Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_165 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 165~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +襤癟erden bir ses: \\
 +竄Kim o?罈 diye sordu. \\
 +Ana yava癟a kar覺l覺k verdi: \\
 +竄Yegor g繹nderdi beni. Gelmenizi rica ediyor.罈 \\
 +竄Hemen gelirim.罈 \\
 +Kap覺 a癟覺lmam覺t覺. Ana biraz bekledi, yeniden 癟ald覺. Kap覺 birdenbire a癟覺ld覺, uzun boylu, g繹zl羹kl羹 bir kad覺n g繹r羹nd羹. Kuru bir sesle sordu: 竄Ne istiyorsunuz?​罈 竄Yegor taraf覺ndan geliyorum...罈 \\
 +竄Ha, iyi... gidelim. Ama ben sizi tan覺yorum! G羹nayd覺n... Buras覺 karanl覺k da...罈 \\
 +Pelgeya kad覺na bakt覺, tan覺d覺: onu Nikolay'​覺n evinde g繹r羹rd羹 arada bir. 'Bu da bizden'​ diye d羹羹nd羹. \\
 +Kad覺n Pelageya'​n覺n ard覺ndan y羹r羹yerek sordu: \\
 +竄Durumu k繹t羹 m羹?罈 \\
 +竄Evet, yat覺yor... Yiyecek getirmenizi rica ediyor.罈 竄Yok can覺m, gereksiz...罈 \\
 +Yegor'​un odas覺na girdiklerinde,​ hasta h覺r覺lt覺l覺 bir sesle: \\
 +竄Atalar覺m覺n yan覺na gideceim, aziz dostum,罈 dedi. 竄Liudmila, bu afacan 癟ocuk resmi makamlar覺n izni olmadan hapisten 癟覺km覺. nce yiyecek bir ey verin ona, sonra da bir yerde gizleyin.罈 \\
 +Liudmila ba覺n覺 sallad覺, hastan覺n y羹z羹n羹 inceleyerek azarlarcas覺na:​ \\
 +竄Yegor, onlar gelir gelmez beni 癟a覺rtmal覺yd覺n覺z,​罈 dedi. 竄Hem g繹r羹yorum ki iki 繹羹n il璽c覺n覺z覺 i癟memisiniz. Bu ne ihmalk璽rl覺k b繹yle? Arkada, odama gelin. Hemen gelip Yegor'​u hastaneye g繹t羹recekler.罈 \\
 +竄襤lle de g繹t羹recekler mi?罈 diye sordu Yegor. \\
 +竄Evet, ben de birlikte geleceim.罈 \\
 +竄Orada da m覺 tepemde olacaks覺n覺z?​ Aman Allah覺mL罈 \\
 +竄Sa癟malamay覺n.罈 \\
 +Gen癟 kad覺n hem konuuyor, hem de yorgan覺 Yegor'​un g繹s羹 羹zerine 癟ekiyordu; Nikolay'​覺 inceliyor, iedeki il璽c覺 g繹zleriyle 繹l癟羹yordu. Ayn覺 tonda yava sesle konuuyordu. Jestleri yumuakt覺. Solgun y羹z羹nde, siyah kalar覺 neredeyse birleiyordu. Ana onu k羹stah buldu, surat覺ndan holanmad覺. K覺z覺n g繹zlerinde ne bir g羹l羹c羹k, ne bir par覺lt覺 vard覺. Hep emreder gibi konuuyordu. \\
 +竄Hadi bakal覺m,罈 dedi. 竄Az sonra d繹neceim. Siz u ieden bir 癟orba ka覺覺 i癟irirsiniz ona. Konumas覺na engel olun.罈 \\
 +Odadan 癟覺kt覺, Vesovikov'​u da birlikte g繹t羹rd羹. Yegor i癟ini 癟ekerek: \\
 +竄Esiz bir kad覺n,罈 dedi. 竄Olaan羹st羹 bir yarat覺k. Siz onunla birlikte yaamal覺yd覺n覺z,​ Ana... ok yoruluyor.罈 \\
 +竄Konuma. Al unu i癟.罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​