Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_187 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 187~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Nikolay devam etti: \\
 +竄Valla bana sorarsan覺z ben bu yolculuu onaylam覺yorum. O y繹re kar覺覺kl覺k i癟inde. Tutuklamalar yap覺lm覺,​ 繹zellikle bir 繹retmen yakalanm覺. Daha ihtiyatl覺 davranmak gerek. Biraz beklersek iyi olur...罈 \\
 +Sofia parmaklar覺yla masay覺 t覺k覺rdatarak kar覺 癟覺kt覺: \\
 +竄Matbua da覺t覺m覺 kesintisiz s羹rmeli.罈 \\
 +Birdenbire sordu: \\
 +竄Oraya gitmekten korkmazs覺n覺z ya, Nilovna?罈 Ana g羹cendi bu s繹ze. \\
 +竄Ne zaman g繹rd羹n羹z korktuumu?​ 襤lk seferinde bile korkmad覺m ben. Ve imdi birdenbire...罈 \\
 +S繹z羹n羹 bitirmedi, ba覺n覺 edi. Korkuyor musun, iine gelir mi, u ii yapabilir misin?.. Boyuna bu t羹r sorular sorarlard覺,​ ve her seferinde bir rica havas覺 sezerdi bu sorularda. Kendisini bir k覺y覺ya itiyorlar, kendisine kar覺 farkl覺 davran覺yorlar gibisine gelirdi. 襤癟ini 癟ekerek s羹rd羹rd羹:​ \\
 +竄Korkup korkmad覺m覺 sorman覺n gerei mi var? Kendi aran覺zda bunu soruyor musunuz birbirinize?​罈 \\
 +Nikolay g繹zl羹klerini h覺zla 癟覺kard覺, yeniden takt覺, duraan g繹zlerini ablas覺na dikti. S覺k覺nt覺l覺 bir sessizlik oldu. Pelage \\
 +ya rahats覺z oldu, ne yapacan覺 bilmeden ayaa kalkt覺. Bir ey s繹ylemek istiyordu. Sofia elini tuttu, al癟ak sesle: \\
 +竄Kusura bakmay覺n, bir daha yapmam!罈 dedi. \\
 +Bu s繹z Ana'​y覺 g羹ld羹rd羹. Biraz sonra 羹癟羹 birden ii ba覺ndan ak覺n insanlar覺n tela覺yla yolculuun ayr覺nt覺lar覺 羹zerinde konumaya dalm覺lard覺 tam bir dostluk havas覺 i癟inde. \\
 +ONBE襤NC襤 BLM \\
 +afak s繹kerken, Ana, g羹z yamuruyla 癟amur deyas覺na d繹nen yolun 羹zerinde sars覺la sars覺la ilerliyordu. Nemli bir yel esiyor, ortal覺a 癟amur s覺癟r覺yordu. Arabac覺 Pelageya'​ya doru d繹nerek burnundan gelen bir sesle s覺zlan覺yordu:​ \\
 +竄yleyse,​罈 dedim, 竄kardeime diyorum, 繹yleyse dedim paylaal覺m. Ve balad覺k paylamaya...罈 \\
 +Birden sol taraftaki ata patlatt覺 kam癟覺y覺, 繹fkeli bir sesle ba覺rd覺: \\
 +竄Deeeh! Y羹rr羹 taarabas覺!罈 \\
 +Semiz g羹z kargalar覺 s羹r羹lm羹 topraklarda y羹r羹yor, 覺sl覺k 癟alarak sald覺ran, t羹ylerini birbirine ge癟iren souk r羹zg璽ra yanlar覺n覺 d繹n羹yor,'​ sendeliyor sonunda kuvvete boyun eerek havalan覺yor,​ baka bir yerde dinlenmeye gidiyordu. Arabac覺 h璽l璽 anlat覺yordu:​ \\
 +竄襤te o zaman doland覺rd覺 beni. G繹rd羹m ki yap覺lacak hi癟 bir ey kalmam覺t覺.罈 \\
 +Ana bu s繹zleri r羹yadaym覺 gibi iitiyordu. u son y覺llarda ba覺ndan ge癟en olaylar dizisi belleinde ge癟it yap覺yordu. nceleri, yaam kendisinin d覺覺nda ge癟iyor san覺rd覺, uzak bir ey gibi gelirdi. Yaam覺 kim oluturmu,​ ni癟in oluturmu?​ Bunu d羹羹nmezdi. Oysa imdi, g繹zleri 繹n羹nde, kendisinin de katk覺da \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​