Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rus_klasikleri:ana_175 [2015/11/09 17:02]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:ana_175 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 175~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Doru,罈 dedi Nikolay. 竄Az覺c覺k mutluluk... herkes i癟in iyi olur. Ama hi癟 kimse az覺c覺k mutluluk istemez. Ve mutluluk fazla b羹y羹k oldu mu, deeri azal覺r.罈 \\
 +Sofia piyanonun 繹n羹ne ge癟ip h羹z羹nl羹 bir hava 癟almaya balad覺.
 +===ON 襤K襤NC襤 BLM===
 +Ertesi sabah hastanenin kap覺s覺nda ufak bir kalabal覺k birikmi, arkadalar覺n覺n tabutunun d覺ar覺 癟覺kar覺lmas覺n覺 bekliyordu. Kalabal覺覺n 癟evresinde sivil polisler sinsi tav覺rlarla dola覺yor;​ s繹ylenen s繹zleri ka癟覺rmamak i癟in kulak kabart覺yor;​ y羹zleri davran覺lar覺 belleklerine ilemek i癟in g繹zlerini tf繹rt a癟覺yorlard覺. Soka覺n kar覺s覺nda belleri tabancal覺 polisler duruyordu. Sivil polislerin korkusuzluu,​ her an bir kuvvet g繹sterisine girimeye haz覺r polislerin alayc覺 g羹l羹mseyii,​ kalabal覺覺 sinirlendiriyordu. Kimileri 繹fkelerini gizleyerek akala覺yor,​ bakalar覺 ise somurtup yere bak覺yordu bu onur k覺r覺c覺 manzaray覺 g繹rmemek i癟in. Kimileri de h覺rslar覺n覺 boalt覺yor,​ tek silah覺 g繹z olan insanlardan korkan resm簾 makamlara verip veritiriyor,​ alay ediyordu. Sonbahar覺n donuk g繹ky羹z羹, yuvarlak kurun簾 kald覺r覺m talar覺yla d繹enmi soka覺 ayd覺nlat覺yor,​ r羹zg璽r yerdeki kuru yapraklar覺 savurup ayaklar alt覺na at覺yordu. \\
 +Ana, kalabal覺覺n arkas覺ndayd覺. Tan覺d覺覺 y羹zleri inceliyor, 羹z羹nt羹 ile 繹yle d羹羹n羹yordu:​ 'Hi癟 de kalabal覺k deilsiniz hani!' \\
 +襤癟i hemen hemen hi癟 yok!1 Ger癟ekten, otuz k覺rk kii ya var ya yoktu. \\
 +Kap覺lar a癟覺ld覺, tabutun k覺z覺l kurdelelerle s羹sl羹 kapa覺 g繹r羹nd羹 soka覺n i癟inde. Erkekler hep birden apkalar覺n覺 癟覺kard覺lar. Balar 羹zerinde bir ku s羹r羹s羹 u癟uu sanki. K覺rm覺z覺 y羹z羹n羹 bir yandan bir yana kesen koyu b覺y覺kl覺, uzun boylu bir polis komiseri h覺zla kalabal覺覺n i癟ine dald覺. Arkas覺ndan ilerleyen polisler a覺r 癟izmeleriyle kald覺r覺m talar覺n覺 d繹ve d繹ve, kabaca itip kakt覺lar kalabal覺覺. Polis komiseri bouk, buyuru \\
 +cu bir sesle: \\
 +竄L羹tfen kurdeleleri 癟覺kar覺n!罈 dedi. \\
 +Kad覺n-erkek,​ youn bir 癟ember halinde kuatt覺lar adam覺. Hep bir a覺zdan konuuyorlar kolar覺n覺 sall覺yorlar,​ birbirlerini k覺k覺rt覺yorlar,​ 繹ne ge癟mek istiyorlard覺. Titrek dudakl覺, soluk, 繹fkeli y羹zler oynat覺 Ana'​n覺n heyecandan b羹y羹yen g繹zleri 繹n羹nde. Bir kad覺n h覺rs覺ndan al覺yordu. \\
 +Gen癟 bir ses: \\
 +竄Kahrolsun zorbal覺k!罈 diye ba覺rd覺, ama tart覺man覺n amatas覺 i癟inde bu s繹z eriyip itti. \\
 +Ana da bir burukluk duydu y羹reinde. Yan覺ba覺nda duran fakir k覺l覺kl覺 bir gence d繹nerek isyan etti: \\
 +竄Bir insan覺n, arkadalar覺n覺n isteine g繹re g繹m羹lmesine bile izin yok, ne rezalet bu!罈 \\
 +fke b羹y羹yordu. Tabutun kapa覺 balar 羹st羹nde dalgalan覺yordu. R羹zg璽ra kap覺lan kurdeleler kuru bir aklamayla y羹zleri k覺rba癟l覺yordu. \\
 +Beklenen bir 癟at覺madan korkan ana yan覺ndakine usulca: \\
 +竄Ne yapal覺m,罈 dedi, 竄Madem b繹yle, 癟覺karts覺nlar kurdeleleri,​ baka yap覺lacak bir ey yok!...罈 \\
 +Sert, 癟覺n 癟覺n bir ses pat覺rt覺y覺 bast覺rd覺: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​