Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_169 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 169~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄l羹m ad覺m ad覺m, istemeye istemeye yakla覺yor. Belli biraz ac覺yor bana. Herkesle iyi ge癟inen bir 癟ocuktum 癟羹nk羹...罈 \\
 +Ana usulca hastan覺n elini okayarak yalvard覺: 竄Konumamal覺s覺n,​ Yegor!罈 \\
 +竄Biraz daha bekleyin... Susaca覺m nas覺lsa...罈 \\
 +G羹癟l羹kle soluyor, s繹zc羹kleri can覺n覺 diine takarak heceliyor, s覺k s覺k yar覺da kesiyordu s繹z羹n羹. \\
 +竄Aram覺zda bulunman覺z ne iyi!罈 diye s羹rd羹rd羹. 竄Y羹z羹n羹z羹 g繹rmek ho bir ey... Sizi g繹r羹nce hep 繹yle derim: acaba sonu ne olacak? sizi de herkes gibi... hapishanenin,​ her t羹rl羹... k繹t羹l羹羹n... beklediini d羹羹nmek... insan覺 羹z羹yor.. Siz korkmuyor musunuz hapisten?罈 \\
 +Pelageya k覺saca: \\
 +竄Hay覺r!罈 dedi. \\
 +竄Korkmazs覺n覺z elbet. Oysa hapishane korkun癟 bir yer. Beni oras覺 mahvetti... A癟覺k konumak gerekirse, 繹lmek istemiyorum...罈 \\
 +Ana, "Belki 繹lmezsin daha' demek istiyordu, ama hastan覺n y羹z羹ne bir g繹z at覺nca sustu. \\
 +竄Daha 癟al覺abilirdim. Ama eer 癟al覺am覺yorsan,​ yaamak neye yarar?.. Pek sa癟ma ey...罈 \\
 +'​Doru,​ ama bu bir avuntu deill demiti Andrey ve imdi bu s繹zler ana'​n覺n akl覺na geliyordu. 襤癟ini 癟ekti. ok yorulmutu o g羹n, karn覺 da a癟t覺. Hastan覺n h覺r覺lt覺s覺 oday覺 dolduruyor, duvarlarda kay覺p gidiyordu. Ihlamurlar覺n tepeleri, camlar覺n ard覺nda, 癟ok al癟aklara inmi bulutlara benziyordu. l羹m羹n perian eden bekleyii i癟inde her ey karar覺yor, garip bir hareketsizlikle donakal覺yordu. \\
 +竄Kendimi 繹yle k繹t羹 hissediyorum ki!罈 \\
 +Yegor sustu , g繹zlerini yumdu, Ana: \\
 +竄Uyu,罈 dedi. 竄Belki iyi gelir.罈 \\
 +Hastan覺n soluunu dinledi, 癟evresine bir g繹z att覺, birka癟 dakika k覺p覺rdamadan durdu. A覺r bir h羹z羹n 癟繹km羹t羹. Dald覺. Kap覺dan hafif bir ses geldi. Ana yerinden s覺癟rad覺. Yegor'​un g繹zleri a癟覺kt覺. \\
 +竄Uyuyakalm覺覺m,​ kusura bakma!罈 dedi Ana. \\
 +竄Sen de kusura bakma...罈 \\
 +Hava karar覺yordu. Souk, g繹zlere batryordu. Her ey donuklam覺,​ hastan覺n y羹z羹 g繹lgelere b羹r羹nm羹t羹. \\
 +Bir h覺覺rt覺 oldu, Liudmila'​n覺n sesi iitildi: 竄Karanl覺kta oturmu f覺s覺lda覺yorlar. D羹me nerede?罈 Oda birdenbire ayd覺nland覺. Beyaz, hi癟 de ho almayan \\
 +bir ayd覺nl覺k. Liudmila siyahlar giymu uzun boyu ile dimdik duruyordu. \\
 +Yegor b羹t羹n v羹cuduyla bir titreme ge癟irdi, elini g繹s羹ne g繹t羹rd羹. Liudmila ona doru koarak: 竄Ne oldun?罈 diye hayk覺rd覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​