Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_172 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 172~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Bu havaya uyaca覺na,​ onu bozdu, karanl覺kta birdenbire f覺k覺ran alevler gibi g繹zleri kamat覺rd覺. D羹羹nceli duran Nikolay parmaklar覺n覺 masan覺n 羹st羹nde t覺p覺rdatarak:​ \\
 +竄Bug羹n bambakas覺n覺z,​ Sandrin^ tamamen deimisiniz,​罈 dedi. \\
 +竄Sahi mi?罈 diye kar覺l覺k verdi Sandrin.竄Olabilir.罈 \\
 +Ve g羹ld羹. Mutlu g繹r羹n羹yordu. \\
 +Ana az覺n覺 a癟mad覺, ama bak覺覺 sitemliydi. Sofia anlaml覺 bir sesle: \\
 +竄Yegor'​dan s繹z ediyorduk,​罈 dedi. Sandrin: \\
 +竄Ne esiz adam, deil mi?罈 diye hayk覺rd覺. 竄Onu ne zaman g繹rsem dudaklar覺nda bir g羹l羹mseme olurdu, 癟ok akac覺yd覺. yle de 癟al覺覺rd覺 ki! Devrimciliin sanatk璽r覺yd覺 o, b羹y羹k bir 繹nder gibi yutmutu devrimci teoriyi. yle 繹zl羹, 繹yle g羹癟l羹 bir bi癟imde 癟izerdi ki yalan覺n, bask覺n覺n, haks覺zl覺覺n tablosunu!罈 \\
 +Al癟ak sesle konuuyordu. G繹zlerindeki dalg覺n g羹l羹mseyi bakisini canland覺ran enlik ateini s繹nd羹rm羹yordu. Bu atei herkes g繹r羹yor, ama kimse anlam覺yordu. Ac覺yla dolu olduklar覺ndan,​ Sandrin'​in sa癟t覺覺 sevince ortak olam覺yorlar,​ fark覺na varmadan, a癟覺lar覺yla kavrulma haklar覺n覺 koruyor ve \\
 +gen癟 k覺z覺 da neesizliklerine ortak etmeye 癟al覺覺yorlard覺. Sofia dikkatle Sandrin'​e bakarak 覺srarla: 竄ld羹 gitti ite!罈 dedi. \\
 +Sandrin, anlamam覺 gibi, bak覺覺n覺 arkadalar覺 羹zerinde gezdirdi. Kalar覺 癟at覺ld覺, a覺r bir hareketle sa癟lar覺n覺 geriye doru itti, ba覺n覺 edi, y羹ksek sesle: \\
 +竄ld羹 m羹!罈 dedi. 竄Anlam覺 ne bu s繹zc羹羹n:​ 繹ld羹! Ne 繹ld羹? Yegor'​a kar覺 beslediim sayg覺 m覺? Ona, arkada覺ma olan sevgim mi? D羹羹ncelerinin,​ eserinin an覺s覺 m覺, yoksa bu eser mi? Bende uyand覺rm覺 olduu duygular m覺 s繹nd羹, yoksa y羹rekli, namuslu bir insan覺n kafamda canland覺rd覺覺m g繹r羹nt羹s羹 m羹 silindi? B羹t羹n bunlar m覺 繹ld羹? Benim i癟in, bunlar asla 繹lmeyecektir,​ biliyorum 繹lmeyeceini. Bir insan i癟in 繹ld羹 derken biraz fazla acele ediyoruz gibime geliyor. Dudaklar 繹l羹r, ama s繹zler yaar, ve sa kalanlar覺n y羹reinde sonsuza dek yaayacakt覺r da!罈 \\
 +ok duygulanm覺t覺. Yeniden oturdu, dirselerini masaya dayad覺, daha durgun, daha d羹羹nceli bir g羹l羹msemeyle arkadalar覺na bakt覺, yeniden konumaya balad覺: \\
 +竄Sa癟ma s繹zler s繹yl羹yorum belki, ama... arkadalar,​ ben namuslu insanlar覺n,​ bana bu harika yaant覺y覺 s羹rd羹rme mutluluunu veren kimselerin 繹l羹ms羹zl羹羹ne inan覺yorum. Evet, bu yaant覺 bana mutluluk veriyor, a覺lacak karma覺kl覺覺,​ belirtilerinin 癟ok 癟eitlii ve baland覺覺m fikirlerin zemin kazanmas覺 beni sarho ediyor. Belki duygular覺m覺z覺 a癟覺klamakta 癟ok cimri davran覺yoruz,​ yaant覺m覺zda kafaya fazla yer veriyoruz ve bu bizi bozuyor, duygulanaca覺m覺z yerde ak覺l y羹r羹t羹yoruz 癟ou kez.罈 \\
 +Sofia g羹l羹mseyerek:​ \\
 +竄Hay覺rl覺 bir olay m覺 ge癟ti ba覺n覺zdan?​罈 diye sordu. Sandrin g羹lerek ba覺n覺 sallad覺: \\
 +竄Evet! Kan覺mca pek hay覺rl覺 hem de, B羹t羹n geceyi Vesovikov'​la konuarak ge癟irdim. nceleri sevmezdim onu. Bana kaba, hayvan gibi g繹r羹n羹rd羹. Ve belki de 繹yleydi. S羹rekli olarak herkese kar覺 繹fkeli, surat覺 as覺kt覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​