Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_159 [2015/11/10 15:03]
rus_klasikleri:ana_159 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 159~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +tekiler bundan gocunurlar, onlar da bu ger癟ei ne denli iyi bildiklerini kan覺tlamak i癟in sert, kaba tart覺malara giriirlerdi yeniden. Her biri 繹b羹r羹nden daha y羹kseklere z覺plamaya can atard覺. Bu davran覺lar Ana'​y覺 羹zer, kayg覺land覺r覺rd覺. Kalar覺n覺 oynat覺r, yalvaran g繹zlerle onlara bakar, 繹yle d羹羹n羹rd羹:​ '​Pavel'​ciimi ve arkadallar覺m覺 unuttular gitti...'​ \\
 +Gerginlik i癟inde, elbette ki anlayamad覺覺 tart覺malar覺 can kula覺yla dinler, s繹zc羹klerin alt覺nda yatan duygular覺 anlamaya 癟al覺覺rd覺. Varota, iyi olan eyden s繹zedilirken bu iyi ey t羹m olarak al覺n覺rd覺. Burada ise her ey ufak par癟alar ayr覺l覺yor ve a覺rl覺覺 azal覺yordu. 襤癟i mahallesinde her ey daha derinden, daha g羹癟l羹 hissedilirdi;​ buras覺, ve daha 癟ok eski d羹zenin deitirilmesinden s繹zediliyordu. Oysa varota yeni bir d羹zen d羹lenirdi. Bundan 繹t羹r羹d羹r ki, olunun ve Andrey'​in konumalar覺n覺 daha iyi anlard覺. \\
 +Ana baka bir ey daha g繹r羹yordu:​ eve bir i癟i geldii zaman Nikolay o i癟iye daha senli benli davran覺yordu,​ y羹z羹nde tatl覺 bir anlam beliriyor, baka t羹rl羹, yani kaba olmasa bile daha rahat konuuyordu. \\
 +Ana: \\
 +'​S繹ylediklerini anlamalar覺 i癟in elinden geleni yap覺yor. ite' diye d羹羹n羹yordu. \\
 +Ama bu yorum kendisini doyurmuyordu. \\
 +Ziyaret癟i i癟inin de rahats覺z, huzursuz, gergin durduunu g繹r羹yordu. Halktan bir kad覺n olan kendisiyle i癟iler daha kolay, daha 繹zg羹rce konuurlard覺. Nikolay'​覺n evde bulunmad覺覺 bir g羹n, onlardan birine bu d羹羹ncesini a癟t覺. \\
 +竄Niye s覺k覺l覺yorsun?​罈 diye sordu. 竄S覺nava giren bir 癟ocuk deilsin ki...罈 \\
 +Delikanl覺 g羹l羹msedi. \\
 +竄Yenge癟ler bile kaz覺r覺r al覺覺k olmad覺覺 ortamda... Alttaraf覺 bizden deil bu arkada...罈 \\
 +Sandrin urard覺 arada bir. Hi癟 bir zaman fazla kalmaz, hep tel璽l覺 g繹r羹n羹r, g羹lmez, giderken her seferinde: \\
 +竄Ya Pavel, o nas覺l? Hasta deil ya?罈 diye sorard覺 Ana'​ya. \\
 +竄Hamdolsun,​ iyidir, neesi yerinde.罈 \\
 +Ana, Pavel'​i duruma tarihini saptamadan bunca zaman hapiste tutmalar覺ndan yak覺n覺rd覺. Sandrin surat覺n覺 asar, susard覺, parmaklar覺n覺 siniri sinirli oynat覺rd覺. \\
 +Pelageya can atard覺 '​Sevgili yavrum, onu sevdiini pek璽l璽 biliyorum'​ demek i癟in, ama bir t羹rl羹 dili varmazd覺. Gen癟 k覺z覺n sert tavr覺, s覺k覺l覺 dudaklar覺, hep ile megul gibi 癟覺kan kuru sesi, her t羹rl羹 okay覺c覺 davran覺覺 daha ba覺ndan geri iterdi. Ana hi癟 bir ey demeden, yaln覺zca i癟 ge癟irerek, Sandrin'​in uzatt覺覺 eli s覺kar ve 'ok mutsuzsun, yavrucuum'​ diye d羹羹n羹rd羹. \\
 +G羹n羹n birinde N璽ata 癟覺kageldi. Ana'​y覺 g繹rd羹羹ne 癟ok \\
 +sevindi, onu kucaklad覺, laf aras覺nda birden f覺s覺ldad覺:​ 竄Annem 繹ld羹... ld羹 zavall覺c覺k...罈 Ba覺n覺 sarst覺, g繹zlerini siliverdi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​