Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_181 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 181~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Nikolay: \\
 +竄Elbette!罈 dedi. \\
 +Ana sessizce kalkt覺, mutfaa doru gitti. Nikolay onu durdurdu: \\
 +竄Nereye, Nilovna? Sofia tek ba覺na becerebilir.罈 Ana titreyerek ona bakt覺, tuhaf bir g羹l羹msemeyle:​ 竄Kana bulanm覺覺m!罈 dedi. \\
 +Odas覺na gidip 羹st羹n羹 deitirdi. evresindeki insanlar覺n ne denli serinkanl覺 olduklar覺n覺,​ korkun癟 bir duruma ne 癟abuk h璽kim olabildiklerini d羹羹n羹yordu. Kendine geldi, y羹-reindeki korkuyu sildi. Yaral覺n覺n bulunduu odaya d繹nd羹 \\
 +羹nde, delikanl覺n覺n 羹st羹ne eilmi olan Sofia 繹yle diyordu: 竄Sa癟ma laflar ediyorsunuz,​ arkada.罈 襤van zay覺f bir sesle kar覺l覺k verdi: \\
 +竄Ama sizi rahats覺z edeceim!罈 \\
 +竄Susarsan覺z daha iyi etmi olursunuz.罈 \\
 +Ana Sofia'​n覺n arkas覺nda durdu, elini gen癟 kad覺n覺n omu-zuna koydu, g羹l羹mseyerek yaral覺n覺n solgun y羹z羹ne bakt覺. Arabada nas覺l say覺klad覺覺n覺,​ ihtiyats覺z s繹zlerinin kendisini ne kadar korkuttuunu anlatt覺. 襤van dinliyordu. N繹betten g繹zleri parl覺yor, dileri birbirine vuruyordu. Utan癟la hayk覺rd覺: \\
 +竄Ah, ne budalay覺m ben!罈 \\
 +ofia yorgan覺 d羹zelttikten sonra: \\
 +竄Hadi, sizi yaln覺z b覺rakal覺m da dinlenin,罈 dedi. \\
 +襤ki kad覺n yemek odas覺na ge癟tiler. Nikolay ve doktorla uzun uzun olaylar 羹zerine konutular. Ge癟en olaydan, uzak bir ge癟mite olup bitmi bir eymi gibi s繹zediyorlar,​ gelecee s羹k羶netle bak覺yorlar,​ ertesi g羹n羹n yap覺lacak ilerini tart覺覺yorlard覺. Ger癟i y羹zleri yorgundu ya, d羹羹nceleri canl覺yd覺. Yapaca覺 iten s繹zeden herkes kendi kendisinden honutsuzluunu gizlemiyordu. Doktor, sandalyenin 羹zerinde sinirli sinirli k覺m覺ld覺yor,​ ince sesini kal覺nlat覺rmaya uraarak 繹yle diyordu: \\
 +竄Propaganda,​ propaganda! Art覺k propaganda yetmiyor, emek癟i gen癟lik hakl覺! Daha geni bir alanda eylem yapmak gerek, i癟iler hakl覺 diyorum size...罈 \\
 +Nikolay keyifsiz bir tav覺rla kar覺l覺k verdi: \\
 +竄Oysa kitap yokluundan yak覺n覺l覺yor. Bizse h璽l璽 doru d羹r羹st bir bas覺mevi kuram覺yoruz. Liudmila bitkin durumda. Kendisine yard覺mc覺lar bulamazsak hasta olacak.罈 \\
 +Sofia sordu: \\
 +竄Peki, ya Vesovikov?​罈 \\
 +竄O, kentte oturamaz. Ancak yeni bas覺mevinde 癟al覺maya balayacak. Ama daha bir kii eksik.罈 Ana usulca: \\
 +竄Ben yapamaz m覺y覺m?罈 diye 繹nerdi. \\
 +癟羹 de Ana'ya bakt覺lar ve birka癟 saniye konumad覺lar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​