Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_207 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 207~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Ho癟a kal覺n! Belki bir daha g繹r羹emeyiz. Size unu s繹ylemek isterim ki, b羹t羹n bu olup bitenler 癟ok iyi. Sizinle g繹r羹mek,​ konuman覺z覺 dinlemek, 癟ok iyi. Valizinizde kitap ve gazeteler d覺覺nda baka bir ey var m覺? Y羹n ba繹rt羹 m羹 vard覺? Tamam, bir g羹n ba繹rt羹, akl覺nda tut Stepan. Biraz sonra valizi getirecek size. Hadi Stepan: Allah覺smarlad覺k,​ afiyette olun.罈 \\
 +覺k覺p gittiler, damda ve ocakta r羹zg璽r覺n 癟覺kard覺覺 ses, ince yamurun pencerelere 癟arpmas覺 iitildi. Tatyana sedirin 羹zerine giysiler sererek bir d繹ek haz覺rlad覺. \\
 +竄Becerikli bir 癟ocuk!罈 dedi Pelageya. \\
 +竄Boyuna 癟覺nlayan bir 癟覺ng覺rak,​ ama sesi uzaktan iitilmez.罈 \\
 +竄Ya kocan覺z?罈 \\
 +竄襤yi adam, i癟ki i癟mez, iyi anla覺yoruz. Yaln覺z, zay覺f karakterli.罈 \\
 +Doruldu, bir an sessiz durduktan sonra ekledi: \\
 +竄imdi ne yapmal覺? Halk覺 ayakland覺rman m覺? Elbette, herkes bunu d羹羹n羹yor,​ ama kendi k繹esinde d羹羹n羹yor. Oysa bunu y羹ksek sesle s繹ylemek gerek. Sonu sonuna birisi bu y羹reklilii g繹stermeli...罈 \\
 +Sedirin 羹zerine oturdu, birdenbire sordu. \\
 +竄Diyorsunuz ki, bu ile uraan k羹癟羹khan覺mlar da varm覺, giderler i癟ilere kitap okurlarm覺... Bu onlar覺 s覺km覺yor mu? Korkmuyorlar m覺?罈 \\
 +Ana'​n覺n dediklerini dikkatle dinletikten sonra derin i癟ini 癟ekti, ba覺n覺 edi. \\
 +竄Bir kitapta 繹yle bir ey okumutum: Yaam覺n anlam覺 yoktur. Ne demek istediini hemen anlayamam覺t覺m. O bi癟im yaam覺 bilirim ben. 襤nsan覺n kafas覺nda d羹羹nceler olur, ama birbiriyle balant覺s覺 olmaz. obans覺z koyunlar gibi dola覺p durur, onlar覺 toparlayacak kimsecikler yoktur... Anlam覺 olmayan yaam bu ite. Hi癟 geriye bakmaks覺z覺n bu yaam覺 koyup ka癟abilsem bir... azbu癟uk akl覺 erdi mi 癟ok 羹z羹nt羹 duyar insan!罈 \\
 +Ana bu 羹z羹nt羹y羹 onun yeil g繹zlerinde,​ zay覺f y羹z羹nde g繹r羹yor, sesinde duyuyordu. Onu avutmak, sevecenlik g繹stermek istedi: \\
 +竄Ama siz, ekerim, siz anl覺yorsunuz ne yapmak gerektiini...罈 \\
 +Tatyana s繹z羹n羹 kesti: \\
 +竄Bilmek gerek... Yata覺n覺z haz覺r, yat覺n.罈 \\
 +Sobaya doru gitti, dimdik, sessiz durdu. B羹t羹n d羹羹ncesini tek bir nokta 羹zerine toplam覺 g繹r羹n羹yordu. Ana soyunmadan yatt覺. Kemikleri s覺zl覺yordu yorgunluktan. Hafiften inledi.'​ Tatyana lambay覺 羹f羹rd羹. Kul羹beyi saran youn karanl覺k i癟erisinde kal覺n, tekd羹ze sesi yeniden y羹kseldi. Ac覺lar覺n覺 dindirmek istiyordu sanki: \\
 +竄Dua etmiyorsunuz. Ben de ne tanr覺n覺n, ne de mucize \\
 +lerin varl覺覺na inan覺r覺m.罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​