Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_161 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 161~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +襤sa'​n覺n tasvirlerinden,​ ona ilikin 繹yk羹lerden,​ yoksullar覺n dostu olduunu, 癟ok yal覺n bir bi癟imde giyindiini 繹renmiti. Oysa yoksullar覺n avuntu bulmak i癟in gittikleri kiliselerde 襤sa'​y覺 alt覺nlarla sar覺p sarmalam覺lar,​ yoksullara nisbet verircesine onu ipekliler i癟ine hapsetmilerdi. Ribin'​in s繹zleri geliyordu akl覺na: \\
 +竄Bizleri aldatmak i癟in Tanr覺dan bile yararlan覺yorlar.罈 \\
 +Fark覺na varmaks覺z覺n daha az ibadet ediyor, ama 襤sa'​y覺 daha 癟ok d羹羹n羹yordu. b羹rlerini de d羹羹n羹yordu:​ 襤sa'​n覺n ad覺n覺 a覺zlar覺na almayan, hatta onu tan覺mamazl覺ktan gelenleri. Tan覺salar da, tan覺masalar da, 襤sa'​n覺n koyduu kurallara uygun bir yaam s羹r羹yorlar,​ onun gibi yery羹z羹n羹 yoksullar覺n 羹lkesi say覺yorlar ve t羹m d羹nya nimetlerini b羹t羹n insanlar aras覺nda eit olarak b繹l羹t羹rmek istiyorlard覺. Bunun 羹zerinde 癟ok kafa yoruyordu, ve bu d羹羹nce ruhunda geliiyor, g繹rd羹羹 her eyi kaps覺yor, bir ibadet bi癟imini al覺yordu. Bu ibadet, karanl覺k d羹nyan覺n, t羹m yaam覺n ve t羹m yarat覺klar覺n 羹zerine ayn覺 覺覺覺 sa癟覺yordu. O zamana dek korku ve umudun, sevecenlik ve 羹z羹nt羹n羹n birbirine kar覺t覺覺 belirsiz bir sevgi ile balanm覺 olduu 襤sa'​y覺 bile imdi kendisine daha yak覺n, daha net g繹r羹yor, y羹z羹h羹 daha neeli, daha ayd覺nl覺k buluyordu. 襤nsanlar覺n bu bahts覺z dostu, ad覺n覺 anmaktan 癟ekinenlerin c繹mert癟e d繹kt羹kleri kanlarla y覺kan覺p canlanarak ger癟ekten dirilmi gibiydi. Her yolculuk d繹n羹羹, Ana, yol boyunca g繹rd羹羹,​ duyduu eylerden heyecanlanm覺,​ g繹revini baard覺覺 i癟in 癟ok neelenmi olurdu. Akam olunca: \\
 +竄Her yeri dola覺p 癟ok ey g繹rmek ne iyi!罈 derdi. Nikolay'​a. 竄Yaam覺n ne olduunu anl覺yor insan. Halk bir k覺y覺ya itilmi, k羹癟羹lt羹lm羹,​ 癟羹r羹meye b覺rak覺lm覺. Gelgelelim kabul etmiyor bu durumu. Beni niye bir k繹eye at覺yorlar? \\
 +diye d羹羹n羹yor. Soruyor kendi kendine. Her eyden bol bol varken niye a癟覺m? Her yerde bunca ak覺l varken niye aptal ve cahilim ben? Zengin yoksul ay覺r覺m覺 yapmaks覺z覺n t羹m insanlar覺 seven, koruyan Tanr覺 hani nerede? Evet, soruyor, soruyor ve s羹rd羹羹 hayata bakald覺r覺yor. Kendi kendini d羹羹nmezse haks覺zl覺覺n kendisini boaca覺n覺 duyuyor.罈 \\
 +Ve gittik癟e daha s覺k duyuyordu insanlarla, onlar覺n diliyle konuma, yaam覺n haks覺zl覺klar覺n覺 anlatma isteini. ylesine dayan覺lmaz bir istek ki, dizginlemekte g羹癟l羹k 癟ekiyordu kimi zaman. \\
 +Nikolay onu resimlere bakarken yakalad覺 m覺, g羹l羹mser, onun houna gidecek bir ey anlat覺rd覺. \\
 +Ana, insanlar覺n yapmaya urat覺klar覺 ileri 繹ylesine c羹retli bulurdu ki kukuyla kar覺lar, Nikolaya':​ \\
 +竄Sahi, b繹yle ey olabilir mi?罈 diye sorard覺. \\
 +Nikolay da sab覺rla, kehanetlerinin doruluuna sars覺lmaz bir inan癟la, gelecei bir peri masal覺 gibi anlat覺rd覺 ona. \\
 +竄襤nsan覺n istekleri s覺n覺rs覺zd覺r,​ g羹c羹 t羹kenmez. Gelgelelim manev簾 y繹nden d羹nya daha yava zenginleiyor,​ 癟羹nk羹 her insan, ba覺ms覺z hale gelebilmek i癟in, bilgi deil, para biriktirmek zorunda. Ama insanlar a癟g繹zl羹l羹klerini yendikleri g羹n, zorunlu i k繹leliinden kurtulunca...罈 \\
 +Pelageya, Nikolay'​覺n s繹zlerin ipek anlamazd覺, ne var ki inanc覺n覺 gittik癟e daha iyi kavramaktayd覺. \\
 +竄D羹nyan覺n bahts覺zl覺覺,​ yery羹z羹nde pek az 繹zg羹r insan bulunmas覺nda!罈 derdi Nikolay. \\
 +Ana anl覺yordu bunu. A癟g繹zl羹l羹kten,​ k繹t羹l羹kten s覺yr覺lm覺 insanlar tan覺yordu. Bu t羹r insanlar覺n say覺s覺 artt覺k癟a yaam覺n karanl覺k ve korkun癟 surat覺n覺n daha s覺cak, daha i癟ten, daha tatl覺 ve daha ayd覺nl覺k g繹r羹necei kan覺s覺ndayd覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​