Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_197 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 197~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana a癟覺ktan a癟覺a 'Beni ele verecek'​ demek istemiyordu,​ ama, kafas覺nda bu d羹羹nce yer etmiti bir kez ve g繹s羹nde a覺r bir bask覺 yap覺yordu. "Beni fark etti' diyordu, 'beni fark etti, sezdi, anlad覺!'​ Ama bir tepki g繹sterme g羹c羹n羹 bulam覺yordu kendinde. D羹羹ncesi genilemiyor,​ 羹zg羹n bir bitkinlik i癟erisinde boulup gidiyordu. \\
 +Pencerenin ard覺nda b羹z羹lm羹,​ 癟ekingen bir sessizlik alm覺t覺 g羹r羹lt羹n羹n yerini. K繹yde bir t羹r korku, karamsarl覺k belirtisiydi bu. Sessizlik, Ana'​n覺n yaln覺zl覺k duygusunu kam癟覺l覺yor,​ ruhunu k羹l gibi yumuak ve kurun簾 karanl覺klara bouyordu. \\
 +K羹癟羹k k覺z i癟eri girdi, kap覺n覺n dibinde durdu. 竄Size omlet getireyim mi?罈 diye sordu. 竄Hay覺r, can覺m istemiyor art覺k. Bu 癟覺l覺klar beni korkuttu.罈 \\
 +K羹癟羹k k覺z yaklat覺, cokunca, ama yava sesle anlatmaya balad覺: \\
 +竄Nas覺l vurdu komiser! Ta yak覺n覺ndayd覺m,​ her eyi g繹rd羹m... Adam覺n b羹t羹n dilerini k覺rd覺/​adam kan t羹k羹rd羹, kat覺 bir kan, hem de simsiyah!... G繹zleri de g繹r羹nm羹yordu art覺k! Katranc覺d覺r o. avu bizde. Kalkam覺yor. yle sarho ki. Hep arap istiyor. Diyor ki bunlar 癟eteymi, bu sakall覺s覺 da eleba覺-lar覺ym覺,​ yani efleri. 癟羹n羹 enselemiler,​ ama bir tanesi ka癟m覺. Bir okul 繹retmenini de yakalam覺lar,​ onlarla biriiktey-mi,​ Allaha inanm覺yorlarm覺,​ kiliseleri yama etmeli diyorlar-m覺 millete. 襤te b繹yle adamlarm覺! Buna ac覺yan k繹yl羹ler de vard覺, sonra bakalar覺 da vard覺 ki, 繹ld羹rmeli bunu diyorlard覺. Bizim mujiklerde 繹yle k繹t羹 insanlar var ki vallahi!..罈 \\
 +Ana, k覺z覺n bu tutars覺z ve cokun s繹zlerini dikkatle dinliyor, kayg覺lar覺n覺 dindirmeye, bu korkulu bekleyii d羹羹nme-meye 癟al覺覺yordu. K羹癟羹k k覺z, herhalde kendisini dinleyen birisini bulduu i癟in sevin癟li olacak ki, gittik癟e artan bir cokunlukla,​ s繹zc羹kleri yutarak, sesini al癟altarak,​ gevezelii s羹rd羹r羹yordu:​ \\
 +竄Babam diyor ki, 羹r羹n yok da ondan, diyor, 羹r羹n olmad覺 diyor. 襤ki y覺ld覺r toprak 羹r羹n vermiyor. Art覺k dayanam覺-yorlarm覺. imdi k繹yl羹ler bu y羹zden b繹yle bir durumdaym覺. Ger癟ek bir fel璽ket! Toplant覺larda ba覺r覺p 癟a覺r覺yorlar,​ d繹v羹羹yorlar. Ge癟en g羹n, Vasiyukov vergilerini 繹dememi de, mal \\
 +lar覺n覺 haczedip satt覺lard覺,​ o da belediye bakan覺n覺n y羹z羹ne bir yumruk indirdi: 'Al ite sana gecikmi bor癟lar覺m!'​ dedi.罈 \\
 +Kap覺n覺n ard覺nda a覺r ad覺mlar y羹kseldi. Ana, kalkmak i癟in masaya dayand覺... \\
 +Mavi g繹zl羹 k繹yl羹 i癟eri girdi, kasketini 癟覺karmadan sordu: \\
 +竄Nerde 癟anta?罈 \\
 +Valizi t羹y gibi kald覺rd覺, sarst覺. \\
 +竄Bomu!罈 dedi. 竄Marinka, yolcuyu eve g繹t羹r.罈 \\
 +Ve kimsenin y羹z羹ne bakmadan 癟覺k覺p gitti: \\
 +K羹癟羹k k覺z: \\
 +竄Geceyi kasabada m覺 ge癟ireceksiniz?​罈 diye sordu. 竄Evet, dantel ar覺yorum, dantel sat覺n al覺r覺m ben...罈 竄Bizde dantel yapmazlar. Tinkov'​da,​ Darino'​da bulunur, burda yok.罈 \\
 +竄Yar覺n giderim 繹yleyse...罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​