Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_204 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 204~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Onlar hi癟 bir kiisel 癟覺kar g繹zetmeksizin herkes i癟in mutluluk yolunun nerede olduunu g繹steriyorlar,​ bunun eziyetli bir yol olduunu a癟覺k癟a s繹yl羹yorlar. Onlar hi癟 kimseyi zorla s羹r羹klemezler,​ ama bir kere onlar覺n saflar覺nda yer ald覺n覺z m覺, art覺k ayr覺lmazs覺n覺z,​ 癟羹nk羹 hakl覺 olduklar覺n覺,​ bu yolun eh iyi yol olduunu, baka yol olmad覺覺n覺 g繹r羹rs羹n羹z.罈 \\
 +Ana, nihayet emeline ulam覺 olman覺n sevinci i癟erisindeydi:​ 襤te kendisi de ger癟ei 繹retiyordu insanlara! \\
 +竄Halk b繹yle insanlarla omuz omuza y羹r羹yebilir. \\
 +Onlar ufak tefek sonu癟lar elde edince bar覺a yanaanlardan deiller. B羹t羹n yalanc覺lar覺,​ k繹t羹leri, a癟g繹zl羹leri yenmedik癟e durmayacaklar. Halk tek can halinde birlemedik-癟e,​ tek ses halinde efendi benim, herkes i癟in eit kanunlar覺 ben kendim yapaca覺m! demedik癟e, kollar覺n覺 kavuturup oturmayacaklar!..罈 \\
 +Sustu. Yorulmutu. Arkadalar覺na bakt覺. S繹zlerinin,​ iz b覺rakmamacas覺na u癟up gitmeyeceinden emindi. K繹yl羹ler y羹z羹ne bak覺yorlar,​ konumas覺n覺 s羹rd羹rmesini bekliyorlard覺 sanki. Piyotr kollar覺n覺 kavuturmu,​ g繹zlerini k覺rp覺t覺r覺yor,​ 癟illi yanaklar覺n覺 titreterek g羹l羹ms羹yordu. Stepan, bir dirsei masada, b羹t羹n g繹vdesiyle ileriye doru eilmi, h璽l璽 dinliyormu gibi boynunu uzatm覺t覺. Anan覺n yan覺nda oturan Tatyana dirseklerini dizlerine dayam覺, yere bak覺yordu. \\
 +Piyotr: \\
 +竄襤te b繹yle!罈 diye m覺r覺ldand覺 ve ba覺n覺 sallayarak usulca bank覺n 羹zerine oturdu. \\
 +Stepan yava yava doruldu, bir ey kucaklamak istermi gibi kollar覺n覺 a癟t覺. A覺r bir sesle: \\
 +竄襤nsan bu ie kat覺lmak istiyorsa, ger癟ekten ba koymas覺 gerek!罈 dedi. \\
 +Piyotr 癟ekingen bir tav覺rla 羹steledi: \\
 +竄Evet... hi癟 geriye bakmadan!罈 \\
 +Stepan devam etti: \\
 +竄B繹ye bir i bu!罈 \\
 +Piyotr: \\
 +竄T羹m d羹nya i癟in giriilen bir i!罈 diye tamamlad覺. \\
 +===ON SEK襤Z襤NC襤 BLM===
 +Ana s覺rt覺n覺 duvara dayam覺, ba覺n覺 geriye atm覺, onlar覺n d羹羹ncelerini dinliyordu. Tatyana kalkt覺, etraf覺na bak覺nd覺, tekrar oturdu. Yeil g繹zlerinde kuru bir par覺lt覺 vard覺. 襤ki erkee honutsuz, k羹癟羹mseyici bak覺lar f覺rlat覺yordu. Birdenbire anaya d繹n羹p: \\
 +竄ok ac覺 癟ekmi olduunuz belli!罈 dedi. \\
 +竄yle, 癟ok 癟ektim!罈 \\
 +竄襤yi konuuyorsunuz,​ s繹zleriniz s羹r羹kleyici. Yarabbim, bu gibi insanlar覺, b繹yle bir hayat覺 bir aral覺ktan da olsa seyre-debilsem! diye d羹羹n羹yor insan. Nas覺l ya覺yoruz?​ Koyunlar gibi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​