Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_174 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 174~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana da gen癟 k覺za yaklat覺, usulca sa癟lar覺n覺 okad覺. Sandrin Ana'​n覺n elini tuttu, k覺zaran y羹z羹n羹 kald覺r覺p s覺k覺larak ona bakt覺. Pelageya g羹l羹msedi,​ s繹yleyecek bir ey bulamad覺, 羹z羹nt羹yle i癟ini 癟ekti. Sofia, Sandrin'​in yan覺na oturdu, kolunu boynuna dolad覺, merakl覺 bir g羹l羹msemeyle y羹z羹n羹 inceledi. \\
 +竄Ne tuhafs覺n覺z...罈 \\
 +竄Evet, galiba sa癟mal覺yorum...罈 \\
 +Sofia, s羹rd羹rd羹:​ \\
 +竄Nas覺l d羹羹nebildiniz...罈 \\
 +Nikolay ablas覺n覺n s繹z羹n羹 kesti: \\
 +竄Eer ka癟覺 m羹mk羹nse, bunu 繹rg羹tlemek gerek, hi癟 duraksamaya yer yok. Her eyden 繹nce, hapisteki arkadalar覺n bunu kabul edip etmeyeceklerini 繹renmemiz gerek.罈 \\
 +Sandrin ba覺n覺 edi. Bir sigara yakan Sofia kardeinin y羹z羹ne bakt覺, kibriti odan覺n bir k繹esin f覺rlatt覺. Ana: \\
 +竄Kabul etmez olur mu?罈 dedi. 竄Ne var ki, bunun ger癟ekleebileceini sanmam...罈 \\
 +Ka癟覺覺n ger癟ekleebilecei konusunda ayak direyeceklerini umuyordu, ama hi癟 kimse a覺z a癟mad覺. \\
 +竄Vesevikov'​u g繹rmem gerek,罈 dedi Sofia. \\
 +Sandrin: \\
 +竄Onu ne zaman nerede g繹rebileceinizi yar覺n s繹ylerim size,罈 diye kar覺l覺k verdi. \\
 +Sofia odan覺n i癟inde gezinerek: \\
 +竄Ne yapmay覺 d羹羹n羹yor ? diye sordu. \\
 +竄Onu dizgici olarak bir bas覺mevinde bar覺nd覺rmaya karar verdik. imdilik bir orman m羹fettiinin evinde kal覺yor.罈 \\
 +Sandrin'​in aln覺 k覺r覺t覺. Y羹z羹 her zamanki sert havaya b羹r羹nd羹. Sesi eskisi gibi kuru 癟覺k覺yordu. Nikolay, bardaklar覺 y覺kamakta olan Ana'​n覺n yan覺na gitti: \\
 +竄Yar覺n deil 繹b羹r g羹n hapishaneye gidiyorsunuz. Pavel'​e iki sat覺rl覺k bir mektup vermeniz gerek. Anl覺yorsunuz ya, onlar覺n karar覺n覺 bilmeliyiz.罈 \\
 +竄Anl覺yorum,​ anl覺yorum, veririm mektubu.罈 \\
 +竄Ben gidiyorum,​罈 dedi Sandrin. \\
 +Sessiz sedas覺z herkesin elini s覺kt覺, sert ad覺nlaria dimdik y羹r羹yerek 癟覺kt覺 gitti. \\
 +Sofia elini Ana'​n覺n omuzuna koydu, g羹l羹mseyerek sordu: \\
 +竄B繹yle bir k覺z覺n覺z olmas覺n覺 ister miydiniz?罈 Ana alamakl覺 bir sesle: \\
 +竄Ah!罈 dedi, 竄onlar覺 bir g羹n, bir tek g羹n birlikte g繹rebilsem keke!罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​