Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_179 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 179~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Delikanl覺 elini y羹z羹ne g繹t羹rd羹, ama az覺n覺 a癟may覺 baaramad覺. G羹癟s羹z eli dizlerinin 羹zerine d羹t羹. Bununla birlikte, mendilin aras覺ndan m覺r覺ldanmaya devam etti: \\
 +竄Bu darbeleri haseban覺za yaz覺yorum, aslanlar覺m... Yegor'​dan 繹nce Titovi癟 ad覺nda bir 繹renci vard覺, bize ekonomi politik 繹retirdi... Sonra onu tutuklad覺lar...罈 \\
 +Ana, 襤van'​a sar覺ld覺, ba覺n覺 g繹s羹ne dayad覺. Yaral覺 b羹t羹n a覺rl覺覺yla yasland覺 ve sustu. Ana 癟evresine korkulu bak覺lar f覺rlat覺yordu. Her sokak k繹esinden polisler at覺lacaklar. 襤van'​覺n sarg覺l覺 ba覺n覺 g繹r羹p yakalayacaklar,​ 繹ld羹r羹cekler diye 繹d羹 patl覺yordu. \\
 +Arabac覺 arkaya d繹n羹p hog繹r羹l羹 bir g羹l羹msemeyle:​ 竄襤癟ti mi?罈 diye sordu. Pelageya i癟ini 癟ekti: 竄Hem de nas覺l!罈 竄Olun mu?罈 \\
 +竄Evet. Kundurac覺d覺r. Ben de a癟覺y覺m...罈 竄Zor meslek. Deeeh!罈 \\
 +At覺na bir k覺rba癟 sallad覺, yeniden d繹nd羹, al癟ak sesle yine konumaya balad覺: \\
 +竄Az 繹nce mezarl覺kta 癟at覺m覺lar galiba. Politikaya kar覺an, h羹k羹mete kar覺 gelen, bakald覺ranlardan birini g繹m羹yorlarm覺... Onun gibileri, arkadalar覺 tabi簾. Hem de ba覺r覺yo-riarm覺,​ '​kahrolsun h羹k羹met, halk覺 ezen h羹k羹met!'​ diye ba-覺r覺yoriarm覺,​ b繹yle diyorlarm覺... Polis yal覺nk覺l覺癟 kalabal覺覺n i癟ine dalm覺. lenler var diyorlar. Polisten de yaralananlar olmu*.罈 \\
 +Ba覺n覺 羹z羹nt羹yle sallad覺, sonra garip bir sesle: \\
 +竄l羹leri rahats覺z ediyorlar, merhumlar覺 uyand覺r覺yorlar!罈 diye ekledi. \\
 +Araba sars覺l覺yor kald覺r覺m talar覺 羹zerinde tekerlekler tang覺r d覺yordu. 襤van'​覺n ba覺 Ana'​n覺n g繹s羹ne d羹羹yordu salland覺k癟a. Arabac覺 yar覺 d繹n羹k durumda d羹羹nceli d羹羹nceli m覺r覺ldan覺yordu:​ \\
 +竄Halk huzursuz, k覺p覺r k覺p覺r... D羹zensizlik kokuyor. D羹n gece komulara jandarmalar geldi, sabaha dek ne yapt覺lar bilmem. Sonra bir demirciyi tutup g繹t羹rd羹ler. Gecenin birinde 覺rma覺n k覺y覺s覺na g繹t羹r羹p gizlice boacaklarm覺. yle diyorlar. Oysa o demirci iyi bir adamd覺r.罈 \\
 +Ana: \\
 +竄Ad覺 ne?罈 diye sordu. \\
 +竄Kim? Demirci mi? Ad覺 Savel. Daha gen癟tir, ama 癟ok ey anl覺yordu. Anlamak yasak galiba. Bazen bize gelir, 'siz arabac覺lar覺n hayat覺 da hayat m覺 sanki!'​ derdi... Doru, derdik, k繹pekler gibi ya覺yoruz.罈 \\
 +竄Burda dur,罈 dedi Ana. \\
 +Birden duran araban覺n sars覺nt覺s覺 襤van'​覺 uyand覺rd覺. Hafif hafif inlemeye balad覺. \\
 +竄Olan amma da olmu ha!罈 dedi arabac覺. 竄Hey, votkac覺!..罈 \\
 +襤van g羹癟l羹kle ad覺m atarak, sendeleye sendeleye bah癟eyi ge癟ti. \\
 +竄Bir eyim yok, y羹r羹yebilirim,​罈 diyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​