Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_178 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 178~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Birisi omuzundan yakalad覺. Sofia idi bu. Ba覺 a癟覺kt覺, sa癟lar覺 darmada覺nd覺. ocuk say覺labilecek yata gen癟 bir delikanl覺ya yard覺m ediyordu. Delikanl覺, imi, kanl覺 y羹z羹n羹 eliyle siliyor, dudaklar覺n覺 titreterek: \\
 +竄B覺rak覺n beni... bir eyim yok...罈 diye m覺r覺ldan覺yordu. \\
 +Sofia h覺zl覺 h覺zl覺 talimat verdi: \\
 +竄Bununla ilgilenin siz, bize g繹t羹r羹n. Al覺n u mendili y羹z羹ne balay覺n.罈 \\
 +Delikanl覺 elin Ana'​n覺n eline verdi. \\
 +竄Hemen gidin, tutukluyorlar!罈 diyerek ka癟t覺. \\
 +Kalabal覺k d繹rt bir yana da覺l覺yordu. Polisler arkalar覺ndan gidiyor, mezarlar aras覺ndan hantal ad覺mlarla y羹r羹yor, kaputlar覺 bacaklar覺na dolan覺nca s繹v羹yorlar,​ k覺l覺癟lar覺n覺 savuruyorlard覺. Delikanl覺 kurt gibi bak覺yordu. Ana onun y羹z羹n羹 silerek zay覺f bir sesle: \\
 +竄Hadi, daha 癟abuk!罈 diye ba覺rd覺. \\
 +Yaral覺, kan t羹k羹rerek m覺r覺ldand覺:​ \\
 +竄Siz merak etmeyin... Ar覺m覺yor... K覺l覺c覺n覺n kabzas覺yla vurdu... Ama ben de 繹yle bir patlatt覺m ki sopay覺!.. k羹z gibi b繹羹rd羹!罈 \\
 +Kanl覺 yumruunu sallad覺, k覺s覺k k覺s覺k: \\
 +竄Durun... daha bitmedi... Bir bakald覺rd覺k m覺, bak nas覺l ezeriz, onlar覺!..罈 \\
 +Ana, mezarl覺覺n duvar覺nda bulunan bir kap覺ya doru seirterek:​ \\
 +竄abuk olal覺m!罈 dedi. \\
 +Polisler duvar覺n ard覺nda bekliyorlarm覺 da d覺ar覺 癟覺kar 癟覺kmaz 羹stlerine at覺l覺p tepeleyeceklermi gibisine geliyordu. K羹癟羹k kap覺y覺 癟ekine 癟ekine a癟覺p d覺ar覺ya bir 繹z at覺nca alacakaranl覺a b羹r羹nen k覺r覺n sessiz tenhal覺覺 y羹reine u serpti. \\
 +竄Durun hele, y羹z羹n羹z羹 saray覺m,罈 dedi. \\
 +竄Gerei yok. Yaralar覺mdan utanm覺yorum ki! Bir ben yedim, bir o... 繹detik...罈 \\
 +Ana, yaray覺 hemen silip balad覺. Kan覺 g繹r羹nce y羹rei s覺zlad覺; parmaklar覺nda 覺l覺k s覺v覺y覺 hissedince de, korkuyla 羹r-perdi. Yaral覺y覺 kolundan tutup tarlalar aras覺ndan 癟ekip g繹t羹rd羹. Olan a覺z覺n覺 sarg覺dan kurtard覺, hafif bir g羹l羹c羹kle:​ \\
 +竄Beni nereye s羹r羹kl羹yorsunuz,​ arkada?罈 dedi. 竄Yaln覺z ba覺ma da y羹r羹yebilirim!罈 \\
 +Pelageya delikanl覺n覺n sendelediini,​ ad覺mlar覺n覺n d羹zensiz olduunu, kolunun titrediini duyuyordu. Sorular soruyor, kar覺l覺k beklemeden konuuyor ve sesi gittik癟e zay覺fl覺yordu:​ \\
 +竄Ad覺m 襤van, tenekeciyim. Ya siz? Biz 羹癟 kiiydik Yegor'​un h羹cresinde,​ 羹癟 tenekeci... toplam on bir kii. Onu 癟ok severdik. Allah rahmet eylesin!.. Ger癟i ben tanr覺ya manr覺ya inanmam ya, neyse...罈 \\
 +Bir sokakta Ana bir araba tuttu, 襤van'​覺 bindindi. \\
 +竄imdi, susun bakal覺m!罈 diye f覺s覺ldad覺 ve mendille yaral覺n覺n az覺n覺 kapatt覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​