Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_203 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 203~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana'ya yaklat覺, yan覺na oturdu; s覺zlanmas覺z,​ 羹z羹nt羹s羹z,​ inatla s羹rd羹rd羹:​ \\
 +竄Benim iki 癟ocuum oldu. Biri iki ya覺ndayken kaynar suyla haland覺, 繹b羹r羹 繹l羹 dodu, hep bu kahrolas覺 i y羹z羹nden. Benim i癟in pek keyifli bir ey sanki! Her zaman s繹ylerim: k繹yl羹ler evlenmekle bou bouna s覺k覺nt覺ya girerler, elleri ayaklar覺 balan覺r, ite o kadar. Serbest olsalard覺, bize gerekeni elde etmek i癟in sava覺rlar,​ o adam gibi a癟覺ktan a癟覺a ger癟ei bulmaya 癟al覺覺rlard覺. Dediim doru deil mi?罈 \\
 +竄Doru,罈 dedi Pelageya. 竄Doru, sevgili Tatyana... Baka t羹rl羹 sahip olamay覺z kendi yaam覺m覺za...罈 \\
 +竄Kocan覺z var m覺?罈 \\
 +竄繹ld羹. Bir olum var.罈 \\
 +竄O nerde? Sizinle birlikte mi ya覺yor?​罈 \\
 +竄Hapiste.罈 \\
 +Bunu s繹ylerken, bu s繹zc羹羹n her zaman neden olduu 羹z羹nt羹ye,​ durgun bir gurur kar覺t覺覺n覺 duydu. \\
 +竄襤kinci tutuklan覺覺 bu. B羹t羹n bu ba覺na gelenler, Tanr覺 ger癟eini anlad覺覺 i癟indir, herkese a癟覺k癟a anlatt覺覺 i癟indir... Daha gen癟, g羹zel, ak覺ll覺 bir olan! O d羹羹nd羹 gazete 癟覺karmay覺,​ Mjkhail Ribin'​i y繹neltti ger癟ek yoluna, kendisinden iki kat yal覺 oran Mikhail'​i! imdi, olumu bu nedenle yarg覺laya \\
 +caklar ve... mahk羶m edecekler... O da Sibirya'​dan ka癟acak, d繹necek, yeniden ie balayacak...罈 \\
 +Konutuk癟a,​ duyduu gurur art覺yor, boaz覺 d羹羹mleniyor,​ bir kahraman imaj覺 yaratmak i癟in gerekli s繹zleri telkin ediyordu. O g羹n tan覺k olduu, korkun癟luu ve ac覺mas覺zl覺覺 alt覺nda ezildii o karanl覺k sahneye kar覺l覺k ak覺l ve ayd覺nl覺kla ilenmi bir tablo 癟izmenin gerekliliine inan覺yordu. Bu gereklilie bilin癟sizce ba eerek, ayd覺nl覺k ve temiz g繹rd羹羹 ne varsa hepsini bir tek alev halinde birletiriyordu,​ ve bu alevin parlak 覺覺覺 g繹zlerini kamat覺r覺yordu. \\
 +竄Bu gibi insanlar 癟ok domutu imdiye dek, gittik癟e daha 癟ok domaktad覺r,​ ve hepsi de 繹lene dek 繹zg羹rl羹k i癟in, ger癟ek i癟in savaacaklard覺r...罈 \\
 +Her t羹rl羹 sak覺nganl覺覺 bir yana b覺rakm覺t覺,​ ama ad vermiyordu. Halk覺 s繹m羹r羹 zincirinden kurtarmak i癟in yap覺lan gizli 癟al覺malar konusunda bildiklerini anlatt覺. Anlat覺m覺n覺 pek holand覺覺 imajlarla s羹sl羹yor, s繹zlerine t羹m g羹c羹n羹; yaam覺n ac覺lar覺, darbeleri alt覺nda i癟inde uyanm覺 olan t羹m sevgiyi kat覺yordu. Cokun bir sevin癟 i癟inde, an覺lar覺nda ayd覺nl覺k ve g羹zelik i覺覺yla par覺ldayan insanlardan kendisi de heyecan duyarak s繹zediyordu. \\
 +竄T羹m d羹nya i癟in b羹t羹n kentlerde y羹r羹t羹len bir 癟al覺ma bu. Namuslu,罈 iyi insanlar 繹yle bir g羹癟 ki, ne 繹l癟羹lmesi m羹mk羹n, ne say覺lmas覺. Boyuna b羹y羹yor bu g羹癟, ve zafer g羹n羹ne kadar b羹y羹meye devam da edecek,..罈 \\
 +Sesi hi癟 deimeden ak覺yordu. S繹zc羹kleri kolayca buluyor, reng璽renk boncuklar gibi s覺ral覺yordu,​ kalbini o g羹n羹n kan覺ndan, 癟amurundan ar覺tmak i癟in. Kendisi konumaya balad覺ktan beri k繹yl羹ler heykellemilerdi. K覺m覺ldamadan duruyorlar, ciddi bak覺lar覺n覺 ondan ay覺rm覺yorlard覺. Yan覺nda oturan kad覺n覺n k覺s覺k k覺s覺k soluduunu duyuyordu. S繹ylediklerine,​ vaat ettii g羹zel d羹nyaya inanc覺 art覺yordu. \\
 +竄Zor bir hayat yaayanlar,​ sefaletten ezilenler, haklar覺ndan yoksun bulunanlar, zenginlerin ve onlar覺n uaklar覺n覺n k繹lesi olanlar, hepsi kendileri i癟in hapislerde 癟羹r羹yenleri ikenceye, 繹l羹me gidenleri takip etmelidirler. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​