Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_188 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 188~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +bulunduunu bir s羹r羹 ey olup bitiyordu, ve olup bitenler i癟inden 癟覺k覺lmaz bir duygu ayundar覺yordu onda. 襤nanas覺 gelmiyordu, ama tatmin de duyuyordu; hem ak覺nd覺,​ hem de durgun bir h羹z羹n i癟indeydi... \\
 +evresinde g繹r羹nen her ey a覺r bir devinim i癟erisinde sallan覺p duruyordu. G繹kte kurun簾 bulutlar birbirini koval覺yor, yolun iki yan覺nda 覺slak aa癟lar geriye doru ka癟覺yor, tarlalar \\
 +d繹ne d繹ne a癟覺l覺yor,​ tepeler dikiliyor, sonra g繹zden yitip gidiyordu. \\
 +Arabac覺n覺n burundan gelen sesi, beygirlerin 癟覺ng覺raklar覺,​ r羹zg璽r覺n nemli 覺sl覺覺 birbirine kar覺覺yor,​ tekd羹ze bir ak覺m halinde k覺rlar覺n 羹st羹ne yay覺l覺yordu. \\
 +Arabac覺 oturduu yerde sallanarak anlatmaya devam ediyordu: \\
 +竄Zengine cennet bile dar gelir. G繹z羹 doymaz ki... Bu b繹yledir! Kardeim benden para s覺zd覺rmaya balad覺. Resm簾 makamlarla aras覺 iyi.罈 \\
 +Posta kona覺na var覺nca atlar覺 癟繹zd羹: \\
 +竄Bana bir mang覺r verir misin bir tek atay覺m?罈 dedi Ana'​ya. \\
 +Sesi pek mutlu deildi, ama Pelageya be kapik verdi. Adam paralar覺 avucunda ak覺rdatt覺,​ ayn覺 tonla hesap verdi: 竄癟羹 votkaya ikisi ekmee...罈 \\
 +leden sonra Pelageya buz kesilmi, yorgun arg覺n, Nikols koye kasabas覺na vard覺, konak yeri olan hana girdi, 癟ay istedi, a覺r valizini kerevetin alt覺na soktuktan sonra pencerenin yan覺na oturdu. inenmi kuru otlarla kapl覺 ufak bir alan, koyu kurun簾 renkte h羹k羹met kona覺, binan覺n erilmi dam覺 g繹r羹n羹yordu camdan. Peronda, yaln覺zca bir bluz giymi, dazlak kafal覺, uzun sakall覺 bir k繹yl羹 piposunu t羹tt羹r羹yordu. Otlar覺n aras覺nda bir domuz dola覺yordu. Koyu bulut y覺覺nlar覺 birbiri 羹zerine yuvarlanarak ge癟ip gidiyordu. Hava kapal覺, durgun ve s覺k覺nt覺l覺yd覺. Yaam sanki soluunu tutup saklam覺t覺. \\
 +Ans覺z覺n bir kazak 癟avuu d繹rtnala alana vard覺, al at覺n覺 h羹k羹met kona覺n覺n 繹n羹nde durdurdu. K覺rbac覺n覺 sallayarak bir eyler ba覺rd覺 pipolu k繹yl羹ye. Sesi hana kadar geliyordu, ne var ki Ana s繹zlerini iitemedi. K繹yl羹 kalkt覺, kolunu uzat覺p ufku g繹sterdi. avu yere atlad覺, sendeledi, yular覺 adama f覺rlatt覺, merdivenin tutamaklar覺na tutanarak hantal, ad覺mlarla basamaklardan 癟覺kt覺, binaya girdi. \\
 +Yeniden sesizleti ortal覺k. At iki kez yumuak topra覺 nal覺yla eeledi. Pelageya'​n覺n bulunduu odaya bir k羹癟羹k k覺z \\
 +girdi;; sar覺覺n k覺sa sa癟lar覺 ensesi 羹zerinde 繹r羹lm羹t羹;​ yuvarlak bir y羹z羹, okay覺c覺 bak覺lar覺 vard覺. Dudaklar覺n覺 覺s覺r覺yordu. Kenarlar覺 a覺nm覺,​ y羹kl羹 bir tepsi ta覺yordu. Birka癟 kez ba覺n覺 sallayarak sel璽mlad覺. Ana dost癟a: \\
 +竄G羹nayd覺n becerikli k羹癟羹k!罈 dedi. 竄G羹nayd覺n!罈 \\
 +K羹癟羹k k覺z tabak - bardaklar覺 masan覺n 羹zerine dizdi ve birdenbire cokunlukla:​ \\
 +竄Bir ekiya yakalam覺lar,​ imdi getireceklermi!罈 diye haber verdi. \\
 +竄Ne ekiyas覺?​罈 \\
 +竄Bilmiyorum...罈 \\
 +竄Peki ne yapm覺 bu ekiya?罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​