Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_199 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 199~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Evet!罈 diye kar覺l覺k verdi. \\
 +Bu k覺sa yan覺t, Ana'​n覺n i癟inde bir 覺覺k yakt覺 sanki ve bu 覺覺k 癟evresini ayd覺nlatt覺. Ferahlam覺 gibi derin bir soluk ald覺, sedirin 羹zerinde iyice yerleti. \\
 +K繹yl羹 sessizce g羹ld羹. \\
 +竄Yapt覺覺n覺z iareti g繹rd羹m. O da g繹rd羹. Kula覺na eilip, orada, peronda duran kad覺n覺 tan覺yor musun? diye sordum.罈 Ana heyecanla: 竄O ne dedi?罈 diye sordu. \\
 +竄O mu? Dedi ki: '​Kalabal覺覺z biz!' Evet, biz kalabal覺覺z dedi, b繹yle s繹yledi.罈 \\
 +竄Yine g羹l羹msedi,​ Ana'ya bakarak s羹rd羹rd羹:​ \\
 +竄襤癟inde b羹y羹k bir g羹癟 ta覺yor bu adam!.. Y羹rekli ! Dobra dobra 'Ben yapt覺m!1 diyor. D繹v羹yorlar,​ g覺k demiyor...罈 \\
 +Karars覺z, c覺l覺z sesi, g羹rb羹z y羹z羹, i癟ten mavi g繹zleri, Ana'​y覺 gittik癟e rahatlat覺yordu. Kayg覺 ve umutsuzluk siliniyor, i癟inde Ribin'​e kar覺 desin bir ac覺ma duygusu douyordu. Dizginleyemedii ani ve buruk bir 繹fkeyle hayk覺rd覺: \\
 +竄Haydutlar Canavarlar!罈 \\
 +Ve h覺癟k覺ra h覺癟k覺ra alamaya balad覺. \\
 +K繹yl羹^羹zg羹n bir tav覺rla ba覺n覺 sallad覺. Ana'​n覺n yan覺ndan uzaklat覺. \\
 +竄H羹k羹met bu davran覺lar覺yla 癟ok dost kazan覺yor dorusu!罈 dedi. \\
 +Ve birdenbire Ana'​n覺n yan覺na d繹nerek usulca dedi ki: 竄Bana sorarsan覺z,​ valizinizde gazete sakl覺, 繹yle deil mi?罈 \\
 +Pelageya yalar覺n覺 sildi, kisaca: 竄Evet, ona getirmitim,​罈 dedi. \\
 +K繹yl羹 kalar覺n覺 癟att覺, sakal覺n覺 avucunun i癟ine ald覺, sustu, g繹zleri dald覺. \\
 +竄Bize de gelmiti. K羹癟羹k kitaplar da getirmiti. Tan覺yoruz o adam覺. Arada s覺rada g繹r羹rd羹k.罈 \\
 +Biraz durdu, sonra yine konutu: \\
 +竄Peki imdi? Ne yapacaks覺n覺z bununla, valizle?罈 \\
 +Ana adam覺n y羹z羹ne bakt覺, meydan okurcas覺na:​ \\
 +竄Size b覺rakaca覺m!罈 dedi. \\
 +K繹yl羹 bu s繹ze aalamad覺,​ kar覺 癟覺kmad覺, yaln覺zca: 竄Bize ha?罈 diye yineledi. \\
 +Ba覺n覺 sallayarak onaylad覺. Sakal覺n覺 tutan yumruu a癟覺ld覺, parmaklar覺yla tarad覺 k覺llar覺, oturdu. \\
 +Ribin'​e at覺lan dayak sahnesi Ana'​n覺n g繹zleri 繹n羹nden hi癟 gitmiyor, t羹m d羹羹ncelerini silip g繹t羹r羹yordu. Onun 癟ektii ac覺y覺, al癟almas覺n覺,​ i癟inde duyuyordu. Ve bu ac覺, t羹m 繹b羹r duygular覺n覺 susturuyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​