Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_182 [2015/11/10 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 182~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄襤yi fikir!罈 dedi Sofia: Nikolay kesin bir sesle: \\
 +竄Hay覺r, o i sizin i癟in 癟ok a覺r, Nilovna,罈 dedi. 竄Kent d覺覺nda yaamak zorunda kalacaks覺n覺z,​ Pavel'​i g繹remeyeceksiniz,​ hem zaten...罈 \\
 +Pelageya i癟ini 癟ekerek hayk覺rd覺: \\
 +竄Pavel i癟in b羹y羹k bir eksiklik deil bu. Benim i癟in de bu ziyaretler 癟ok 羹z羹c羹, y羹reim kan覺yor. Hi癟 bir ey hakk覺nda konumazs覺n覺z. Olumun kar覺s覺nda al覺k al覺k duruyorum. Hi癟! Fazla bir s繹z s繹ylersiniz diye g繹zlerini dudaklar覺n覺zdan ay覺rm覺yorlar...罈 Son g羹nlerin olaylar覺ndan bitkin d羹m羹t羹. Kentten uzak yaama f覺rsat覺 癟覺k覺nca, ka癟覺rmamak i癟in d繹rt elle sar覺l覺yordu imdi. \\
 +Ama Nikolay, konuman覺n ak覺覺n覺 deitirdi. 竄Ne d羹羹n羹yorsun?​罈 diye sordu doktora. Doktor ba覺n覺 kald覺rd覺, Somurtarak: 竄Say覺ca az覺z, onu d羹羹n羹yorum,​罈 dedi. 竄Mutlaka daha 癟ok enerjiyle 癟al覺mak gerek... Hem, Pavel'​le Andrey'​i ka癟malar覺 i癟in kand覺rmal覺y覺z. 襤kisi de, hi癟 bir ey yapmadan oturmak i癟in fazla deerli elemanlard覺r...罈 \\
 +Nikolay kalann覺 癟att覺, Ana'ya ka癟amak bir g繹z atarak emin olmad覺覺n覺 g繹steren bir tav覺rla ba覺n覺 sallad覺. Ana, 繹n羹nde serbest癟e olundan s繹zedemediklerini anlay覺p odas覺na 癟ekildi. Arzusuna hi癟 ald覺rmad覺klar覺 i癟in onlara kar覺 bir par癟a h覺n癟 duyuyordu. \\
 +Yataa girdi, ama g繹zlerini yummad覺. M覺r覺lt覺 halinde kula覺na erien sesleri dinleyerek kayg覺lar覺na kapt覺rd覺 kendini. Anla覺lmas覺 zor, 羹z羹nt羹l羹 ve fel璽ketlere gebe bir g羹n ge癟irmiti. Ama bunu d羹羹nmek houna gitmiyordu. Akl覺 karanl覺k karanl覺k izlenimlerden s覺yr覺l覺p Pavel'​e y繹neldi. Onu hem serbest g繹rmek istiyor, hem de bundan korkuyordu. evresinde bir gerginlik vard覺; a覺r 癟at覺malar覺n yak覺n olduunu seziyordu. Halk覺n sessizce baemesi yerine sinirlilik egemen oluyordu. Sert eletiriler duyuluyordu. Her bildiri ateli tart覺 \\
 +malara yol a癟覺yordu. Kentteki her tutuklama, devrimcilerin a癟覺klamalar覺n覺 yorumlayan 癟ekingen, 羹rkek, kimi zaman da olumlu yank覺lar yarat覺yordu. Pelageya, eskiden kendisini 羹rk羹ten s繹zc羹kleri gittik癟e daha s覺k iitiyordu basit insanlar覺n az覺ndan. Uyuklayan d羹羹nce yava yava uyan覺yor, g羹nl羹k olaylara kar覺 geleneksel tav覺rlar deiiyordu. B羹t羹n bunlar覺 Pelageya dostlar覺ndan daha iyi g繹r羹yordu,​ 癟羹nk羹 yaam覺n 癟irkin y羹z羹n羹 onlardan daha iyi tan覺rd覺. imdi bu y羹zde d羹羹ncenin ve sinirliliin belirdiini g繹r羹nce hem seviniyor, hem de korkuyordu. Seviniyordu,​ 癟羹nk羹 bunu olunun eseri say覺yordu; korkuyordu, 癟羹nk羹 olu hapisten 癟覺kt覺覺 zaman arkadalar覺n覺n ba覺na ge癟ip en tehlikeli noktaya koaca覺n覺 ve 繹leceini biliyordu. \\
 +Olunun g繹r羹nt羹s羹 kimi zaman bir efsane kahraman覺 boyutlar覺na ula覺yordu g繹z羹nde. 襤ittii b羹t羹n mert, y羹rekli s繹zleri, cesaret ve ayd覺nl覺k ad覺na b羹t羹n bildiklerini,​ sevdii b羹t羹n insanlar覺, olunda birletiriyordu. O zaman coar, ona kar覺 hayranl覺k ve gurur duyar, duygulan覺r ve umutlara kap覺larak: \\
 +'Her ey yoluna girecek, her ey!' diye d羹羹n羹rd羹. \\
 +襤癟indeki ana sevgisi tutuur, onu ba覺rtacak 繹l癟羹de s覺kard覺 y羹reini ve insanl覺a kar覺 duyduu sevginin b羹y羹mesini engeller, onu yokederdi. Bu y羹ce duygunun yerinde yaln覺zca ezik, kaygjl覺 bir d羹羹nce kal覺rd覺: \\
 +'​Mahvolacak.... 繹lecek!..'​ \\
 +ONDRDNC BLM \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​