Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_177 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 177~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Sessizlik 癟繹kt羹. l羹ler 璽leminde salar覺n bu a覺r sessizlii,​ korkun癟 bir eyin habercisi gibiydi. Ana'​n覺n y羹rei titredi, olacaklar覺 beklerken donup kald覺. R羹zg璽r ha癟lar aras覺nda uluyup 覺sl覺k 癟al覺yor, tabutun 羹zerindeki solmu 癟i癟ekler 癟覺rp覺n覺yordu. \\
 +Tetikte duran polisler, komiserlerine bak覺yorlard覺. Soluk benizli, uzun boylu bir gen癟, mezar覺n 羹zerine 癟覺kt覺; ba覺 a癟覺k, sa癟lar覺 uzun, kalar覺 kara idi. Ayn覺 anda polis komiserinin souk sesi iitildi: \\
 +竄Beyler...罈 \\
 +Delikanl覺 y羹ksek sesle: 竄Arkadalar!罈 diye s繹ze balad覺. Polis komiseri: \\
 +竄Durun!罈 diye ba覺rd覺. 竄Konuma yapman覺za izin veremem, bunu bilmi olun...罈 \\
 +Gen癟 adam istifini bozmadan: \\
 +竄Ancak birka癟 s繹z s繹yleyeceim,​罈 dedi. 竄Arkadalar! Dostumuz ve 繹nderimizin mezar覺 羹zerinde, onun 繹rettiklerini asla unutmayaca覺m覺za and i癟elim! Yurdumuzun ba覺na gelen b羹t羹n fel璽ketlerin kayna覺n覺 oluturan zorba y繹netimi yoketmeye, yurdumuza zulmeden bu k繹t羹l羹k kuvvetinin mezar覺n覺 kazmaya 繹mr羹m羹z boyunca b覺k覺p usanmadan 癟al覺aca覺m覺za and i癟elim!罈 \\
 +竄Yakalay覺n unu!罈 \\
 +Polis efinin uryuu, top gibi patlayan bar覺malar aras覺nda boulup gitti. \\
 +竄Kahrolsun zorbal覺k!罈 \\
 +Ana bir yana itildi. Korku i癟erisinde bir ha癟a yasland覺, g繹zlerini yumarak inecek olan darbeyi bekledi. D羹zensiz \\
 +bir kargaa kulaklar覺n覺 sa覺r etti. Ayaklar覺 alt覺nda yer sars覺ld覺. R羹zg璽rdan ve korkudan, soluk alam覺yordu. Polis d羹d羹kleri ortal覺覺 b羹sb羹t羹n velveleye veriyordu. Kaba, buyurucu bir ses yank覺land覺. Kad覺nlar isterik 癟覺l覺klar at覺yorlard覺. Tahtaperde-ler 癟at覺rd覺yor,​ kuru topra覺 癟ineyen ayak sesleri iitiliyordu. Uzun s羹rd羹 bu durum. Ana, g繹zleri kapal覺 duramad覺 art覺k. Korkusu dayan覺lmaz boyutlara ula覺yordu. \\
 +G繹zlerini a癟t覺, bir 癟覺l覺k kopard覺, kollar覺n覺 uzatarak ileri at覺ld覺. Biraz ilerde, mezarlar aras覺ndaki dar bir yolun 羹zerinde, uzun sa癟l覺 delikanl覺y覺 kuatan polisler her yandan sald覺ran klabal覺a kar覺 kendilerini koruyorlard覺. Yal覺n k覺l覺癟lar par覺lt覺lar sa癟覺yordu havada, balar 羹st羹nde kalk覺p kalk覺p iniyordu. Sopalar, tahtaperde par癟alar覺 u癟uuyordu. Ayaklanan kalabal覺覺n i癟indeki, soluk benizli delikanl覺n覺n g羹癟l羹 sesi f覺rt覺na gibi esen 繹fkeleri bast覺rd覺: \\
 +竄Arkadalar g羹c羹m羹z羹 bo yere harcamayal覺m!罈 \\
 +Bu sese boyun ediler. Herkes elindeki sopay覺 f覺rlat覺p att覺, kavga yerinden 癟ekilip gittiler. Ana dizginlenmez bir at覺l覺mla 繹ne doru yol a癟覺yordu kendisine. apkas覺 ensesine kayan Nikolay'​覺n,​ g繹z羹 d繹nm羹 g繹stericileri geriye ittiini g繹r羹yor, sitemli sesini iitiyordu:​ \\
 +竄覺ld覺rd覺n覺z misiz? Kendinize gelin!罈 \\
 +Bir eli k覺z覺la boyanm覺 gibisine geldi. Ona doru koarak ba覺rd覺: \\
 +竄Nikolay, gidin buradan!罈 \\
 +竄Nereye kouyorsunuz b繹yle? Kafaroza bir ey inecek...罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​