Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_196 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 196~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Mujik g繹zlerini yere dikti, i g繹mleinin 繹n羹n羹 kapatt覺, a覺r a覺r konutu: \\
 +竄Geceyi ge癟irmek mi? Olabilir, niye olmas覺n? Yaln覺z, evim pek ah覺m ah覺m bir yer deil...罈 \\
 +Ana fark覺nda olmayarak: \\
 +竄覺mar覺k bir kad覺n deilim ben!罈 dedi. \\
 +K繹yl羹 onu bak覺lar覺yla inceleyerek:​ \\
 +竄Olabilir!罈 dedi. \\
 +Karanl覺k 癟繹km羹t羹. K繹yl羹n羹n g繹zlerinde souk bir par覺lt覺 vard覺. Y羹z羹 癟ok solgundu, Ana'​n覺n i癟inde bir u癟uruma yuvarlan覺yormu gibi bir duygu vard覺. Yava癟a: \\
 +竄yleyse,​罈 dedi, 竄hemen geliyorum. Sen valizimi al覺rs覺n.罈 \\
 +竄Tamam.罈 \\
 +K繹yt羹 i g繹mleini yine g繹s羹 羹zerinde kavuturdu,​ al癟ak sesle: \\
 +竄襤te y羹k arabas覺,罈 dedi. \\
 +H羹k羹met kona覺n覺n peronunda Ribin g繹r羹nd羹. Ellerini yeniden balam覺lard覺. Ba覺 y羹z羹, kurun簾 renkte salg覺lardan g繹r羹nm羹yordu. Alacakaranl覺覺n souunda:​ \\
 +竄Elveda, iyi insanlar!罈 dedi. 竄Ger癟ei aray覺n, saklay覺n onu, size dorusunu anlatana inan覺n, ger癟ei savunmak i癟in g羹c羹n羹z羹 esirgemeyin!罈 \\
 +Komiser: \\
 +竄Sus ulan, it!罈 diye ba覺rd覺. 竄Muhaf覺z, s羹r atlar覺, budala!罈 \\
 +竄Yitireceiniz hi癟 bir ey yok. Yaant覺n覺z nedir ki?罈 \\
 +Araba yola 癟覺kt覺. 襤ki muhaf覺z覺n aras覺na oturmu olan Ribin h璽l璽 konuuyordu:​ \\
 +竄A癟l覺ktan 繹lmeye ni癟in raz覺 oluyorsunuz?​ zg羹rl羹k i癟in 癟al覺覺n,​ 繹 size ekmek de verir, ger癟ek de. Elveda, iyi insanlar!...罈 \\
 +Tekerleklerin tak覺rt覺s覺,​ atlar覺n nal ak覺rt覺s覺,​ komiserin hayk覺rmalar覺 Ribin'​in s繹zlerini bast覺rd覺. \\
 +K繹yl羹, ba覺n覺 sallayarak: \\
 +竄Bu i bitti!罈 dedi. \\
 +Sonra Pelageya'​ya d繹nerek ekledi: \\
 +竄Biraz bekleyin, 癟abucak gelirim...罈 \\
 +Ana hana d繹nd羹, semaverin bulunduu masan覺n ba覺na oturdu, bir par癟a ekmek ald覺, 羹zerine bakt覺, usulcac覺k tabaa b覺rakt覺. A癟 deildi. Mide boluunda bir rahats覺zl覺k duyuyordu yeniden. Onu bitkinletiren,​ bad繹nmesi veren, bulant覺 veren bir s覺cakl覺k... Mavi g繹zl羹 mujik g繹zlerinin 繹n羹ne geliyordu. Eksik kalm覺 gibi acayip bir surat vard覺 adamda. G羹ven vermiyordu bu surat. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​