Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_19 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 19~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Elbette, ben yal覺 ve ak覺ls覺z覺m... ama ne de olsa iyiyi k繹t羹y羹 anlar覺m.罈 \\
 +Biraz gocunmutu. \\
 +竄Hakl覺s覺n覺z!罈 dedi Pavel... 竄Art覺k yatmal覺s覺n覺z,​ saat ge癟 \\
 +oldu!.. \\
 +竄Hemen gidiyorum!罈 \\
 +Sofray覺 kald覺rmakla oyaland覺 biraz. Sevin癟liydi. Hatta duyduu o ho heyecan y羹z羹nden biraz terliyordu. Mutluydu, 癟羹nk羹 her ey iyi, s羹k羶net i癟inde ge癟miti. \\
 +竄襤yi d羹羹nd羹n,​ Pavelciim. K羹癟羹krusyal覺 癟ok sevimli. Ya k羹癟羹khan覺m... Aman ne ak覺ll覺 k覺z! kim o?罈 \\
 +Pavel odada yukar覺 aa覺 dolaarak k覺saca: \\
 +竄Bir okul 繹retmeni,​罈 diye yan覺tlad覺. \\
 +竄Desene ondan 繹yle fakir!.. ok da k繹t羹 giyinmi. Souk alacak zavall覺c覺k. Peki, anas覺 babas覺 neredeler?​罈 \\
 +竄Moskova'​da.罈 \\
 +Pavel anas覺n覺n 繹n羹nde durdu, a覺rbal覺 bir tav覺rla: 竄Babas覺 zengin,罈 dedi. 竄Demir t羹ccar覺. Bir s羹r羹 evi var. K覺z覺n覺 bu yola sapt覺 diye kovmu. K覺z 繹zenle yetitirilmi,​ ailesi taraf覺ndan 覺mart覺lm覺,​ imdi ise, g繹r羹yorsun ite, gecenin bu saatinde tek ba覺na, yedi kilometreden fazla yol y羹r羹yecek...罈 \\
 +Bu ayr覺nt覺lar Pelageya'​y覺 etkiledi. Odan覺n ortas覺nda ayakta duruyor, ak覺n ak覺n kalar覺n覺 kald覺rarak sessizce oluna bak覺yordu. En sonunda: \\
 +竄Kente mi gidecek?罈 diye sordu. \\
 +竄Evet.罈 \\
 +竄Ya!.. Peki, korkmuyor mu?罈 Pavel g羹l羹msedi:​ 竄Hay覺r, korkmuyor,​罈 dedi. \\
 +竄Ama ni癟in? Geceyi burada ge癟irebilirdi... yata覺mda yatard覺!罈 \\
 +竄Kolay deil! Yar覺n sabah buradan 癟覺karken g繹rebilirlerdi;​ g繹rmemeleri gerek.罈 \\
 +Ana d羹羹nceli g繹zlerle pencereye bakt覺, usulca devam etti: \\
 +竄Anlam覺yorum,​ Pavel, bunun neresi tehlikeli, neresi yasak? Bir k繹t羹l羹k yok ki, 繹yle deil mi?罈 \\
 +S繹zlerinin doruluundan kendisi de emin deildi. Olunun dorulamas覺n覺 istiyordu. \\
 +Pavel sakin sakin g繹zlerinin i癟ine bakt覺. \\
 +竄Hay覺r, k繹t羹l羹k yok. Ama gene de hepimizin sonu hapishane, bunu bilmen gerek...罈 \\
 +Anan覺n elleri titremeye balad覺. K覺s覺klar sesle: \\
 +竄Ama belki...罈 dedi. 竄Allah yard覺m ederse, belki bir ey olmaz...罈 \\
 +Olan sevecenlikle devam etti: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​