Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_180 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 180~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +===ONNC BLM===
 +Sofia'​y覺 eve d繹nm羹 buldular. Tel璽l覺 ve heyecanl覺yd覺. Az覺nda sigarayla kar覺lad覺 Ana'​y覺. Yaral覺y覺 sedire yat覺rd覺, usta ellerle sarg覺y覺 癟繹zd羹. Bir yandan da emirler veriyordu. Sigaran覺n duman覺ndan ka癟覺nmak i癟in g繹zlerini k覺rp覺yordu. \\
 +竄Geldiler, doktor! Yorgun musunuz, Nilovna? Korktunuz, deil mi? Siz dinlenin imdi. Nikolay, bir bardak arap ver i癟sin.罈 \\
 +Ba覺na gelenlerden sersemlemi olan Ana g羹癟l羹kle soluyordu. G繹s羹ne bir ar覺 girmiti. \\
 +竄Siz beni merak etmeyin,罈 diye m覺r覺ldand覺. \\
 +Oysa b羹t羹n benliiyle gerilmiti;​ bir 繹zen, yat覺t覺r覺c覺 bir okama bekliyordu. \\
 +Nikolay yandaki odadan 癟覺kt覺. Eli sarg覺l覺yd覺. Doktor, Nikolay'​覺n arkas覺ndan geliyordu. Kirpi gibi diken dikendi sa癟lar覺, ivan'​覺n yan覺na geldi, 羹zerine eildi. \\
 +竄Su, bol su, temiz bez, pamuk!罈 dedi. \\
 +Ana mutfaa y繹neldi. Ama Nikolay onu kolundan tutup yemek odas覺na g繹t羹rd羹, okay覺c覺 bir sesle: \\
 +竄Size deil, Sofia'​ya s繹yl羹yor,​罈 dedi. 竄Epey heyecan ge癟irdiiniz,​ deil mi aziz dostum?罈 \\
 +Ana onun dikkatli, ac覺mal覺 bak覺覺yla kar覺la覺nca kendini tutamad覺, h覺癟k覺rarak hayk覺rd覺: \\
 +竄Ah! Nikolayc覺覺m,​ korkun癟 bir eydi. Halk覺 k覺l覺癟tan ge癟iriyorlard覺,​ k覺l覺癟tan!罈 \\
 +Nikolay bir yandan bardaa arap dolduruyor, bir yandan da ba覺n覺 sall覺yordu:​ \\
 +竄G繹rd羹m. 襤ki taraf da biraz k覺z覺t覺. Ama 羹z羹lmeyin,​ k覺l覺c覺n tersiyle vurdular. Yaln覺zca bir tane a覺r yaral覺 varm覺 \\
 +galiba. Dayak yediini g繹r羹nce kavga yerinden uzaklat覺rd覺m onu.罈 \\
 +Nikolay'​覺n y羹z羹, sesi, odan覺n 覺l覺k ve ayd覺nl覺k havas覺 Pelageya'​y覺 yat覺t覺rd覺. Minnettar bir bak覺la sordu: 竄Siz de dayak yediniz mi?罈 \\
 +竄Ben kendi kendimi yaralad覺m. Dikkatsizlik ite, elim bir yere tak覺lm覺 olacak. Derim s覺yr覺lm覺. u 癟ay覺 i癟in. Hava souk. Siz de ince giyinmisiniz...罈 \\
 +Ana elini bardaa uzatt覺, parmaklar覺nda p覺ht覺lam覺 kanlar覺 g繹rd羹. Titreyen elini dizinin 羹zerine b覺rakt覺. Entarisi nemliydi. Kalar覺n覺 kald覺rm覺,​ b羹y羹yen g繹zlerle yan yan parmaklar覺na bak覺yordu. Ba覺 d繹n羹yor, hep ayn覺 d羹羹nceye saplan覺yordu:​ '​Pavel'​e de ayn覺 eyi yapacaklar, yapabilirler!'​ \\
 +Doktor i癟eri girdi. Ceketini 癟覺karm覺,​ g繹mleinin kollar覺n覺 s覺vam覺t覺. Nikolay'​覺n sessiz sorusuna ince sesiyle kar覺l覺k verdi: \\
 +竄Y羹z羹ndeki yara derin deil. Gelgelelim kafatas覺nda bir 癟atlak var. Ama o da a覺r deil. Delikanl覺 salam yap覺l覺. Bununla birlikte 癟ok kan yitirmi. Hastaneye yollayaca覺z onu.罈 \\
 +竄Neden? Burada kals覺n!罈 diye hayk覺rd覺 Nikolay. \\
 +竄Bug羹n kalabilir, yar覺n da kalsa olur, ama ondan sonra benim i癟in kolay olmaz. Hasta ziyaretleri yapacak zaman覺m yok. Mezarl覺ktaki olaylar konusunda bir bildiri haz覺rlayacak m覺s覺n?罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​