Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_186 [2015/11/10 15:04]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:ana_186 [2015/11/10 17:05] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 186~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana ba覺n覺 sallad覺, kulak kabartt覺. \\
 +竄襤lk bayrak a癟an Pavel Vlasov olmu.罈 \\
 +Gururla s繹yl羹yordu bunu, ve bu gurur Ana'​n覺n y羹reinde de yank覺land覺. \\
 +竄Ben orada deildim. O s覺rada biz de bir g繹steri yapmay覺 d羹羹n羹yorduk. Ama y羹r羹medi. Daha kalabal覺k deildik o zaman. Ama bu y覺l, art覺k yapabiliriz!... G繹r羹rs羹n羹z!...罈 \\
 +Cokunluktan dili dolan覺yor, gelecein olaylar覺na daha imdiden seviniyordu. Ka覺覺n覺 sallayarak s羹rd羹rd羹:​ \\
 +竄Ne diyordum?.. 襤te Vlasov'​un anas覺 o g羹nden sonra Partiye girmi. a覺lacak bir kad覺n, diyorlar!罈 \\
 +Ana'​n覺n az覺 kulaklar覺na vard覺. Delikanl覺n覺n cokun 繹vg羹lerinden holan覺yordu. 'Ana benim!'​ diyecekti ki, kendini tuttu, ve 羹zg羹n, biraz da alayc覺 bir bak覺la: \\
 +'Ah koca budala!'​ dedi kendi kendine. Sonra delikanl覺ya doru eilerek cokunluk i癟inde: \\
 +竄Hadi, biraz daha yiyin!罈 dedi. 竄Davam覺z覺n yarar覺na 癟abuk iyilemeye bak覺n.罈 \\
 +Kap覺 a癟覺ld覺, sonbahar覺n nemli souu i癟eri dald覺. Arkas覺ndan Sofia girdi. Neeliydi, yanaklar覺 al ald覺. \\
 +竄Sivil polisler peimde. 襤stekliler zengin bir k覺z覺n ard覺nda nas覺l dola覺rlarsa 繹yle, inan覺n! Buradan gitmem gerekiyor... Ee, ivan, iyi misin? Pavel ne diyor, Nilovna? Sandrin burada m覺?罈 \\
 +Kar覺l覺覺n覺 beklemeden sorular覺 ar arda s覺ral覺yor ve sigaras覺n覺 yak覺yordu, okay覺c覺 bak覺lar覺n覺 Ana'​n覺n,​ delikanl覺n覺n 羹zerinde gezdiriyordu. Pelageya i癟in i癟in g羹l羹mseyerek 繹yle d羹羹nd羹:​ \\
 +'Ben de 繹nemli bir kii olmaya bal覺yorum art覺k.'​ Ve yeniden 襤van'​a doru eildi. 竄襤yilein,​ evl璽t!罈 dedi. \\
 +Yemek odas覺na gitti. Sofia, Sandrin'​e habire anlat覺yordu:​ \\
 +竄K覺zca覺z 羹癟 y羹z n羹sha haz覺rlam覺! B繹yle devam ederse 繹l羹r. Kahramanl覺k bu yapt覺覺! Vallahi, Sandrin, b繹yle insanlarla birlikte yaamak, onlar覺n arkada覺 olmak, onlarla 癟al覺mak,​ b羹y羹k mutluluk...罈 Gen癟 k覺z: \\
 +竄Evet!罈 diye kar覺l覺k verdi. O akam Sofia Ana'ya dedi ki: \\
 +竄Nilovna, yeniden k覺rsal b繹lgeye gitmeniz gerekecek.罈 \\
 +竄Pek璽l璽, olur. Ne zaman?罈 \\
 +竄襤ki 羹癟 g羹n sonra. M羹mk羹n m羹?罈 \\
 +竄Olur.罈 \\
 +Nikolay: \\
 +竄Yaya gitmeyin,罈 dedi. 竄Posta arabas覺 kiralay覺n, ve baka bir yoldan gidin l羹tfen. Nikolskoye y繹n羹nden.罈 \\
 +竄Yol 癟ok uzar,罈 dedi Ana. 竄Sonra, arabayla pahal覺ya mal olur.罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​