Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_194 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 194~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana hi癟 bir ey d羹羹nemiyor,​ durgun bak覺larla olan biteni izliyor, sanki karabasan g繹r羹yormu gibi dehetin a覺rl覺覺 alt覺nda eziliyordu. Kalabal覺覺n k覺zg覺n, k繹t羹 niyetli hayk覺r覺lar覺 kafas覺n覺n i癟inde 癟覺nl覺yordu. Komiserin sesi titriyordu. F覺s覺lt覺lar dola覺yordu havada. \\
 +竄Eer su癟lu ise yarg覺lans覺n!罈 \\
 +竄Onu ba覺lay覺n.罈 \\
 +竄Doru ama, sanki yasalar yokmu gibi davran覺yorsunuz!罈 . \\
 +竄B繹yle ey olur mu? 襤nsanlar覺 b繹yle d繹vmeye balarlarsa bunun sonu nereye var覺r?罈 \\
 +K繹yl羹ler iki gruba b繹l羹nm羹t羹. Bir b繹l羹m羹 komiserin 癟evresini alm覺, ba覺ra 癟a覺ra onu inand覺rmaya 癟al覺覺yordu. Say覺ca daha az olan 繹b羹rleri yaral覺n覺n yan覺nda kal覺yor, ters ters homurdan覺yorlard覺. Birka癟 kii Ribin'​i ayaa kald覺rd覺lar. Muhaf覺zlar ellerini yeniden balamak istediler. Ba覺ranlar oldu: \\
 +竄Beklesenize iblisler!罈 \\
 +Mikhail y羹z羹ndeki 癟amuru ve kan覺 sildi. Sessizce 癟evresine bakm覺yordu. Bak覺覺 Ana'​n覺n 羹zerinden kay覺p ge癟ti. Ana 羹rperdi, istemeyerek elini sallad覺. Ribin 繹te yana d繹nd羹. Ama birka癟 saniye sonra yine Ana'​n覺n 羹zerine 癟evirdi g繹zlerini. Doruldu, ba覺n覺 kald覺rd覺, kanl覺 yanaklar覺 titredi gibi geldi Pelageya'​ya:​ \\
 +'Beni tan覺d覺 mi... acaba?'​ \\
 +Sevinci derin 羹z羹nt羹s羹ne kar覺t覺. Ba覺yla bir iaret yapt覺. Ama 癟ok ge癟meden, Ribin'​in yan覺ba覺nda duran mavi g繹zl羹 k繹yl羹n羹n de kendisine bakt覺覺n覺 g繹rd羹. Bu bak覺, tehlikede olduunu anlatt覺 ona. \\
 +"Ne yap覺yorum ben? Beni de yakalayacaklar mutlaka!'​ \\
 +K繹yl羹, bir eyler s繹yledi Ribin'​e. Ribin ba覺n覺 sallad覺, kesik ama kararl覺 bir sesle konumaya balad覺: \\
 +竄Zarar覺 yok. Yery羹z羹nde yaln覺z deilim ben. T羹m ger癟ei hapse t覺kamazlar. Nerden ge癟sem orada beni an覺msayacaklard覺r. 襤te bu! Yuva bozuldu, dostlar, arkadalar orda deiller art覺k...罈 \\
 +'​Bunlar覺 benim i癟in s繹yl羹yor!'​ diye d羹羹nd羹 Ana. \\
 +竄Ama g羹n gelecek, kartallar 繹zg羹rce havalanacak,​ halk kurtulacak!罈 \\
 +Bir kad覺n kovayla su getirdi, s覺zlanarak Ribin'​in y羹z羹n羹 y覺kamaya koyuldu. 襤nce sesi Mikhail'​in s繹zlerine kar覺覺yordu. Ana iyi iitemiyordu bu s繹zleri. K繹yl羹lerden birka癟覺 komiserin ard覺ndan ilerledi. Birisi ba覺rd覺: \\
 +竄Tutukluyu g繹t羹rmek i癟in bir araba verin. Kim verecek bakal覺m?罈 \\
 +Komiser konutu; sesi deimiti. Can覺 s覺k覺lm覺 gibiydi. \\
 +竄Ben sana vurabilirim,​ ama sen bana vuramazs覺n,​ buna hakk覺n yok, aptal!罈 \\
 +竄Ya! Sen kimsin peki? Allah m覺?罈 diye ba覺rd覺 Ribin. \\
 +Kalabal覺ktan hayk覺r覺lar y羹kseldi: \\
 +竄Tart覺ma,​ arkada, h羹k羹metin temsilcisi o...罈 \\
 +竄K覺zmay覺n,​ ne dediini bilmiyor..罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​