Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_17 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 17~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Pelageya kendini hakarete uram覺 sayarak adam覺n elinden kurtulup ka癟mak istemiti. O ise burnunu 癟ekiyor, s覺cak ve nemli soluunu y羹z羹ne veriyor, memelerini yourarak g繹s羹n羹 ac覺t覺yordu. \\
 +竄Nereye gidiyorsun?​罈 diye k羹kremiti,​ 竄sorduum eye kar覺l覺k ver 繹nce.罈 \\
 +Utanc覺ndan soluu kesilen, onuru k覺r覺lan Pelageya az覺n覺 a癟mam覺t覺. Birisi kap覺y覺 a癟覺nda, adam, hi癟 istifini bozmaks覺z覺n onu sal覺vermi ve: \\
 +竄Pazar g羹n羹 seni isteteceim,​罈 demiti. \\
 +Ve s繹z羹nde durmutu. \\
 +pelageya g繹zlerini yumdu, derin derin i癟ini 癟ekti. \\
 +Birden, Vesovikov'​un honutsuz sesi y羹kseldi: \\
 +竄襤nsanlar覺n 繹nceleri nas覺l yaad覺klar覺n覺 bilip de ne yapaca覺m! imdi nas覺l yaamal覺? Onu bilmek istiyorum ben.罈 \\
 +K覺z覺l sa癟l覺 olan ayaa kalkarak: \\
 +竄Tamam,罈 dedi. 竄As覺l sorun bu!罈 \\
 +竄Ben bu kan覺da deilim!罈 diye ba覺rd覺 Teo. \\
 +Tart覺ma bag繹sterdi. Hayk覺r覺malar bir atein alevleri gibi f覺k覺r覺yordu. Ana, ni癟in ba覺rd覺klar覺n覺 anlam覺yordu. T羹m suratlar heyecandan k覺zarm覺t覺,​ ama hi癟 kimse sinirli deildi, hi癟 kimse al覺覺lagelen kaba s繹zler s繹ylemiyordu. Ana: \\
 +'​K覺zdan s覺k覺l覺yorlar da ondan,'​ diye d羹羹nd羹. \\
 +Nataa'​n覺n cidd簾 y羹z羹ne bakmak houna gidiyordu. \\
 +K覺z, hepsini dikkatle s羹z羹yordu. Bir anne 癟ocuklar覺na nas覺l yaparsa, 繹yle. \\
 +Nataa birdenbire: \\
 +竄Durun arkadalar!罈 dedi. \\
 +Hepsi sustular, bak覺lar覺n覺 k覺za 癟evirdiler. \\
 +竄Her eyi bilmemiz gerektiini s繹yleyenler doru s繹yl羹yorlar. Evin 覺覺覺 bizleri de ayd覺nlatmal覺d覺r. Eer karanl覺k i癟inde bulunanlar覺 ayd覺nlatmak istiyorsak, b羹t羹n sorular覺 d羹r羹stl羹kle,​ ger癟ee uygun bi癟imde yan覺tiand覺rabilmeliyiz. B羹t羹n dorular覺,​ b羹t羹n yalanlar覺 bilmemiz gerek...罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺 dinliyor, c羹mlelerin ak覺覺na uyarak ba覺n覺 sall覺yordu. Vesovikov,​ k覺z覺l sa癟l覺 olan ve Pavel'​le birlikte gelen i癟i, ayr覺 bir k羹me oluturuyorlard覺. Ana onlardan holanm覺yordu,​ nedenini kendisi de bilmiyordu. \\
 +Nataa s繹z羹n羹 bitirince, Pavel ayaa kalk覺p serinkanl覺l覺kla sordu: \\
 +竄Bizim istediimiz,​ karn覺m覺z覺 t覺kabasa doyurmak m覺 yaln覺z?罈 Ve 羹癟 olan覺n y羹z羹ne bakarak kendi sorusunu kendisi yan覺tlad覺:​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​