Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_162 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 162~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Nikolay 羹zg羹n bir sesle: \\
 +竄襤nsan istemeye istemeye ac覺mas覺z olmak zorunda,罈 derdi. |Ve Ana ba覺yla onaylar, K羹癟羹krusyalfn覺n s繹zlerini an覺msard覺. \\
 +===DOKUZUNCU BLM===
 +Saatini hi癟 amayan Nikolay, bir g羹n daireden 癟ok ge癟 d繹nd羹. Pard繹s羹s羹n羹 癟覺karaca覺na,​ heyecan i癟inde ellerini outurarak:​ \\
 +竄Biliyor musunuz?罈 dedi. 竄Arkadalar覺m覺zdan biri bug羹n hapisten ka癟m覺. Ama hangisi? renemedim...罈 \\
 +Ana heyecana kap覺larak sendeledi. Bir sandalyeye y覺覺l覺p sordu: \\
 +竄Pavel mi acaba?罈 \\
 +Nikoiay omuzlar覺n覺 kald覺rd覺. \\
 +竄Belki. Ama nas覺l yard覺m edeceiz saklanmas覺 i癟in, nerede bulaca覺z onu? Acaba ona rastlar m覺y覺m diye sokaklarda dola覺p durdum. Budalaca bir d羹羹nce, fakat bir eyler yapmak gerek. Yine癟覺kaca覺m...罈 \\
 +Pelageya: \\
 +竄Ben de 癟覺kaca覺m!罈 diye hayk覺rd覺. Nikolay: \\
 +竄繹yleyse Yegor'​a gidin, bir haber var m覺 diye sorun,罈 dedi ve hemen d覺ar覺 f覺rlad覺. \\
 +Ana ba覺na bir al 繹rtt羹, umutla sokaa 癟覺kt覺 ard覺ndan. Her eyi bulan覺k g繹r羹yor, y羹rei h覺zla 癟arp覺yordu. Koar gibi y羹r羹yordu. Ba覺n覺 emi, 癟evresindeki hi癟 bir eye bakmaks覺z覺n umutlara doru u癟uyordu. \\
 +竄Belki de orada bulurum onu!..罈 \\
 +Bu d羹羹nce kanatland覺r覺yordu Ana'​y覺. \\
 +Yorgunluktan soluk solua kalm覺t覺. Hava s覺cakt覺. Yegor'​un evinin merdivenlerine var覺nca durdu. Merdivenleri 癟覺kacak g羹c羹 yoktu art覺k. Arkas覺na bakt覺, ak覺nl覺kla ba覺rarak g繹zlerini bir an yumdu: kap覺n覺n yan覺nda avluda, hafif ayak sesleri vard覺. Sahanl覺kta durup merdivenin korkuluklar覺ndan eilip bakt覺. Kendisine g羹l羹mseyen bir 癟opur y羹z g繹rd羹. \\
 +竄Nikolay, Nikolay!罈 diye seslendi. \\
 +D羹k覺r覺kl覺覺 y羹reini burktu. Merdivenleri inmeye balad覺. Nikolay elini sallayarak yava sesle: \\
 +竄Hay覺r, inme, 癟覺k, 癟覺k!罈 dedi. \\
 +Ana h覺zla yukar覺 癟覺kt覺, Yegor'​un odas覺na dald覺. Yegor bir divana uzanm覺, g羹癟l羹kle soluyordu. Ana: \\
 +竄Nikolay hapisten ka癟m覺罈 diye m覺r覺ldand覺. \\
 +Yegor ba覺n覺 yast覺ktan kald覺rd覺, 覺sl覺k 癟alan sesi iitildi: \\
 +竄Hangisi? 襤ki Nikolay var...罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​