Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rus_klasikleri:ana_190 [2015/11/10 17:08]
metecuma
rus_klasikleri:ana_190 [2015/11/10 17:08] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 190~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ribin g羹癟l羹 bir sesle: \\
 +竄K繹yl羹ler!罈 dedi. 竄O k璽覺tlarda yaz覺lanlara inan覺n. Onlar y羹z羹nden 繹ld羹receklerdir belki beni. D繹vd羹ler, ikence ettiler. Onlar覺 kimden ald覺覺m覺 zorla s繹yletmek istiyorlard覺 bana. Yine d繹vecekler. Her eye g繹羹s gereceim. 羹nk羹 o k璽覺tlarda ger癟ekler yaz覺l覺d覺r,​ ger癟ek ise, ekmekten daha gereklidir bizler i癟in. 襤te bu!罈 \\
 +襤ki k繹yl羹den biri al癟ak sesle: \\
 +竄Bunlar覺 niye anlat覺yor?​罈 dedi. \\
 +Mavi g繹zl羹s羹 kar覺l覺k verdi: \\
 +竄Art覺k 繹nemi yok imdi. 襤nsan iki kez 繹lmez, ama bir kez 繹lecektir nas覺lsa.罈 \\
 +Herkes sessiz sedas覺z duruyor, yan yan bak覺yordu. Hepsi de g繹r羹nmez ama a覺r bir y羹k羹n alt覺nda eziliyormu gibiydi. \\
 +avu, peronun ba覺nda g繹r羹nd羹. Sendeliyordu. Sarho sesiyle: \\
 +竄Kim konuuyor?​罈 diye avaz avaz ba覺rd覺. \\
 +Ans覺z覺n merdivenlerden teker teker inip Ribin'​i sa癟lar覺ndan yakalad覺, ba覺n覺 癟ekti, sonra itti ve ba覺rd覺: \\
 +竄Sen misin konuan, itolu it, sen misin?罈 \\
 +Kalabal覺k dalgaland覺. Ana, g羹癟s羹zl羹k ve kayg覺 i癟inde ba覺n覺 edi. Ribin'​in sesi yeniden y羹kseldi: \\
 +竄襤te, g繹r羹yorsunuz ya, dostlar? G繹r羹n yapt覺klar覺n覺...罈 \\
 +竄Sus!罈 \\
 +avuun yumruu Ribin'​in kula覺nda patlad覺. Ribin sendeledi, omuzlar覺n覺 silkti. \\
 +竄襤nsan覺n ellerini bal覺yorlar,​ sonra istedikleri gibi ikence ediyorlar..罈 \\
 +竄Muhaf覺zlar,​ g繹t羹r羹n unu! Siz de da覺l覺r覺 bakal覺m!罈 \\
 +avu, Ribin'​in kar覺s覺na ge癟ti, yumruklar覺n覺 surat覺na, g繹s羹ne, karn覺na indirmeye balad覺. Kalabal覺ktan biri: \\
 +竄D繹vme!罈 diye bard覺. \\
 +Baka bir ses ekledi: \\
 +竄Niye d繹v羹yorsun adam覺?罈 \\
 +Mavi g繹zl羹 k繹yl羹 ba覺n覺 sallad覺: \\
 +竄Gidelim!罈 dedi. \\
 +A覺r a覺r yaklat覺lar. Ana sevgiyle izledi onlar覺. Rahat bir soluk ald覺. avu yeniden peronun ba覺na 癟覺kt覺, yumruunu \\
 +sallayarak avaz覺 癟覺kt覺覺nca ba覺rd覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​