Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_15 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 15~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Pavel burda m覺?罈 diye sordu. 竄Hay覺r.罈 \\
 +Odaya bir g繹z att覺, sonra i癟eri girdi: 竄襤yi akamlar, arkadalar...罈 \\
 +Ana: 'O da m覺 bunlardan?'​ diye d羹羹nd羹. Houna gitmemiti bu. Nataa'​n覺n neeli ve sevecen bir tav覺rla elini Nikolay'​a uzatt覺覺n覺 g繹r羹nce pek at覺. \\
 +Sonra, gencecik iki olan geldi. Hemen hemen 癟ocuk say覺labilirlerdi. Onlardan birini tan覺yordu Pelageya. Ad覺 Teo idi, fabrikada 癟al覺an Sizov ad覺nda yal覺 bir i癟inin yeeni. K繹 \\
 +eli bir y羹z羹, 癟ok y羹ksek aln覺 ve bukleli sa癟lar覺 vard覺. b羹r olan覺n sa癟lar覺 d羹zd羹. Al癟akg繹n羹ll羹 g繹r羹n羹yordu. Onu tan覺m覺yordu ana. Ama onun g繹r羹n羹羹 de hi癟 korkun癟 deildi. Sonunda Pavel geldi. \\
 +Yan覺nda iki arkada覺 vard覺. Ana ikisini de tan覺rd覺, fabrikada i癟iydiler. \\
 +竄ay m覺 haz覺rlad覺n?​ Saol,罈 dedi. Pavel tatl覺l覺kla. \\
 +Ana fark覺nda olmadan duyduu g繹n羹l borcunu nas覺l belirteceini bilemedi. \\
 +竄Votka almak gerekir mi?罈 diye sordu. \\
 +Pavel sevecen bir g羹l羹mseme ile kar覺l覺k verdi: \\
 +竄Hay覺r, gerei yok.罈 \\
 +Ana, sesini daha da al癟altt覺: \\
 +竄Bunlar m覺 o tehlikeli adamlar?罈 \\
 +竄Evet, bunlar!罈 dedi. Pavel ve odaya ge癟ti. \\
 +Ana, neeli neeli: \\
 +竄襤yi罈 dedi. \\
 +Ama i癟inden de 'Daha 癟ocuk bu!' diye d羹羹nd羹. \\
 +ALTINCI BLM \\
 +Kaynayan semaveri odaya getirdi. Konuklar masan覺n 癟evresinde s覺k覺m覺lard覺. Nataa eline bir kitap al覺p bir k繹ede, lamban覺n alt覺nda oturmutu. \\
 +竄襤nsanlar覺n neden bu kadar k繹t羹 yaad覺klar覺n覺 anlamak i癟in...罈 dedi. \\
 +K羹癟羹krusyal覺 s繹ze kar覺t覺: \\
 +竄Ve bizzat insanlar覺n da neden bu kadar k繹t羹 olduklar覺n覺 anlamak i癟in...罈 \\
 +竄Yaama nas覺l balad覺klar覺na bakmak gerek...罈 \\
 +Ana bir yandan 癟ay haz覺rlarken,​ bir yandan da m覺r覺ldand覺:​ \\
 +竄Bak覺n evl璽tlar覺m,​ bak覺n!罈 \\
 +Hepsi sustular. Pavel kalar覺n覺 癟atarak sordu: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​