par癟alar覺n覺 toplay覺p g繹t羹r羹r yakard覺. \\
 +Onlara 癟ay verirken, emek癟ilerin yaant覺s覺ndan ve yazg覺s覺ndan bu denli cokunca s繹zedileri,​ onlara ger癟ei 繹retmenin,​ morallerini y羹kseltmenin en etkili ve kestirme yolunu aray覺lar覺,​ kendisini ak覺na 癟evirirdi. G繹r羹ler s覺k s覺k ayr覺l覺r, 癟a覺t覺rd覺. K覺zarlar, birbirlerini su癟larlar, kimileri k覺rg覺nl覺k duyard覺. Sonra yeniden balarlard覺 tart覺maya. \\
 +Ana, i癟ilerin yaant覺s覺n覺 onlardan iyi bildiini sezerdi. Y羹klendikleri iin b羹y羹kl羹羹n羹 daha iyi g繹rd羹羹n羹 d羹羹n羹rd羹. Bu d羹羹nce, onlara biraz 羹z羹nt羹l羹 bir k羹癟羹msemeyle davranmas覺na yol a癟ard覺. 襤in ciddiyetini kavramadan evcilik oynayan 癟ocuklara kar覺 olgun bir insan nas覺l davran覺rsa,​ o da 繹yle davran覺rd覺. ektikleri s繹ylevleri elinde olmayarak olunun, Andrey'​in konumalar覺yla kar覺lat覺r覺r,​ 繹nceleri kes-tiremedii fark覺 anlard覺. Kimi zaman burada i癟i mahallesinden daha 癟ok ba覺r覺ld覺覺 izlenimi edinir, bunun nedenini de 繹yle a癟覺klard覺:​ Bunlar daha 癟ok eyler bilirler de ondan daha fazla ba覺r覺rlar... \\
 +Ama 癟ou kez de b羹t羹n bu adamlar覺n bile bile ateli davrand覺klar覺n覺,​ cokunluklar覺n覺n yapmac覺k olduunu g繹r羹rd羹. Her biri, ger癟ei hepsinden daha iyi bildiini, daha 癟ok sevdiini arkadalar覺na g繹stermek ister gibi bir tav覺r tak覺n覺rd覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​